PROGRAMUL RABLA, pentru biserici! Statul dă şansa lăcaşurilor de cult să obţină finanţare

Unul dintre cele mai de succes programe ale statului român, PROGRAMUL RABLA CLASIC, ajunge şi la biserici. Astfel, acestea pot de asemenea să îşi înlocuiască maşinile vechi, cu altele noi. Care sunt condiţiile, vedeţi în rândurile de mai jos.

RomaniaTV.net
18 apr. 2019, 06:18
PROGRAMUL RABLA, pentru biserici! Statul dă şansa lăcaşurilor de cult să obţină finanţare

PROGRAMUL RABLA, pentru biserici! Statul dă şansa lăcaşurilor de cult să obţină finanţare

Unitățile de cult din țara noastră care doresc să-și înlocuiască și ele mașinile vechi cu unele noi și mai puțin poluante se pot înscrie, pe lângă alte tipuri de entități, în programul Rabla Clasic, ce le permite să obțină bani pentru schimbarea mașinilor. Programul Rabla Clasic 2019 a fost lansat recent și permite celor interesați să obțină până la 9.200 de lei pentru înlocuirea unei mașini vechi.

Potrivit actului normativ care reglementează programul, adică Ordinul Ministerului Mediului (MM) nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, bisericile sau alte unități de cult care vor să se înscrie în program trebuie să ducă la casat o mașină înmatriculată în țara noastră și mai veche de opt ani.

Programul RABLA a început oficial. Care sunt ultimele modificări impuse de autorităţi şi ce beneficii mai au românii 

PROGRAMUL RABLA, pentru biserici! Statul dă şansa lăcaşurilor de cult să obţină finanţare

La fel ca anul trecut, prima pentru casarea unei mașini vechi are valoarea de 6.500 de lei. Suplimentar, bisericile pot obține un ecobonus de 1.000 de lei și/sau de un ecobonus de 1.700 de lei, în funcție de caracteristicile mașinii ce se dorește cumpărată. Astfel, în acest an, bisericile vor putea obține cel mult 9.200 de lei pentru înlocuirea unei mașini vechi, scrie Ziarul Unirea.

Se pot înscrie în programul Rabla Clasic din acest an, potrivit Ordinului MM nr. 661/2017, unitățile ce aparțin unui cult religios recunoscut în România (lista completă poate fi descărcată de la sfârșitul articolului) și care au calitatea de proprietar al mașinii ce urmează să fie casată, acționează în nume propriu, și-au îndeplinit toate obligațiile fiscale și nu se află în stare de desființare.

Totodată, reprezentanții unităților de cult trebuie să se asigure că nu au fost condamnați pentru infracțiuni împotriva mediului, că nu au obținut finanțare pentru achiziția aceluiași autovehicul, valoarea totală a ajutoarelor de minimis pe care le-au primit în trei ani consecutivi nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro și că unitățile de cult nu sunt înregistrate cu fapte sancționate de legislația financiară.

RABLA 2019. Anunţ de ultim moment al ministrului privind relansarea programului aşteptat de toţi românii cu maşini vechi 

Reprezentanții unităților de cult vor trebui, pentru a le înscrie în Rabla Clasic, să întocmească un dosar ce trebuie depus la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). După cum stabilește Ordinul MM nr. 661/2017, acest dosar va trebui să conțină:

  1. cererea de finanțare (completată prin tehnoredactare, în original, semnată de către reprezentantul unității de cult sau de către împuternicitul acestuia);
  2. împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită;
  3. actul de identitate al reprezentantului legal sau al persoanei împuternicite, în copie certificată „conform cu originalul”;
  4. certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice;
  5. certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice;
  6. certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul;
  7. certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate;
  8. actul administrativ (decretul/hotărârea/ordinul/decizia/dispoziția, după caz) prin care a fost recunoscut/numit conducătorul unității de cult, în copie certificată „conform cu originalul”;
  9. hotărârea Guvernului pentru recunoașterea cultului (extras din Monitorul Oficial al României, Partea I) și actul de înființare/statutul sau alt document din care să reiasă personalitatea juridică a solicitantului, în copie certificată „conform cu originalul”;
  10. declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii trei ani, respectiv doi ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program.

Unitățile de cult acceptate în programul Rabla Clasic vor apărea pe listele publicate de AFM pe website-ul propriu, iar, ulterior apariției pe listele AFM, reprezentanții unităților de cult trebuie, pentru înregistrare, să meargă la un producător validat de AFM.

Apoi, mașina veche trebuie dusă la casat și radiată din circulație și, în cel mult 120 de zile de la obținerea notei de înscriere, reprezentanții unităților de cult vor trebui să cumpere noua mașină. La cumpărarea mașinii, producătorul validat va scădea din prețul acesteia valoarea primei de casare și a eventualelor ecobonusuri.

PROGRAMUL RABLA, pentru biserici! Statul dă şansa lăcaşurilor de cult să obţină finanţare


loading...