Noi zile libere pentru români, pătite cu o indemnizaţie lunară şi de 8500 de lei. Ce este concediul de acomodare de doi ani

Camera Deputaţilor a adoptat decizional un proiect de lege care aduce modificări unui articol din legea 273 /2004 privind procedura adopţiei, în sensul în care este prelungită durata concediului de acomodare, de la maximum un an la maximum doi ani, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunară. Actul normativ merge la promulgare.

28 feb. 2023, 14:56
Noi zile libere pentru români, pătite cu o indemnizaţie lunară şi de 8500 de lei. Ce este concediul de acomodare de doi ani

Concediul de acomodare mai mare! Plenul Camerei Deputaților a adoptat, marți, o lege care prevede că părinții care adoptă un copil au dreptul să stea acasă cu el timp de doi ani, similar cu părinții naturali. În prezent, concediul de acomodare este de un an de zile.

Legea are ca obiect de reglementare modificarea art.50 alin.(1) din Legea nr.273/2004, în sensul prelungirii duratei concediului de acomodare, de la maximum un an la maximum doi ani, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunară.

Legea privind concediul de acomodare a fost adoptată adoptată de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, cu 251 de voturi „pentru”, două „contra” și 13 abțineri.

„Adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din activităţi salariale şi asimilate acestora sau, după caz, din activităţi independente, drepturi de autor ori activităţi agricole, denumit în continuare persoana îndreptăţită, poate beneficia de cocediu de acomodare cu durata de maximum doi ani, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunară”, conform proiectul de lege adoptat, marţi, de către deputaţi.

În forma actuală, legea 273/2004 prevede că: „Adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din activităţi salariale şi asimilate acestora sau, după caz, din activităţi independente, drepturi de autor ori activităţi agricole, denumit în continuare persoană îndreptăţită, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunară”.

Camera Deputaţilor este for decizional pe proiect şi astfel legea merge la promulgare.

Zile libere în plus pentru că stau mult pe scaun și sunt stresați. Cereri uluitoare făcute de anumiți bugetari
Ce trebuie să faci ca să adopți un copil?
Pentru ca procedura de adopție să se poată desfășura trebuie ca persoana sau persoanele care adoptă să îndeplinescă o serie de condiții, atât morale, cât și materiale.

Legislația privind adopția copiilor a suferit în ultimii doi ani mai multe modificări. Unele dintre acestea au vizat prelungirea valabilității unor acte, modificarea modelului documentelor sau cel al modul de calcul al indemnizației pentru concediul de acomodare și posibilitatea cumulării acesteia cu alte venituri.

În cele ce urmează îți prezentăm un ghid care conține toate informațiile de care au nevoie cei care doresc să adopte un copil.

Unde se pot adresa cei care doresc să adopte un copil?
Persoanele care vor să adopte un copil se vor adresa fie la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) din sectorul/județul de reședință, fie la un organism privat autorizat (OPA). Lista acestora poate fi vizualizată aici.

Cine poate și cine nu poate adopta copii?
Cei care pot adopta un copil sunt familiile și persoanele singure. În schimb, două persoane nu pot adopta un copil împreună, simultan sau succesiv, decât dacă sunt soț și soție. În același timp, nu pot adopta un copil/copii persoanele care suferă de boli psihice sau au un handicap mintal, cele care au fost condamnate definitiv pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei săvârşită cu intenţie, pentru trafic de persoane sau trafic şi consum ilicit de droguri sau cele care au fost decăzute din drepturile părinteşti sau care au un copil care beneficiază de o măsură de protecţie specială.

Record de adopţii în România. Gabriela Firea: „1653 de copii și-au găsit familiile-pereche, cei mai mulți din ultimii 20 de ani”

Ce pași trebuie urmați pentru adopția unui copil?
Persoana/familia care vrea să adopte un copil trebuie să obțină atestatul de adoptator, iar după ce-l obține va fi înscrisă în Registrul Național pentru Adopții alături de alte persoane și familii atestate din România.

