PROIECT: Modificări ale Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică

Ministerul Sănătăţii a publicat pe site un ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016.

21 ian. 2016, 13:02
PROIECT: Modificări ale Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică

În anul 2015 programele naţionale de sănătate publică se derulează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2015 și 2016, cu modificările și completările ulterioare, dar şi Ordinul ministrului sănătății nr. 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016, cu modificările și completările ulterioare.

Conform prevederilor art. 18 alin. (1) lit. h) din Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 386/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia naţională pentru programe de sănătate propune ministrului sănătăţii măsuri pentru remedierea disfuncţionalităţilor constatate în implementarea programelor naţionale de sănătate publică, precum şi pentru îmbunătăţirea derulării acestora.

Astfel, pentru punerea în aplicare a unora dintre recomandările Curții de Conturi a României consemnate în adresa nr. 41104/09.11.2015, înregistrată la Ministerul Sanătății cu nr. NB11816/16.11.2015 şi, având în vedere propunerilor coordonatorilor unităţilor de asistenţă tehnică şi management ale programelor naţionale de sănătate publică, formulate ca răspuns la adresa ANPS nr. 75740/26.11.2015, pentru derularea programelor în anul 2016 sunt propuse următoarele modificări şi completări ale Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016:

– obligativitatea unităţilor de specialitate care implementează programele naţionale de sănătate publică de raportare a cauzelor depășirii/nerealizării indicatorilor de eficiență, precum și a impactului nerealizării acestora asupra implementării programelor naționale de sănătate publică, în vederea realizării unei analize a acestora la nivel naţional;

Citeşte şi Ministerul Sănătăţii va dezvolta mai multe programe de screening. Care sunt priorităţile

– definirea indicatorilor de rezultat pentru unele programe naționale de sănătate publică, şi includerea acestora în cadrul indicatorilor de evaluare în scopul măsurării gradului de realizare a obiectivelor programelor naţionale de sănătate publică; astfel au fost definiţi indicatori de rezultat pentru: Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare, Programul național de sănătate mintală, Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate, Programul naţional de boli endocrine, Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului.

De asemenea, pentru remedierea unor probleme constatate în derularea programelor naţionale de sănătate publică sunt propuse şi următoarele modificări şi completări ale Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016:

– extinderea categoriilor de persoane cu studii superioare reglementate pentru a face parte din structura de personal a unităţilor de asistenţă tehnică şi management a programelor naţionale de sănătate publică; această modificare legislativă va asigura cadrul legal pentru participarea informaticienilor, chimiştilor, biologilor, managerilor publici, experţilor în ştiinţele comunicării, etc. la asigurarea asistenţei tehnice şi managementului programelor naţionale de sănătate publică;

– reglementarea obligativităţii unităţilor de specialitate de asigurare a unor stocuri cantitativ-valorice adecvate şi continue de medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale şi altele asemenea necesare derulării programelor naţionale de sănătate publică, dimensionate la nivelul consumului mediu lunar înregistrat în anul precedent corespunzător unei perioade de 3 luni pentru Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV şi Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, în corelaţie cu obligaţiile similare ale ordonatorilor de credite;

– realizarea transferului cu titlu gratuit, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cazul vaccinului VTA/dT achiziționat pentru vaccinarea gravidelor, în situația în care direcțiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti constată o rată scăzută de vaccinare și/sau cu maximum 3 luni înainte de data expirării vaccinului;

– completarea și / sau modificarea naturii cheltuielilor în cadrul Programului naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare, Programului naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă, Programului naţional de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică, Programului de transplant de organe, ţesuturi sau celule de origine umană, Programului naţional de boli endocrine şi Programului de sănătate a femeii şi copilului; aceste modificări sunt propuse pentru a răspunde nevoilor de bunuri şi servicii necesare pentru derularea programelor naţionale de sănătate publică, în conformitate cu solicitarile Institutului Național de Sănătate Publică, Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, Agenției Naționale de Transplant, comisiei de specialitate boli endocrine sau ale Institutului pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului ,,prof. dr. Alfred Rusescu”;

– revizuirea activităţilor din cadrul Programului naţional de sănătate mintală în sensul modificării locaţiilor de desfăşurare a acestora sau includerii în program a unei activităţi noi privind organizarea și desfășurarea unui program de instruire a personalului din centrele de sănătate mintală pentru copii / mixte / structuri de psihiatrie pediatrică în evaluarea copiilor pe baza instrumentelor internaționale în domeniul tulburării de spectru autist; activităţile programului au fost revizuite conform propunerii Centrului naţional de sănătate mintală şi luptă antidrog;

– includerea unui număr de 6 unităţi sanitare noi în lista unităţilor sanitare în cadrul cărora se realizează activităţi de terapie ocupaţională în vederea favorizării măsurilor de recrutare, menţinere sau reabilitare şi reinserţia profesională a persoanelor cu tulburări de sănătate mintală;

– clarificarea denumirilor indicatorilor de evaluare ai Programului naţional de boli endocrine pentru eliminarea interpretărilor din raportarea acestora;

– includerea DCI-ului Nicotinum (plasturi transdermici) în lista medicamentelor acordate persoanelor pentru combaterea consumului de tutun;

– organizarea de către Ministerul Sănătății a unei proceduri de achiziție publică centralizată pentru procurarea, în anul 2016, a medicamentelor necesare combaterii consumului de tutun;

– revizuirea listei unităţilor sanitare în cadrul cărora se implementează activităţile din cadrul intervenţiei privind „Diagnosticul şi managementul amiotrofiilor spinale şi distrofiilor musculare de tip Duchenne şi Becker, precum şi prevenirea transmiterii ereditare a acestora” parte integrantă a Programului naţional de sănătate a femeii şi copilului;

– modificarea structurii organizatorice a Unităţilor de asistenţă tehnică şi management din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, precum şi Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, consecutiv propunerilor coordonatorilor acestora.

De asemenea, ca urmare a aprobării referatelor privind modificările efectuate în structura şi volumul bugetelor alocate pentru derularea programelor naţionale de sănătate publică, sunt propuse şi modificarea Bugetului alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2015.

Citeşte şi Proiectul Strategiei pentru sănătatea mintală a copilului. Care sunt priorităţile Ministerului Sănătăţii