Primăria orașului Otopeni continuă eforturile pentru gestionarea responsabilă a apelor uzate

Într-un efort imediat de a minimiza impactul asupra comunității, Primăria Orasului Otopeni și-a asumat responsabilitatea de a identifica și aplica de soluții eficiente pentru asigurarea unui management adecvat al colectării și evacuării apelor uzate în orasul Otopeni, răspunzând prompt pentru rezolvarea acestei probleme care afectează zona metropolitană.

02 apr. 2024, 10:43
Primăria orașului Otopeni continuă eforturile pentru gestionarea responsabilă a apelor uzate

Astfel, prin aprobarea Actului adițional nr. 6 / 15.01.2024 care prevede prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din orașul Otopeni prin concesiune nr. 21847/22.12.2006, operatorul local și-a asumat angajamentul de a implementa un program investițional în valoare estimată de 13,7 milioane de euro, având ca obiectiv strategic extinderea și modernizarea stației de epurare. Aproximativ 6,7 milioane de euro vor fi investite pentru integrarea de tehnologii sustenabile de ultimă generație în vederea asigurării unei tratări și epurări complete a apelor uzate din orașul Otopeni.

De altfel, în data de 25.03.2024 a fost semnat contractul pentru proiectarea și executia extinderii și modernizării stației de epurare, finalizarea lucrărilor fiind estimată în anul 2027. În baza contractului semnat, a fost completată documentația de solicitare a Autorizației de Gospodărire a Apei cu Planul de Măsuri pentru
conformarea procesului de epurare. Totodată, a fost urgentată procedura de achiziționare de către Primăria Otopeni a unui teren de 1.773 mp2 necesar pentru
extinderea stației de epurare a apelor uzate și în vederea demarării procedurilor de obținere a Certificatului de Urbanism, a avizelor necesare și a Autorizației de Construire.

Citește și Ministerul Educației, avertisment ferm în an electoral: „Fără activități politice în școli. Sunt interzise de lege!”

Între timp, Primăria orasului Otopeni împreună cu operatorul local au inițiat o serie de măsuri care să asigure o epurare mai performantă până la finalizarea lucrărilor de modernizare și extindere a stației de epurare:

  • a fost achiziționată o instalație de dozare hipoclorit (pentru dezinfecție) și odorizare pe efluentul stației;
  • au fost montate suflante noi pentru îmbunătățirea procesului în treapta biologică;
  • au fost achiziționate echipamente de laborator pentru monitorizarea calității apelor în vederea optimizării procesului de epurare;
  • a fost integrat un sistem care contribuie la reducerea mirosurilor si dizolvarea grăsimilor.

Totodată, operatorul depune eforturi susținute pentru accelerarea procesului de achiziție pentru alte echipamente de laborator, dar și a tehnologiilor necesare pentru
implementarea sistemului de monitorizare digitală SCADA a serviciului de apă și canalizare în vederea pentru îmbunătățirii proceselor de epurare.

Pe de altă parte, în parteneriat cu ANIF, Primăria orasului Otopeni a inițiat o campanie de control și monitorizare a punctelor de evacuare de pe teritoriul orașului
Otopeni, subliniind astfel încă o dată angajamentul față de respectarea normelor și regulamentelor în domeniu. Printre măsurile luate, se numără:

  • Identificarea punctelor de evacuare a apelor uzate în rețeaua de canale de desecare realizate fără avizul ANIF si/sau care nu sunt reglementate contractual de ANIF și dispunerea de intrare în legalitate sau blindarea acestora; doar în perioada ianuarie – martie 2024 au fost depistate unele nereguli ele fiind in curs de solutionare;
  • Stabilirea unui program de monitorizare a calității apelor uzate epurate și a apelor meteorice evacuate în rețeaua de canale de desecare de pe teritoriul orașului Otopeni pentru fiecare punct de evacuare, al cărui beneficiar are o relație contractuală cu ANIF si nu este în responsabilitatea Primăriei orasului Otopeni;
  • Verificarea permanentă a rezultatelor buletinelor de analiză a calității apei uzate evacuate pentru fiecare punct de evacuare și dispunerea, după caz, fie sancționarea responsabililor/informarea autorității de reglementare în domeniul apelor în vederea constatării și aplicării sancțiunii contravenționale, fie desființarea punctelor de evacuare.
  • Monitorizarea permanentă și sancționarea deversărilor ilegale în rețeaua de canale de desecare;
  • Identificarea și sancționarea descărcărilor ilegale a vidanjelor în rețeaua de canalizare și a canalelor de desecare de pe teritoriul orașului Otopeni.

Prin aceste demersuri multiple de control și de monitorizare și într-o continuă colaborare cu autoritățile de resort, Primăria orasului Otopeni dorește să asigure o îmbunătățire a procesului de epurare a apelor uzate pe teritoriului orașului său, dar și minimizarea disconfortului locuitorilor afectați într-un timp cât mai rapid.

Citește și MApN a publicat proiectul noii Legi a Apărării Naționale! Ce modificări aduce în fața amenințărilor externe