Următorul pas constă în potrivirea inițială cu copilul, care presupune identificarea şi selectarea persoanei/familiei atestate în vederea adopţiei care corespunde nevoilor copilului.

Persoana/familia care vrea să adopte un copil trebuie să obțină atestatul de adoptator
Apoi are loc potrivirea practică cu copilul prin întâlniri între acesta și persoana/familia care vrea să-l adopte. Criteriile de potrivire sunt vârsta, sexul copilului, numărul de copii pe care familia îi poate îngriji, starea de sănătate şi nivelul de dezvoltare al copilului.

Dacă totul decurge bine, la final se va elabora raportul de potrivire, iar dacă se va realiza acomodarea copilului cu persoana/familia adoptatoare DGASPC va sesiza instanţa de judecată pentru încredinţarea copilului în vederea adopţiei.

În caz contrar, adică dacă nu se realizează acomodarea copilului cu adoptatorul, procedura de potrivire încetează și se va încerca potrivirea cu alt copil.

Se va mai face o încredințare a copilului pentru adopție timp de trei luni la persoana/ familia atestată și se ajunge la ultimul pas, respectiv încuviințarea adopției în fața instanței judecătorești.

După încuviințarea adopției, părinții adoptivi vor fi monitorizați post-adopție de către inspectorii DGASPC cel puțin doi ani de la acel moment.

La încredințarea copilului se acordă concediu de acomodare
Pentru a se ușura procesul de acomodare a copilului în noul mediu şi de stimulare a dezvoltării unei relaţii de ataşament între copil şi viitorii părinţi, după punerea în executare a hotărârii judecătorești de încredinţare în vederea adopţiei va fi acordat un concediu de acomodare.

Acesta se va întinde pe durata a cel mult doi ani, iar în acest interval se va primi o indemnizație lunară în valoare de 85% din media veniturilor pe anii anteriori ai părinților. Indemniuația nu poate fi mai mică de 1.700 lei și nici mai mare de 8.500 lei.

Viitorii părinți pot primi și alte sume de la stat
Persoana/familia care adoptă un copil cu vârstă mai mare, cu un handicap ori care fac parte dintr-un grup de frați primesc, până când copilul devine major, o indemnizație de sprijin, în valoare de 600 de lei. Cuantumul indemnizației se mărește cu 50%, dacă cel adoptat are peste șapte ani, e încadrat în grad de handicap accentuat/grav, infectat HIV sau bolnav SIDA ori face parte dintr-un grup de cel puțin trei frați adoptabili împreună.

Cei care pot adopta un copil sunt familiile și persoanele singure
În plus, se pot deconta, în limita a 1.500 de lei pe an, sumele cheltuite pentru asigurarea unor servicii destinate recuperării/ reabilitării copilului adoptat și cheltuielile de transport și cazare ocazionate adoptatorului de participarea la procedura potrivirii practice cu copilul din alt județ (200 de lei/ zi/ persoană).

Cum se obține atestatul de adoptator
Persoana/familia care vrea să adopte un copil va depune la DGASPC din sectorul/județul de domiciliu sau la OPA o cerere pentru eliberarea atestatului pentru adopţie.

Aceasta va fi însoțită de o serie de documente, între care copii de pe actele de identitate, certificatele de naștere, certificetele de căsătorie, actele locuinței, adeverințe salariale de venit, etc.

Cât este valabil atestatul de adoptator?
Ca urmare a modificărilor aduse Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, atestatul de adoptator sau de familie adoptatoare este valabil acum timp de 5 ani. Anterior, până în 2020, termenul de valabilitate era de 2 ani.

Cine are prioritate la adopțiile naționale
În ceea ce privește acest apect, prioritate la adopție au rudele copilului până la gradul IV inclusiv, persoana/familia alături de care copilul s-a bucurat de viaţă de familie cel puțin 6 luni sau persoanele/familiile care au adoptat fraţi ai copilului ori se află în procedură de adopție cu un frate al acestuia.