Regulile pe care trebuie să le respecți când îți usuci rufele în uscătoria de la bloc, dacă nu vrei o amendă de 10.000 de lei. Legea care delimitează spațiul comun

În ce condiții poți pune hainele la uscat în uscătoria de la bloc. Legea spune clar că în cazul blocurilor aceasta intră la spațiile comune care pot fi folosite de toți cei care stau în bloc.

03 feb. 2024, 13:08
Regulile pe care trebuie să le respecți când îți usuci rufele în uscătoria de la bloc, dacă nu vrei o amendă de 10.000 de lei. Legea care delimitează spațiul comun
Condițiile în care îți poți usca rufele în uscătoria de la bloc

Spațiul comun când vine vorba de blocuri este un subiect amplu dezbătut în cadrul asociațiilor de proprietari. Spațiul care a stârnit cele mai multe disucții este uscătoria, loc care doar în anumite condiții poate fi închis de un singur proprietar.

Potrivit legii, fiecare proprietar poate folosi, în condițiile acordului de asociere, atât spațiul care constituie bunul principal, cât și părțile comune, fără a aduce atingere drepturilor celorlalți proprietari și fără a schimba destinația clădirii.

Citește și: Oraşul din România unde un apartament cu două camere se vinde cu 4.000 de euro. Blocul este central şi cu vedere la parc

În cazul clădirilor cu mai multe locuințe sau spații cu altă destinație și în cazul clădirilor multietajate constituie părți comune din condominiu, dacă actele de proprietate nu prevăd altfel, următoarele:

a) terenul pe care se află clădirea, compus atât din suprafața construită, cât și din cea neconstruită necesară, potrivit naturii sau destinației construcției, pentru a asigura exploatarea normală a acesteia;

b) fundația, curțile, grădinile, căile de acces;

c) clădirea propriu-zisă, elementele de echipament comun, inclusiv părțile de canalizare aferente, care traversează proprietățile private;

d) corpurile de clădiri destinate serviciilor comune;e) locurile de trecere, scările și casa scărilor și coridoarele; pereții perimetrali și despărțitori dintre proprietăți și/sau spațiile comune; subsolul; coșurile de fum;

e) holurile; instalațiile de apă și canalizare, electrice, de telecomunicații, de încălzire și de gaze de la branșament/racord până la punctul de distribuție către părțile aflate în proprietate individuală; canalele pluviale; paratrăsnetele; 

f) antenele colective; podul; pivnițele, boxele, spălătoria, uscătoria; ascensorul; interfonul – partea de instalație de pe proprietatea comună; rezervoarele de apă; 

g) centrala termică proprie a clădirii; crematoriul; tubulatura de evacuare a deșeurilor menajere; structura, structura de rezistență; fațadele; acoperișul; terasele.

Citește și: Este obligatoriu pentru toţi românii care stau la bloc! Amenzile sunt foarte mari, ce trebuie făcut până la finalul anului 2024

În ce condiții poți pune rufele la uscat în uscătoria de la bloc

În anumite situații, locatarii pierd posibilitatea de a folosi toate aceste spații. Schimbarea destinației proprietății comune este perimisă cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) numai dacă prin aceasta nu sunt lezate drepturile celorlalți coproprietari;

b) numai dacă prin aceasta nu se împiedică folosirea în condiții normale a condominiului de către toți proprietarii;

c) în baza acordului în scris al tuturor proprietarilor din condominiu;

d) după obținerea prealabilă a acordurilor, avizelor și autorizațiilor necesare prevăzute de legislația în vigoare, emise în condițiile legii de instituțiile/autoritățile abilitate în acest sens.

Conform legii, dacă unul sau mai mulți proprietari nu respectă aceste prevederi riscă amenzi care pot ajunge la 10.000 de lei.