Salariu minim pentru angajaţii cu studii superioare, plafonat de Guvernul Cîţu

Miercuri este o zi importantă pentru milioane de angajaţi din România, deoarece Guvernul Cîţu adoptă aşa numita ordonanţă a austerităţii, care plafonează multe dintre venituri.

29 dec. 2020, 19:02
Salariu minim pentru angajaţii cu studii superioare, plafonat de Guvernul Cîţu

Salariu minim se plafonează şi pentru angajaţii cu studii superioare. Guvernul Florin Cîțu intenționează să înghețe și salariul minim brut pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, potrivit Hotărării de Guvern consultată de ȘTIRIPESURSE.RO. Intenția Guvernului vine în contextul în care Executivul intenționează să îngheţe venituri în 2021: indemnizația de hrană, sporuri, prime, salariile profesorilor, pensii de serviciu. Deciziile ar putea fi luate în ședința de Guvern de miercuri, programată pentru ora 13.00.

În prezent, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este 2.230 lei lunar. Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern, Guvernul va majora salariul de bază minim brut pe ţară la 2.300 lei lunar începând cu data de 1 ianuarie 2021, ceea ce reprezintă o creștere de 3%.

Salariul minim creşte în 2021. Guvernul a confirmat: „Este o soluţie de compromis”. Ce se întâmplă cu amenzile

La stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2021 la valoarea de 2.300 lei s-a avut în vedere o formulă de calcul care ia în considereare rata inflației de 2,2 % și 0,8 % creșterea reală a productivității muncii pe persoană pentru anul 2020.

În România beneficiază de salariu minim brut garantat în plată de 2.230 lei un număr de circa 1.400.000 de salariați, ceea ce reprezintă un procent de aproximativ 26,4 % din numărul total de salariați activi – 5.300.000
De asemenea, se îngheață la actuala sumă de 2.350 lei lunar salariul pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare.

Proiectul de HG legat de Salariu minim:

„ART. 1

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2021, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 169,333 ore pe lună, reprezentând 13,583 lei/oră.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 ianuarie 2021, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se menține la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 169,333 ore în medie pe lună, reprezentând 13,878 lei/oră.

ART. 2

În aplicarea prevederilor art. 164 alin. (1^2) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2021, toate drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2.300 lei al salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

ART. 3

La data prevăzută la art. 1, Hotărârea Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1010 din 16 decembrie 2019, se abrogă”

Salariu minim pentru cei cu studii superioare îngheaţă în 2021. Ce se mai plafonează prin OUG: 

– începând cu data de 1 ianuarie 2021, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2020 în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;
– în anul 2021, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora se menţin la nivelul aferent lunii decembrie 2020;
– începând cu luna ianuarie 2021, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;
– în anul 2021, valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din anul 2020;
– neactualizarea cu rata medie anuală a inflaţiei a pensiilor de serviciu, pensiilor militare de stat şi indemnizaţiilor pentru limita de vârstă;
– prorogarea termenului de aplicare a Legii 196/2016 privind venitul minim de incluziune până la data de 1 aprilie 2022;
– acordarea în continuare în anul 2021 a voucherelor de vacanţă în cuantum de 1.450 de lei pentru personalul plătit din fonduri publice;
– valoarea fixă a punctului de amendă pentru amenzile contravenţionale prevăzute de OUG 195/2002 să fie menţinută în anul 2021 la cuantumul din prezent, respectiv 145 lei;
– aplicarea până la 31 decembrie 2022 a unei scutiri de TVA cu drept de deducere pentru livrarea de vaccinuri şi dispozitive medicale pentru diagnostic în vitro (kituri de testare) COVID-19, precum şi pentru serviciile de vaccinare şi testare aferente.


loading...
Partenerii noștri