Programul Masa sanatoasă. Criterii pentru selectarea școlilor care vor oferi mese calde elevilor

Guvernul a anunțat lansarea Programului Național „Masă Sănătoasă” (PNMS), prin care va oferi mese calde elevilor din învățământul preuniversitar. Meniul elevilor va avea o valoare de 15 lei pe zi.

26 ian. 2024, 13:55
Programul Masa sanatoasă. Criterii pentru selectarea școlilor care vor oferi mese calde elevilor

Ordinul de ministru privind criteriile care vor sta la baza înscrierii unităţilor de învăţământ în programul Masa sănătoasă a fost publicat în Monitorul Oficial. Ligia Deca a declarat că numărul de beneficiari estimat pentru acest an va fi de aproximativ 420.000, mai mult decât dublu faţă de anul trecut, iar numărul şcolilor în care acest program va fi implementat va creşte de la 450 la 1.000.

Potrivit ordinului, scolile incluse in Programul Masa Sanatoasa trebuie sa indeplineasca mai multe criterii, printre care se numara rata crescuta de abandon scolar, rezultate sub nota 5, respectiv nota 6, la Evaluarea Nationala si BAC, procent crescut de cadre didactice necalificate.

Ministerul Educaţiei se aşteaptă ca anul acesta numărul copiilor care vor beneficia de masă caldă la şcoală să ajungă la 420.000, faţă de 180.000 anul trecut. „Ne dorim să ajungem, în primă fază, la un milion de beneficiari şi apoi să putem generaliza acest program”, a spus ministrul Ligia Deca.

Ordinul prevede că Programul national „Masa sanatoasa” (PNMS) se desfasoara pe perioada cursurilor scolare din anul 2024 pentru beneficiarii directi din invatamantul preuniversitar, in scopul sprijinirii participarii la educatie a acestora prin oferirea unei alimentatii sanatoase si formarea unui stil de viata alimentar sanatos.

Evaluarea unitatilor de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica in vederea selectiei pentru includerea in PNMS se face de catre inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti pe baza criteriilor aprobate prin prezentul ordin.

”Criteriile de selectie generale pentru includerea in PNMS a unitatilor de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica sunt:

a) principalele niveluri de invatamant cuprinse in oferta educationala a unitatii de invatamant sunt nivelul primar si nivelul gimnazial, in anul scolar in curs;

b) ponderea crescuta a elevilor din categorii defavorizate: prescolari/elevi cu cerinte educationale speciale, prescolari/elevi aflati in sistemul de protectie speciala, prescolari/elevi de etnie roma, prescolari/elevi cu parinti plecati la munca in strainatate, raportata la anul scolar in curs;

c) participarea scolara si calitatea educatiei, analizate in baza urmatoarelor subcriterii:
(i) participarea scolara, raportata la anul scolar anterior celui in care se face selectia, analizata in functie de nivelul de invatamant, astfel:

— pentru nivelul de invatamant prescolar: rata scazuta de participare a prescolarilor cu varste intre 4 si 6 ani la programul zilnic de activitati — sub 50% prezenta lunara;

— pentru nivelul de invatamant primar: rata crescuta de abandon scolar calculata, pe cohorta, ca diferenta dintre numarul elevilor inscrisi la debutul scolaritatii in clasa pregatitoare si cel al elevilor care au finalizat invatamantul primar in anul scolar, exprimata ca raport procentual fata de numarul elevilor inscrisi la debutul scolaritatii;

— pentru nivelul de invatamant gimnazial: rata crescuta de abandon scolar calculata, pe cohorta, ca diferenta dintre numarul elevilor inscrisi la debutul invatamantului gimnazial in clasa a V-a si cel al elevilor care au finalizat invatamantul gimnazial in anul scolar, exprimata ca raport procentual fata de numarul elevilor inscrisi la debutul invatamantului gimnazial;

— pentru nivelul de invatamant liceal: rata crescuta de abandon scolar calculata, pe cohorta, ca diferenta dintre numarul elevilor inscrisi la debutul invatamantului liceal in clasa a IX-a si cel al elevilor care au finalizat invatamantul liceal in anul scolar, exprimata ca raport procentual fata de numarul elevilor inscrisi la debutul invatamantului liceal;

Citește și: Burse elevi 2024. Scandal uriaş după ce niciun elev nu a primit nicio bursă, şedinţă de urgenţă la Ministerul Educaţiei

(ii) calitatea educatiei apreciata prin rezultatele scolare obtinute de prescolari/elevi, in functie de nivelul de invatamant, obtinute in anul scolar anterior celui in care se face selectia, astfel:

— pentru nivelul de invatamant prescolar: procent crescut de prescolari din grupa mare, cu varsta de 5—6 ani, care au mai mult de 50% dintre comportamentele mentionate in Fisa pentru aprecierea progresului individual al copilului inainte de intrarea in invatamantul primar cu mentiunea Necesita sprijin;

