Ordonanţa austerităţii a fost aprobată cu modificări. Adrian Câciu: „Este necesară o reanalizare a schemei pe energie”. De unde se taie și cine sunt românii care vor fi concediați UPDATE

Angajările la stat vor fi înghețate, iar instituțiile publice nu vor mai putea cumpăra mașini și mobilier în 2023. Se dau afară 50% dintre consilieri, iar toate cheltuielile din instituţii se reduc cu 10%. În plus, se aduc modificări în ceea ce priveşte ajutoarele pentru plata facturilor la energie.

12 mai 2023, 11:49
Ordonanţa austerităţii a fost aprobată cu modificări. Adrian Câciu: „Este necesară o reanalizare a schemei pe energie”. De unde se taie și cine sunt românii care vor fi concediați UPDATE

Executivul a adoptat astăzi ordonanţa austerităţii, care vine cu blocarea angajărilor la stat și concedieri masive. Cu toate acestea, deși premierul a anunțat inițial că vrea o reducere a cheltuielilor cu 20 de miliarde de lei, ordonanța aduce economii de doar 5 miliarde.

„Este necesară o reanalizare a schemei pe energie. Cetățenii nu trebuie să plătescă distorsiunile unei piețe imperfecte”, a spus Adrian Câciu, în cadrul unui briefing de presă.

În proiectul de OUG se prevede că Ministerul „va putea să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament, în cadrul capitolului bugetar, între capitole bugetare şi între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea asigurării fondurilor necesare”.

Ministerul Energiei nu are banii respectivi. Este vorba despre 1,33 miliarde lei. În aceste condiţii, s-ar putea modifica plafonul de la care se plătesc compensări.

Ordonanţa austerităţii va avea deja efecte din 15 mai. Pentru a reduce deficitul bugetar actual, adică existența unor cheltuieli mai mari decât încasările la buget, Guvernul va lua mai multe măsuri, potrivit unui proiect de ordonanță pus luni în dezbatere publică, printre care și înghețarea angajărilor la stat sau interzicerea achiziționării, de către instituțiile de stat, a unor mașini noi.

Ministrul Finanţelor a afirmat că prin Ordonanţă, s-au luat o serie de măsuri în vederea unei chibzuiri a banului public.

”Faţă de forma pe care am avut-o în transparenţă decizională, au apărut şi câteva modificări”, a precizat ministrul Adrian Câciu.

 

El a prezentat principalele prevederi din Ordonanţa de urgenţă adoptată  de Executiv ,arătând că aceasta stabileşte limite lunare de cheltuieli de către Guvern şi derogarea de la aceste limite doar prin Memorandum aprobat tot de către Guvern, reducerea cu 10% a cheltuielilor cu bunuri şi servicii, cu excepţia cheltuielilor din domeniul sănătăţii şi educaţiei, interzicerea achiziţionării, preluării în leasing sau a închirierii de autoturisme, mobilier şi aparatură, birotică, de către autorităţile şi instituţiile publice.

”Aici avem o excepţie privind Programul Rabla, pentru autorităţile care achiziţionează autoturisme nepoluante, suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice. Aici, prin memorandum sectoarele vor veni în faţa Guvernului, dacă este necesară o derogare pentru acele sectoare unde este necesară în continuare angajarea de personal, inclusiv educaţie şi sănătate”, a spus Adrian Câciu.

El a mai arătat că Ordonanţa prevede un nou instrument de flexibilizare a achităţii facturilor restante către furnizorii de energie electrică, în baza schemei de compensare care funcţionează potrivit OUG 27, în sensul în care până când se pot echilibra sumele din Fondul de tranziţie, care se alimentează din veniturile excepţionale realizate de producătorii din sectorul energetic, ministerul Energiei şi Ministerul Muncii pot să achite facturile restante la furnizori, pe baza deconturilor venite de la ANRE, din bugetele proprii, din alte titluri de cheltuieli.

