REZULTATE FINALE EVALUARE NAŢIONALĂ 2017 pe judeţe. Vezi notele de la CAPACITATE şi cum se face REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ

REZULTATE FINALE EVALUARE NAŢIONALĂ 2017 pe judeţe. REZULTATE FINALE EVALUARE 2017. Peste 144.000 de absolvenţi de clasa a VIII-a (144.740 de candidați din seria curentă și 150 din seria anterioară) s-au înscris la Evaluarea Naţională 2017. Luni, 26 iunie, s-au afişat primele rezultate de la examen. Elevii nemulţumiţi de rezultate au putut depune contestaţii, iar vineri, 30 iunie, urmează să se afişeze rezultatele finale. Notele de la Evaluarea Naţională vor conta la admiterea la liceu.

30 iun. 2017, 05:42
REZULTATE FINALE EVALUARE NAŢIONALĂ 2017 pe judeţe. Vezi notele de la CAPACITATE şi cum se face REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ

REZULTATE FINALE EVALUARE NAŢIONALĂ 2017 pe judeţe. Luni, 19 iunie, s-a desfăşurat prima probă scrisă din cadrul Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, proba de Limba şi literatura română. Miercuri, 21 iunie, elevii au dat examen la matematică. Joi, 22 iunie, elevii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă, au susţinut proba scrisă la Limba şi literatura maternă. Prima afişare a rezultatelor a avut loc pe data de 26 iunie (până la ora 16:00).

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 30 iunie.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 ALBA
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 ARAD
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 ARGEȘ
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 BACAU
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 BIHOR
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 BISTRIȚA-NASAUD
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 BOTOȘANI
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 BRAȘOV
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 BRĂILA
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 BUCUREȘTI
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 BUZAU
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 CARAȘ-SEVERIN
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 CĂLĂRAȘI
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 CLUJ
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 CONSTANȚA
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 COVASNA
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 DÂMBOVIȚA
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 DOLJ
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 GALAȚI
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 GIURGIU
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 GORJ
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 HARGHITA
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 HUNEDOARA
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 IALOMIȚA
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 IAȘI
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 lLFOV
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 MARAMUREȘ
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 MEHEDINȚI
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 MUREȘ
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 NEAMȚ
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 OLT
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 PRAHOVA
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 SATU MARE
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 SALAJ
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 SIBIU
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 SUCEAVA
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 TELEORMAN
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 TIMȘ
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 TULCEA
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 VASLUI
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 VÂLCEA
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 VRANCEA 

Ministerul Educaţiei Naţionale a centralizat rezultatele înregistrate la Evaluarea Naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a (înainte de contestaţii), sesiunea 2017. Situaţia statistică generală releva că 108.252 de candidaţi (76,9%) au obţinut medii peste 5, rezultate superioare cu aproximativ două procente celor de anul trecut (75%). Dintre aceștia, 467 de candidați au încheiat examenul cu media generală maximă (10), număr aproape dublu față de 2016 (241).

Pentru admiterea la liceu in 2017, Ministerul Educatiei Nationale a anuntat ca se va schimba calculul mediei de admitere. Practic, ponderea mediilor din clasele V – VIII va fi doar de 20%, fata de 25% cat a fost pana acum.

Iata cum se calculeaza media de admitere la liceu in 2017

„Media de admitere, pe baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a de liceu a absolventilor invatamantului gimnazial, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.

Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;

EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a”

Înscrierea în clasa a IX-a, la învaţamântul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candideaza pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicita înscrierea în învaţamântul special si a celor care candideaza pe locurile speciale pentru romi, pentru care se aplica prevederile specifice menţionate în prezenta metodologie) se face prin repartizare computerizata, în ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv si în limita locurilor aprobate, prin planul de scolarizare, pentru unitaţile scolare finanţate de la bugetul de stat.

După ce toţi elevii se introduc în sistem, pentru fiecare judeţ, se face o clasificare după ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Calculatorul parcurge această listă de la cea mai mare medie către cea mai mică.

ADMITERE LICEU 2017- Exemplu: Să presupunem că a ajuns la Poziţia 4959 Popescu A Ion media de admitere 8,76

Calculatorul merge la fişa elevului Popescu A Ion şi citeşte codul primei opţiuni (175).

Acum merge în lista liceelor la pagina cu codul 175, corespunzător primei opţiuni a elevului Popescu A Ion şi care are N locuri (N este numărul locurilor repartizate unui liceu la o anumită specialitate aşa cum reiese din Broşura admiterii).

Dacă găseşte un loc liber scrie numele lui Popescu A Ion şi trece mai departe la poziţia 4960.

Dacă nu există nicio poziţie liberă compară media ultimului înscris cu media lui Popescu A Ion.

Dacă media lui Popescu A Ion este egală cu media ultimului înscris pe listă se face departajarea.

 • Cum se face departajarea

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

 • media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
 • media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
 • nota obţinută la proba de limba şi literatura româna din cadrul Evaluării Naţionale;
 • nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
 • nota obţinută la proba de limba maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă, susţinuta conform prevederilor Art.10, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învaţamânt cu predare în limba minorităţilor naţionale.

În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate la alin. (2), lit. a), b), c), d) şi e) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.

Dacă Popescu A Ion are la unul dintre criterii media mai mare este şters ultimul înscris pe listă, se scrie numele lui Popescu A Ion, iar cel scos din listă intră din nou în procedeul de repartizare. Dacă NU, atunci pentru candidatul Popescu A Ion se trece la următoarea opţiune înscrisă în fişa de înscriere.

De aici se repetă procedeul descris mai sus.

Dacă după parcurgerea tuturor opţiunilor din fişa lui Popescu A Ion acesta nu a fost repartizat în niciuna dintre liste, el este scos din sistem şi va participa la repartizare în cea de-a doua etapă.

Din acest motiv este foarte important ca opţiunile să fie nu numai suficiente, dar şi realiste.

Exemplu: Dacă toate opţiunile lui Popescu A Ion sunt făcute pentru licee şi profile cu media în anul anterior mai mare decât 8, 76, indiferent de numărul opţiunilor există riscul de a rămâne nerepartizat din vina personală. De aceea se recomandă ca în partea de final a opţiunilor să existe şi licee cu media de admitere a anului anterior sub media 8,76, până aproape la media 7 (s-au văzut situaţii în care diferenţele la media de admitere de la un an la altul, la acelaşi liceu şi aceeaşi specialitate să fie mai mari de 1 punct).

În Broşura admiterii, alături de codul liceului şi specialităţii, există şi media ultimului admis din anul anterior tocmai pentru a permite o justă orientare la completarea fişei de admitere.

 • Admiterea fără repartizare computerizată

Cei care susţin probe de aptitudini se înscriu la învăţământul special sau pe locurile rezervate romilor nu mai participă la repartizarea computerizată.

Admiterea lor se face mai devreme decât repartizarea computerizată, aşa cum reiese din calendarul admiterii.

Candidaţii din aceste categorii care nu sunt declaraţi admişi vor intra în repartizarea computerizată.

Repartizarea computerizată nu finalizează înscrierea la liceu. După afişarea listelor cu rezultatul repartizării computerizate urmează înscrierea la liceu.

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:

 • cererea de înscriere;
 • cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
 • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
 • fisa medicală.

Candidaţii care nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană / a municipiului Bucureşti. Acesti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.


loading...