Schimbare radicală în noul an şcolar. Restricţie nouă din 11 septembrie, elevii au total interzis

Mai sunt doar două săptămâni până când elevii se întorc în bănci. Aceștia nu vor fi însă foarte încântați de noua schimbare stabilită de Ministerul Educației.

26 aug. 2023, 12:09
Schimbare radicală în noul an şcolar. Restricţie nouă din 11 septembrie, elevii au total interzis

Noul an şcolar 2023-2024. Folosirea telefoanelor mobile va fi în continuare interzisă elevilor în timpul orelor de curs, dar acum acestea pot fi “preluate” de profesor, potrivit legii Educației care intră în vigoare din 2 septembrie. Elevii pot folosi telefoanele în spații autorizate explicit prin regulamentul intern al școlii.

Potrivit legii Educației, care intră în vigoare de la 1 septembrie, nu doar că folosirea telefoanelor mobile va fi strict interzisă în timpul orelor de curs, ci echipamentele electronice vor putea fi ”preluate” de către cadrul didactic și returnate părintelui sau elevului.

Fără telefoane mobile la orele de curs. Se interzice si fumatul în școli și părăsirea incintei instituției de învățământ

Legea spune că elevii vor putea folosi telefoanele mobile doar în anumite “spații autorizate explicit prin regulamentul intern al școlii”.

Interdicția de a folosi telefoanele mobile nu era trecută, până anul acesta, în legea Educației, ci doar în Regulamentul Cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP). Acolo însă nu se preciza faptul că profesorii pot prelua telefoanele dacă elevul încalcă regula.

Noul an şcolar 2023-2024. Interdicția se aplică inclusiv pentru învățământul preșcolar, adică la grădiniță, potrivit legii. Schimbarea vine prin faptul că, acum, în legea Educației se prevede că profesorii pot “prelua” telefoanele mobile sau orice alt echipament de comunicații electronice. Acestea pot fi predate, după caz, părinților /tutorilor legali ai beneficiarilor primari minori sau elevilor, conform regulamentului intern al unității de învățământ. Nu se specifică însă concret, în ce situații profesorul poate preda telefonul elevului și când îl poate preda părintelui, la sfârșitul orei sau zilei, de exemplu, scrie edupedu.ro.

An şcolar 2023-2024. Greşeala care îi lasă pe profesori fără catedră din septembrie DOCUMENT

Mai mult decât atât, potrivit noii legi, elevii pot folosi telefoanele mobile în scopuri educative, în spațiile autorizate explicit de regulamentul intern al unității de învățământ.

Decizia în cazul elevilor de liceu rămâne însă la latitudinea școlii și va fi prevăzută într-un regulament intern.

 Noul an şcolar 2023-2024. Ce prevede noua lege a Educației

Articolul 106:

(4) Utilizarea unui telefon mobil sau a oricărui alt echipament de comunicații electronice de către un elev este interzisă pe perioada desfășurării cursurilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial, inclusiv în timpul activităților educaționale care se desfășoară în afara unităților de învățământ, cu excepția utilizării acestora în scop educativ sau în spațiile autorizate explicit de regulamentul intern al unității de învățământ.

(5) În învățământul liceal, regulamentul intern al unității de învățământ poate interzice folosirea de către un elev a dispozitivelor menționate la alin. (3) în întreaga sau doar o parte din incinta unității de învățământ, precum și în timpul activităților care se desfășoară în afara acesteia.

(6) Prevederile alin. (4) și (5) nu se aplică echipamentelor pe care elevii cu CES sunt autorizați să le folosească.

(7) Nerespectarea prevederilor alin. (4) și (5) poate duce la preluarea echipamentului de către personalul unității de învățământ în vederea predării, după caz, către părinți/tutori legali ai beneficiarilor primari minori sau elevi conform regulamentului intern al unității de învățământ.

Ce scrie în ROFUIP despre telefonul mobil
În prezent, potrivit Regulamentului Cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), folosirea telefoanelor mobile este interzisă în timpul orelor de curs, examenelor și concursurilor, însă în situații de urgență sau în scop educativ elevii le pot utiliza, cu acordul cadrului didactic. În ROFUIP se precizează și faptul că “pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ”.

Art. 186

(2) În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai la solicitarea cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în
procesul educativ. În situaţii de urgenţă, utilizarea telefonului mobil este permisă cu acordul cadrului didactic. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.

În prezent, reglementarea privind interzicerea utilizării telefoanelor mobile este prevăzută prin ROFUIP la art. 186, alin 2, prin regulamentul intern al fiecărei unități de învățământ pentru toți elevii, și prin statului elevului, dar nu se specifică pe niveluri de învățământ.

(2) În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai la solicitarea cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ. În situaţii de urgenţă, utilizarea telefonului mobil este permisă cu acordul cadrului didactic. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.