— pentru nivelul de invatamant primar: procent crescut de elevi in clasa a IV-a cu rezultate sub media nationala la evaluarea nationala la finalul clasei a IV-a;

— pentru nivelul de invatamant gimnazial: procent crescut de elevi care au obtinut note sub 5 la evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a;

— pentru nivelul de invatamant liceal: procent crescut de elevi care au obtinut note sub 6 la examenul national de bacalaureat;

(iii) calitatea educatiei apreciata prin procentul crescut de cadre didactice necalificate din numarul total de cadre didactice, raportat la anul scolar in curs;

d) dispunerea geografica izolata a unitatii de invatamant greu accesibile din cauza conditiilor de mediu — delta, munte, campie, zona depopulata, raportata la anul scolar in curs;

e) nivelul de marginalizare socioeconomica a localitatii, potrivit clasificarii Bancii Mondiale in studiile „Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate si al Dezvoltarii Umane Locale din Romania” si „Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din Romania”;

f) numarul crescut de burse sociale in unitatea de invatamant, respectiv numarul crescut de prescolari beneficiari ai prevederilor Legii privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate nr. 248/2015, republicata, raportat la anul scolar in curs.

(2) In baza criteriilor generale si a subcriteriilor prevazute la alin. (1), inspectoratul scolar poate stabili criterii de selectie specifice, in baza unei proceduri proprii. Prin procedura proprie, inspectoratul scolar stabileste si punctajul care se acorda pentru fiecare criteriu/subcriteriu, pe niveluri de invatamant, in functie de particularitatile locale.

(3) In stabilirea criteriilor de selectie specifice prevazute la alin. (2), inspectoratul scolar poate utiliza si urmatoarele criterii: rata scazuta de prescolari cu varsta de 6 ani care au frecventat grupa mare — nivel prescolar si nu se regasesc inscrisi in invatamantul primar in anul scolar urmator; rata scazuta de elevi care au frecventat clasa a IV-a si nu se regasesc inscrisi in clasa a V-a in anul scolar urmator; rata scazuta de absolvire a clasei a VIII-a de catre elevi; rata scazuta de  participare a elevilor la evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a; rata scazuta de absolvire a clasei a XII-a/a XIII-a de catre elevi; rata scazuta de participare a elevilor la examenul national de bacalaureat.

Art. 4. — In vederea includerii in Programul national „Masa sanatoasa”, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti prioritizeaza unitatile de invatamant cu personalitate juridica in functie de punctajul obtinut, cu incadrarea in bugetul alocat.

Art. 5. — (1) Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti isi asuma atat evaluarea unitatilor de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica, pe baza criteriilor de selectie, cat si prioritizarea acestora, in vederea selectiei unitatilor propuse pentru a fi incluse in PNMS.

(2) Toti prescolarii si elevii din unitatile de invatamant cu personalitate juridica selectate au calitatea de beneficiari ai PNMS, indiferent de nivelul de invatamant.

(3) Pentru anul scolar 2023—2024, in scopul asigurarii continuitatii interventiei, lista unitatilor de invatamant selectate, beneficiare ale PNMS, cuprinde si cele 450 de unitati de invatamant preuniversitar aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 999/2023 pentru aprobarea Listei unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor si a unitatilor-pilot in care se implementeaza Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de invatamant preuniversitar de stat, a numarului de beneficiari, a sumei necesare pentru finantarea Programului in anul 2023 si a repartizarii acesteia pe unitati/subdiviziuni administrativteritoriale.

(4) Selectia unitatilor de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica care beneficiaza de prevederile PNMS se realizeaza in complementaritate cu Programul national pentru reducerea abandonului scolar — PNRAS.

(5) Lista unitatilor de invatamant preuniversitar se poate completa, la sfarsitul cursurilor anului scolar 2023—2024, pentru anul scolar 2024—2025, la propunerea inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, cu incadrarea in bugetul alocat.

(6) Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti pot/poate face propuneri de eliminare a scolilor in care programul nu a reusit sa se implementeze ca urmare a faptului ca unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale nu au intreprins demersurile necesare procedurilor de atribuire a contractelor pentru implementarea PNMS.

(7) Lista unitatilor de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica propuse in PNMS se transmite de catre inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti la Ministerul Educatiei, in termen de 15 zile de la aprobarea prezentului ordin”, se arată în document.

Valoarea pachetului va fi de 15 lei/beneficiar/zi, cu TVA. Programul va funcționa în paralel cu Programul pentru școli 2023-2029. Masa caldă urmează să fie servită în cantinele școlare, acolo unde acestea există, sau în regim de catering, iar acolo unde nu există niciuna dintre posibilități se vor distribui pachete alimentare.