”Faţă de actul normativ pus în transparenţă publică, a fost eliminat articolul legat de sporul de doctorat, în baza discuţiilor pe care le-am avut cu sectoarele. Acest articol din legea salarizării există, rezidă şi în legea salarizării şi s-a considerat că o complicare a modului în care este acest articol în legea salarizării nu este la acest moment oportună, urmând ca în noua lege a salarizării să se clarifice mai concret modul în care sporul de doctorat va fi acordat”, a anunţat ministrul Finanţelor.

El a precizat că, pe partea de achiziţii de autoturisme şi mobilier, s-a introdus o prevedere care spune că la data intrării în vigoare a Ordonanţei, procedurile de achiziţie publică pentru bunurile prevăzute la alineatul 1 încetează, dacă nu a fost parcursă etapa de comunicare a rezultatului procedurii de achiziţie publică.

Practic, nu este de ajuns să ai doar invitaţie de participare, urcată în SEAP, rămân în cderulare cele care au parcurs etapa de comunicare a rezultatului procedurii iar celelalte încetează.

”Aici nu discutăm şi există prevederi în Ordonanţă despre achiziţiile care sunt legate de proiectele cu finanţare europeană, proiectele din PNRR sau cele care fac obiectul acordurilor de împrumut le are cu Banca Mondială”, a spus Adrian Câciu.

Ordonanţa austerităţii: Angajările la stat, înghețate anul acesta

Poate cea mai importantă măsură propusă, prin proiectul de OUG aflat în dezbatere publică, pentru reducerea deficitului bugetar este înghețarea, în 2023, a angajărilor în instituțiile de stat.

Astfel, după cum apare în document, din momentul intrării în vigoare a viitoarei ordonanțe și până la sfârșitul anului se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile ori autorităţile publice și instituţiile publice locale.

Excepție se va face în cazul posturilor unice, care reprezintă acel post ale cărui atribuţii, prin conţinutul şi natura lor, sau responsabilităţii stabilite nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică sau un post dintre cele aflate în structura în care există numai posturi vacante.

Ordonanţa austerităţii se amână. Nicolae Ciucă: „Am considerat că este necesar să mai lăsăm proiectul în transparență”

În cazuri excepționale, temeinic justificate, se poate lua decizia, prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului, de a organiza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile publice.

În cazul posturilor pentru care s-a desfășurat proba scrisă a concursurilor sau examenelor sau, după caz, proba practică, anterior înghețării angajărilor la stat, se vor putea continua procedurile de ocupare a acestora.

Instituțiile de stat nu vor mai avea voie să cumpere mașini sau mobilă

Apoi, autoritățile și instituțiile publice nu vor mai putea, pe tot parcursul anului, să cumpere, să preia în leasing sau să închirieze autoturisme sau mobilier și aparatură birotică. Vor face excepție de la această regulă:

  • autoritățile și instituțiile publice nou-înființate după data intrării în vigoare a măsurilor, numai în primul an de funcționare și dacă nu provin din restructurarea și/ sau reorganizarea altor instituții publice, deja existente;
  • obiectivele de investiții cu punere în funcțiune după data intrării în vigoare a proiectului;
  • achiziţiile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și proiectelor cu finanțare din Planul național de redresare și reziliență.

Alte măsuri destinate reducerii deficitului bugetar

De asemenea, șefii autorităților și instituțiilor publice vor trebui să reducă cu 10% cheltuielile aprobate pe anul 2023. Noua regulă nu se va aplica în cazul cheltuielilor cu medicamentele și materialele sanitare, cu serviciile medicale, a cheltuielilor cu acțiuni și programe de sănătate, precum și în cazul cheltuielilor aferente unităților de învățământ preuniversitar și universitar.

proiectOUGcompletareactenormative_08052023

În plus, prin proiectul de față se mai propune ca, în anul 2023, angajații din cadrul autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de subordonare și de finanțare, să poată exercita cel mult două mandate de membru al consiliului de administrație și/ sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice.

