REZULTATE ADMITERE MEDICINĂ IAŞI 2022. Cum s-a intrat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”

Număr mic de candidați înscriși la concursul de admitere de anul acesta,  organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași!

24 iul. 2022, 11:57
REZULTATE ADMITERE MEDICINĂ IAŞI 2022. Cum s-a intrat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”

REZULTATE ADMITERE MEDICINĂ IAŞI 2022. Duminică, 24 iulie, cei 2207 tineri care s-au înscris la concursul de admitere, organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF) din Iași, sesiunea iulie 2022, vor susține testul grilă cu durata de 3 ore.  Repartiția candidaților în cele 46 de săli și amfiteatre, atât ale UMF Iași, cât și ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și ale Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, a fost deja publicată. De la an la an, numărul candidaților scade.

Astăzi, 23 iulie, între orele 18.00–20.00, candidații au posibilitatea de a identifica sălile în care au fost repartizați. Candidații trebuie să respecte o serie de reguli în ziua concursului.

REZULTATE ADMITERE MEDICINĂ IAŞI 2022. Dacă în urmă cu câțiva ani concursul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași reprezenta o adevărată provocare pentru mii de tineri care își doreau cu orice scop să fie admiși la unul dintre programele de studiu disponibile, acum, numărul celor înscriși la testare a scăzut considerabil, concurența fiind mai mică. În funcţie de programul de studiu, disciplinele de concurs sunt următoarele: pentru programele de studiu „Medicină și Medicină Dentară” – clasa a XI-a, anatomia și fiziologia omului, chimie organică sau fizică , pentru programul de studiu „Farmacie” – chimie organică și biologie vegetală sau biologie de clasa a XI-a. Mai departe, pentru programele de studiu „Asistență Medicală Generală”, „Tehnică dentară”, „Nutriție și dietetică”, „Asistență de Profilaxie Stomatologică”, „Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic” – la alegere, între biologie de clasa a XI-a sau chimie organică, iar pentru programul de studiu „Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare”, la fel. Pentru programul de studiu „Bioinginerie”, candidații au avut de ales între matematică sau biologie de clasa a XI-a.

REZULTATE ADMITERE MEDICINĂ IAŞI 2022.  Ponderea subiectelor, la prima vedere, pe specializări este următoarea: specializarea „Medicină” – 50%, specializarea „Medicină dentară” – 50%, specializarea „Asistență medicală generală” – 30%, specializarea „Nutriție și dietetică” – 30%, specializarea „Asistență de profilaxie stomatologică” – 10%, specializarea „Tehnică dentară” – 10%, specializarea „Farmacie” – 10%, specializarea „Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic” – 10%, specializarea „Bioinginerie” – 50% și specializarea „Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare” – 10%.

REZULTATE ADMITERE MEDICINĂ IAŞI 2022.  Ce reguli trebuie respectate
Accesul candidaților în sala de concurs se realizează până la ora 09:30. La intrarea în sala de concurs, candidații se vor legitima şefului de sală, având asupra lor actul de identitate pe care l-au depus online, la înscriere, buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, document care trebuie să fie în termen de valabilitate, iar cei fără un astfel de document valabil nu vor fi primiţi în sala de concurs, legitimaţia de concurs, certificatul de naştere şi de căsătorie, pentru candidatele căsătorite sau documentul doveditor schimbării numelui din alte motive. Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul desigilării coletelor care conţin caietele cu întrebări nu mai au acces în sală

În timpul concursului, candidaţii nu au voie să dețină obiecte de scris de orice fel, altele decât cele date de organizatori, hârtii albe sau scrise, publicaţii de orice fel, telefoane mobile sau orice alt tip de aparatură de comunicare, ceasuri de mână, pagere, genți, materiale didactice de orice fel etc. Candidații care intră în sală cu astfel de obiecte, precum și cu materiale documentare, au obligația de a le depozita într-un loc special, indicat de şeful de sală, înainte de aducerea caietelor cu întrebări, unde nu vor avea acces până la terminarea concursului. Teza (grila completată) candidatului va fi corectată în funcţie de „grila de 10”, care este adusă în sală, într-un plic sigilat, la terminarea concursului.

REZULTATE UMF CAROL DAVILA 2022. Cu ce punctaje s-a intrat la Medicină vs Farmacie
REZULTATE ADMITERE MEDICINĂ IAŞI 2022. Corectarea grilelor se face în mod electronic, prin scanare, în sala de concurs, în prezenţa autorului şi a încă doi candidați, cu calitate de martor, din sala respectivă.

Dacă în urma contestațiilor se constată că „grila de 10” are o întrebare (sau mai multe) cu răspuns eronat, dat de comisia profesională, tuturor candidaților de la facultatea/specializarea respectivă, indiferent dacă au contestat sau nu, li se acordă punctajul corespunzător întrebării în cauză.

Susţinătorul probei scrise trebuie să verifice atent datele de identificare (nume, iniţiala tatălui, prenume şi număr de înregistrare/marca atribuită la înscriere) din spaţiul special, prevăzut în acest scop pe testul grilă personalizat. Neconcordanţa acestor date impune candidatului solicitarea unui test grilă nepersonalizat pe care îl va completa cu majuscule, pe propria răspundere, în spaţiul special, prevăzut în acest scop, folosind marker-ul primit, de culoare neagră.

