Pensii 2023. Scade vârsta de pensionare mai devreme din ianuarie 2023. Condiții speciale de muncă pentru noi categorii

Este vorba despre acei angajați care lucrează în sectorul construcțiilor de mașini, dar și din unitățile de producție ale minelor de minereuri în categoria locurilor de muncă în condiții speciale.

07 ian. 2023, 15:57
Pensii 2023. Scade vârsta de pensionare mai devreme din ianuarie 2023. Condiții speciale de muncă pentru noi categorii

Pensii 2023. Legea 351/2022, care se aplică de la 1 ianuarie 2023, stabilește introducerea în categoria locurilor de muncă în condiții speciale din Legea 263/2010 a sistemului de pensii publice “sectorul construcții mașini, pentru personalul care își desfășoară activitatea în următoarele activități specifice”:

– turnarea pieselor și lingourilor de oțel, în turnătoriile de oțel;

– turnarea pieselor de fontă, pieselor din aliaje neferoase și pieselor cu modele ușor fuzibile în turnătoriile de fontă, turnătoriile de aliaje neferoase și turnătoriilor de precizie;

– forjarea pieselor pe ciocane de peste două tone forță în secțiile de forjă;

– turnarea cuzineților din aliaje neferoase pe suport de oțel în turnătoriile de cuzineți;

– activitatea desfăşurată de către ingineri, subingineri şi tehnicieni, pe durata a cel puţin 50% din timpul normal de muncă, în secţiile de producţie respective.

Pensii 2023. Peste un milion de români au sub 1000 de lei pe lună, în timp ce pensiile speciale lunare sunt în medie de 21.000 de lei

Mai mult, de aceleași condiții vor beneficia și cei care desfășoară activități de producție, mentenanță și asimilate din unitățile de producție ale minelor de minereuri, pentru personalul implicat direct și nemijlocit în utilizarea procedeelor și utilajelor specifice extracției minereurilor, care a ocupat următoarele funcții: adjunct şef carieră, adjunct șef depozit, adjunct șef uzină, artificier, automacaragiu, buldozerist, electrician, electrician subteran, electromecanic, electromecanic subteran, electromecanic turbosuflantă, electronist, excavatorist, frezor, inginer, inginer conducător formație de lucru, inginer șef investiții, inginer șef producție, instalator, laborant, lăcătuș, lăcătuș mecanic, lăcătuș mecanic subteran, macaragiu, maistru, manipulant, mecanic, mecanic mașini utilaje, mecanic subteran, miner subteran, miner suprafață, muncitor necalificat, muncitor necalificat subteran, operator preparare, operator preparare subteran, prelucrător așchiere, revizor tehnic, șef carieră, șef laborator control tehnic de calitate, șef depozit, șef secție, șef uzină, strungar, subinginer, subinginer conducător formație de lucru subteran, sudor, sudor subteran, tehnician.

În fine, în categoria locurilor de muncă în condiții speciale va fi introdusă și activitatea de trefilare, inclusiv prin decaparea cu acizi, desfășurată de către persoanele încadrate în muncă la S.C. ArcelorMittal Roman.

Pensii 2023. De la 1 ianuarie 2023, va fi asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 în care salariaţii au desfășurat unele dintre activitățile amintite în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă.

În prezent, Legea pensiilor publice prevede că aceia care au muncit în condiții speciale de muncă beneficiază de o reducere a vârstei standard de pensionare cu jumătate din anii munciți în aceste condiții, explică avocatnet.ro.

Legea poate fi consultata AICI

Boloş, despre pensiile speciale: Pensiile obraznice sunt lucruri pe care Comisia Europeană nu le va scăpa din vedere