În momentul de față, potrivit Legii 153/2017, personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

Românii cu salarii mari ar putea fi impozitaţi suplimentar! Pragul de la care cresc contribuţiile

La această regulă se va mai adăuga una, respectiv ca în fișa postului să apară un set de atribuții obiective și cuantificabile, care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea celor cu titlu de doctor este valorificată în mod suplimentar. Fișele de post vor trebui modificate în acest sens în cel mult 30 de zile de la intrarea măsurii în vigoare.

O altă măsură gândită de guvernanți este amânarea cu un an a înființării Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare.
Totodată, pentru o perioadă de 24 luni de la data intrării în vigoare a proiectului de OUG, autoritățile contractante care atribuie contracte de achiziție publică ce au ca obiect produse agroalimentare vor aplica criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preț.

Guvernul, prins cu achiziții de 60 de mașini noi, după ce a anunțat reduceri de cheltuieli. Explicația oficialilor: „Nu am făcut-o eu!”

Ponderea stabilită pentru factorul de evaluare privind calitatea va fi de 70% din punctajul total și este compusă din: 50% pentru subfactorul „lanțul de aprovizionare” și 20% pentru deținerea autorizației/ înregistrării sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor sau a certificatului fitosanitar sau a certificatului de origine, după caz, și pentru respectarea legislației privind trasabilitatea produselor agroalimentare.

În fine, apar schimbări și-n ceea ce privește numărul de posturi din cadrul cabinetului și cancelariei, respectiv o reducere la jumătate a acestuia. De pildă, numărul de posturi pentru cabinetul prim-ministrului se reduce de la 18 la nouă, în timp ce numărul de posturi pentru cabinetul viceprim-ministrului cu portofoliu, ministrului de stat – de la 12 la șase.

Numărul de posturi din Cabinete şi Cancelarii, înjumătăţit

Conform proiectului de OUG, numărul maxim de posturi din cadrul cabinetului, respectiv cancelariei este:

a) 9 posturi pentru cabinetul prim-ministrului;

b) 6 posturi pentru cabinetul viceprim-ministrului cu portofoliu, ministrului de stat;

c) 4 posturi pentru cabinetul viceprim-ministrului fără portofoliu;

d) 4 posturi pentru cabinetul ministrului, secretarului general al Guvernului şi şefului Cancelariei Prim-Ministrului;

e) 4 posturi pentru cabinetul ministrului delegat;

f) 2 posturi pentru cabinetul secretarului general adjunct al Guvernului, secretarului de stat şi asimilatului acestuia din cadrul ministerelor şi aparatului de lucru al Guvernului şi consilierului de stat;

g) 2 posturi pentru cabinetul conducătorului de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat;

h) 1 post pentru cabinetul subsecretarului de stat şi asimilatului acestuia din cadrul aparatului de lucru al Guvernului din cadrul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.

În prezent, numărul maxim de posturi din cadrul cabinetului, respectiv cancelariei este:

a) 18 posturi pentru cabinetul prim-ministrului;
b) 12 posturi pentru cabinetul viceprim-ministrului cu portofoliu, ministrului de stat;
c) 8 posturi pentru cabinetul viceprim-ministrului fără portofoliu;
d) 8 posturi pentru cabinetul ministrului, secretarului general al Guvernului şi şefului Cancelariei Prim-Ministrului;
e) 8 posturi pentru cabinetul ministrului delegat;
f) 4 posturi pentru cabinetul secretarului general adjunct al Guvernului, secretarului de stat şi asimilatului acestuia din cadrul ministerelor şi aparatului de lucru al Guvernului şi consilierului de stat;
g) 4 posturi pentru cabinetul conducătorului de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat;
h) 2 posturi pentru cabinetul subsecretarului de stat şi asimilatului acestuia din cadrul aparatului de lucru al Guvernului din cadrul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
De asemenea, un articol care în prezent prevede că ”personalul din cadrul cabinetului, respectiv cancelariei este numit sau eliberat din funcţie la propunerea demnitarului, alesului local sau prefectului care a dispus numirea” se modifică astfel: ”la solicitarea demnitarului sau ca urmare a unor modificări legislative”.
Conform notei de fundamentare, aceste măsuri ar aduce o modificare de -5.332,9 a cheltuielilor bugetare.