Pensii 2023: Se taie pensiile, s-a decis în ultima şedinţă de Guvern. DOCUMENT

Guvernul Ciucă a adoptat, în ședința de miercuri, un proiect de lege care introduce modificări în cuantumul pensiei de serviciu pentru personalul auxiliar din instanțe și parchete.

22 feb. 2023, 20:05
Pensii 2023: Se taie pensiile, s-a decis în ultima şedinţă de Guvern. DOCUMENT
Marius Budăi, anunţ de ultimă oră despre majorarea pensiilor. Doar unii dintre români vor primi mai mulţi bani de la 1 ianuarie 2023

Pensii 2023: Proiectul discutat de Guvern nu intră acum în vigoare, fiind nevoie ca acesta să fie mai departe adoptat de Parlament și promulgat în Monitorul Oficial ca să producă efecte.

Prevederile din proiectul de lege adoptat de Guvern se aplică pentru:

  • grefieri, grefieri judiciari, grefieri de ședință și grefieri principali
    specialiști IT, specialiști criminaliști și tehnicieni criminaliști
    experţi criminalişti şi asistenţi criminalişti
    secretari-dactilografi laborator expertize criminalisticefostul personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea, al fostelor notariate de stat, precum şi al fostelor arbitraje de stat sau departamentale şi care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de o categorie de pensie din sistemul public de pensii
    executorii judecătoreşti, pensionaţi anterior intrării în vigoare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu o vechime în această funcţie de cel puţin 20 de ani.

 

Pensii 2023. Potrivit Ministerului Justiției, „baza de calcul a pensiilor de serviciu a fost redusă substanțial, de la 80% la 65% din media salariilor de bază brute lunare realizate, inclusiv sporurile, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare”.

Cum se calculează pensia de serviciu:

Personalul cu o vechime de cel puţin 25 de ani în specialitate, pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare realizate, inclusiv sporurile cu caracter permanent, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare.

Pensii 2023. Anunţ important pentru 8 milioane de români, s-a votat în Parlament
Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu se stabileşte şi pensia pentru limită de vârstă din sistemul public, potrivit legislaţiei în vigoare privind sistemul de pensii publice. În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu calculat conform prezentei legi este mai mic decât cel al pensiei din sistemul de pensii publice se acordă cuantumul cel mai avantajos.

Persoanele care au o vechime de cel puţin 25 de ani numai în aceste funcţii se pot pensiona la împlinirea vârstei de 60 de ani şi pot beneficia de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au avut o altă ocupaţie. În acest caz, pensia de serviciu se calculează la fel ca în cazul celorlalte funcții, în condiţii identice de funcţie, vechime, grad sau treaptă, nivel al instanţei, parchetului sau INEC şi condiţii de muncă. De aceste prevederi pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din funcţie din motive neimputabile acestora.

Pensii 2023

Pensiile de serviciu se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie de serviciu mai mică, personalul îşi poate păstra pensia aflată în plată.

Grefierii judiciari, grefierii de ședință și grefierii principali pote fi menţinut în funcţie, cu avizul conducătorului instanței sau parchetului unde își desfășoară activitatea, după împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege, până la vârsta de 65 de ani.

Pensii 2023. Cine nu poate beneficia de pensie de serviciu:

Nu beneficiază de pensia de serviciu personalul care, chiar ulterior eliberării din funcție, a fost condamnat definitiv ori pentru care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei pentru o infracțiune de corupție, o infracțiune asimilată infracțiunilor de corupție, o infracțiune de serviciu sau o infracţiune în legătură cu acestea ori o infracțiune contra înfăptuirii justiției, săvârșite înainte de eliberarea din funcție. Aceste persoane beneficiază de pensie în sistemul public, în condițiile legii.

Vouchere 2023: 500 de euro bonus, aceste plăţi vor veni în martie 2023

Punerea în mişcare a acţiunii penale pentru una dintre infracţiunile prevăzute mai sus atrage, de drept, suspendarea soluţionării cererii de acordare a pensiei de serviciu sau, după caz, suspendarea plăţii pensiei de serviciu, dacă aceasta a fost acordată până la soluţionarea definitivă a cauzei. În această perioadă, persoana faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală beneficiază, în condiţiile legii, de pensie din sistemul public.

Dacă se dispune clasarea, renunţarea la urmărirea penală, achitarea, încetarea procesului penal sau renunţarea la aplicarea pedepsei, acesta este repus în situaţia anterioară şi i se plăteşte pensia de serviciu de care a fost lipsit ca urmare a punerii în mişcare a acţiunii penale sau, după caz, diferenţa dintre aceasta şi pensia din sistemul public încasată după punerea în mişcare a acţiunii penale.