REZULTATE ADMITERE MEDICINĂ IAŞI 2022. Completarea răspunsurilor la testul grilă se va face doar cu carioca/marker de culoare neagră. Pixul albastru este utilizat de candidați doar pe ciorne.

REZULTATE ADMITERE MEDICINĂ CLUJ 2022. Cu ce medii s-a intrat la buget
În acest an, la „Medicină” sunt doar 1.166 de dosare finalizate (concurență de 3,59/loc bugetat), la „Asistență Medicală Generală” – 275 (concurență de  3,93/loc bugetat), la „Nutriție și Dietetică” – 46 (concurență de 3,29/loc bugetat), la „Medicină Dentară” – 344 (concurență de 3,34/loc bugetat), la „Tehnică Dentară” – 64 (concurență de 1,73 /loc bugetat), la „Farmacie” – 31 (concurență de 0,40/loc bugetat), la „Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic” – 38 (concurență de 1,52/loc bugetat), la „Bioinginerie” – 119 (concurență de 1,53/loc bugetat), iar la „Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare” – 121 (concurență de 1,53/loc bugetat), cea mai redusă concurență fiind la „Asistență de Profilaxie Stomatologică”.

Ierarhizarea candidaților

Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a notelor obținute de candidați la concursul de admitere și în ordinea opțiunilor pentru programele de studii, în limita numărului de locuri (bugetate și cu taxă) pentru fiecare program de studii.

În cazul existenței mai multor candidați cu notă egală cu cea a ultimului loc repartizat inițial, se apelează la criterii de departajare după cum urmează:

  1. punctajul obținut la materia obligatorie la proba scrisă
  2. media de la examenul de bacalaureat.

Contestații

Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun on-line ([email protected]) prin completarea cererii tip, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor. Se iau în considerare numai contestațiile care privesc rezultatul propriu obținut în urma concursului de admitere.
Contestațiile vor fi analizate de către Comisia de soluționare a contestațiilor.
După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns la contestații, rezultatul concursului de admitere este definitiv și nu mai poate fi modificat.

Rezultate

Rezultatele la examenul de admitere vor fi publicate prin anonimizarea numelui și prenumelui candidatului, pe baza unui cod unic de înregistrare primit la validarea dosarului de admitere.

Rezultatele provizorii și finale ale concursului de admitere sunt aduse la cunoștința publicului prin afișarea pe site-ul Universității după finalizarea procesului de scanare, specificându-se ora și data. Afișarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puțin două tipuri de liste (alfabetice și cu ierarhizarea candidaților): Liste provizorii – generate înainte de depunerea contestațiilor și liste finale – generate după soluționarea contestațiilor, care vor cuprinde rezultatele definitive și incontestabile.

Repartiția pe locurile rămase neocupate a candidaților eligibili se va face în funcție de nota obținută și opțiunea suplimentară exprimată în momentul înscrierii on-line. La efectuarea acestei repartiții, se vor avea în vedere, în ordine:
– nota candidatului;
– opțiunea suplimentară a candidatului

Confirmarea locului și înscrierea la facultate (până pe 5 august)

După afișarea rezultatelor finale, candidații trebuie să confirme în scris locul, până la data de 05 august 2022. Aceștia se vor programa online, prin intermediul platformei de programare, pentru confirmarea locului și înscriere. În ziua și la ora programată, se vor prezenta la secretariatul facultății cu următoarele documente în original:

Candidații admiși pe locuri fără taxă:
– fișa de înscriere
– dovada achitării taxei de înmatriculare
– contractul de studii completat şi semnat
– diploma de bacalaureat/adeverinţa care atestă finalizarea studiile liceale ȋn original
– copie după certificat de naştere şi căsătorie, dacă este cazul
– adeverinţa medicală depusă la încărcarea pe platformă

Candidații admiși pe locuri cu taxă:
– fișa de înscriere
– dovada achitării taxei de înmatriculare
– contractul de studii completat şi semnat
– diploma de bacalaureat/adeverinţa care atestă finalizarea studiile liceale ȋn original
– copie după certificat de naştere şi căsătorie, dacă este cazul
– adeverinţa medicală depusă la încărcarea pe platformă
– dovada achitării a 1/3 din valoarea taxei de şcolarizare.

Primii 50 de candidați din listă pot opta pentru ocuparea locurile cu taxă prin completarea unui angajament până la data de 05 august 2022, care va fi transmis on-line (în format scanat sau pdf) la adresa de e-mail a decanatului facultăţii la care a susţinut concurs de admitere. Achitarea a 1/3 din taxa de școlarizare se va face în intervalul 8-12 august 2022, după afișarea numărului de locuri neconfirmate de candidații admiși cu / fără taxă, doar de către candidații care au completat angajamentul și care se încadrează, în ordinea mediilor, în numărul de locuri rămase neconfirmate. Odată cu achitarea a 1/3 din taxa de școlarizare, acești candidați vor completa și fișa de înscriere și vor achita taxa de înmatriculare.

Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru programul de studii care va fi finanțat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/atestatului/ adeverinței de bacalaureat, după caz, în original, la facultatea pe care dorește să o urmeze, în momentul confirmării locului. Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către student.


loading...
Partenerii noștri