Noul an şcolar 2023-2024. Cum pot obţine elevii scutiri. Ce schimbări aduc Legile educaţiei din septembrie

Medicii din cabinetele şcolare eliberează bilete de trimitere, reţete, scutiri şi iniţiaza activităţi de educaţie pentru viaţa de familie.

16 aug. 2023, 22:40
Noul an şcolar 2023-2024. Cum pot obţine elevii scutiri. Ce schimbări aduc Legile educaţiei din septembrie

Noul an şcolar 2023-2024. Noua Metodologie privind asigurarea asistentei medicale a anteprescolarilor, prescolarilor, elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar si studentilor a fost publicata in Monitorul Oficial.

Ordinul pentru aprobarea Metodologiei a fost semnat de ministrul Sanatatii si ministrul Educatiei si va intra in vigoare in luna septembrie.

Potrivit actului normativ, statul garanteaza drepturile anteprescolarilor, elevilor si studentilor la sanatate, educatie, mediu sanatos, protectia si ingrijirile necesare in vederea dezvoltarii optime si atingerii celei mai bune stari de sanatate, respectand drepturile si obligatiile parintilor sau ale reprezentantilor legali carora acesta le-a fost incredintat.

Bacalaureat 2023 Sesiunea de Toamnă. Peste 14.900 de candidați s-au prezentat la proba scrisă de Limba și literatura română. Când vor fi afișate rezultatele
De asemenea, statul asigura in unitatile de invatamant accesul elevilor la asistenta medicala primara gratuita, cu accent pe actiunile medicale preventive.

Actul mai prevede faptul ca supravegherea si evaluarea starii de sanatate a copiilor in unitatile de invatamant, precum si administrarea oricarui tratament medical curativ sau profilactic se realizeaza cu instiintarea si acordul parintilor.

Noul an şcolar 2023-2024. Atributiile medicului scolar din crese, gradinite, scoli sau licee

1. Identificarea si managementul riscurilor pentru sanatatea colectivitatii
a) Semnaleaza in scris nevoile de amenajare si dotare a cabinetelor medicale scolare directorului unitatii de invatamant si/sau autoritatii locale, dupa caz, depunand referate de necesitate.

b) Monitorizeaza respectarea conditiilor de igiena din spatiile de invatamant, de cazare si alimentatie, din unitatile de invatamant arondate, neregulile constatate vor fi consemnate intr-un registru specific si face recomandari de remediere a neregulilor constatate.

c) Instruieste personalul administrativ si auxiliar privind aplicarea si respectarea normelor de igiena si sanatate publica, in conformitate cu normele in vigoare.

d) Supravegheaza recoltarea de produse biologice pentru investigatiile de laborator, in vederea depistarii afectiunilor infecto-contagioase la subiecti si contacti, in conditii epidemiologice bine stabilite, conform protocoalelor.

e) Urmareste modul de respectare a normelor de igiena a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic si la orele de educatie fizica).

f) Controleaza, prin sondaj, igiena individuala a anteprescolarilor, prescolarilor si scolarilor.

2. Gestionarea circuitelor functionale
a) Evalueaza circuitele functionale si prezinta in scris directorului unitatii de invatamant masurile pentru conformarea la standardele si normele de igiena.

b) Sprijina conducerea unitatii de invatamant in mentinerea conditiilor igienico-sanitare in conformitate cu normele in vigoare.

c) Monitorizeaza implementarea masurilor propuse.

3. Monitorizeaza respectarea reglementarilor de sanatate publica si supervizeaza corectarea abaterilor
a) Raporteaza Directiei de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti, in conformitate cu legislatia in vigoare, toate cazurile si/sau focarele de boli transmisibile, efectueaza ancheta epidemiologica in colectivitate sub indrumarea epidemiologilor din Directiile de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti si implementeaza masurile necesare, stabilite conform metodologiilor elaborate de Institutul National de Sanatate Publica.

4. Monitorizarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei
a) Monitorizeaza periodic starea de igiena a blocului alimentar, igiena echipamentului precum si starea de sanatate a personalului blocului alimentar, consemneaza constatarile in caietul/fisa de control igienico-sanitar zilnic al blocului alimentar si aduce la cunostinta conducerii eventualele abateri constatate, in vederea instituirii imediate a masurilor corective.

b) Verifica meniurile care vor fi pregatite in saptamana urmatoare in crese, gradinite si cantine scolare, propune modificari in cazul meniurilor neconforme si vizeaza meniurile care respecta legislatia in vigoare.

c) Supravegheaza efectuarea anchetelor alimentare periodice in unitatile cu bloc alimentar propriu si le vizeaza in vederea respectarii unei alimentatii sanatoase, facand recomandarile necesare de remediere a meniurilor in functie de rezultatele anchetelor alimentare.

Vouchere educaţionale 2023. Veste proastă pentru 100.000 de elevi care aşteptau tichete de 500 de lei pentru rechizite la început de an şcolar
d) Monitorizeaza conditiile igienico-sanitare din cantine si salile de masa special amenajate, precum si modul de servire a mesei.

Noul an şcolar 2023-2024 5. Servicii de mentinere a starii de sanatate individuale si colective
5.1. Servicii curente:

Intocmeste referat de necesitate pentru aprovizionarea si dotarea cabinetului medical, conform baremului de dotare, in colaborare cu medicul coordonator si il inainteaza angajatorului.

5.2. Imunizari:

a) Verifica antecedentele vaccinale ale copiilor la inscrierea in colectivitate si pe intreg parcursul procesului de invatamant, informeaza si indruma parintii/apartinatorii legali catre medicul de familie pentru efectuarea vaccinarilor in cazul in care acestea nu au fost efectuate corespunzator varstei, conform recomandarilor prevazute in Calendarul de vaccinari, din cadrul Programului national de vaccinare derulat de Ministerul Sanatatii.

b) Elibereaza, la cererea parintilor sau a tutorelui legal instituit al copiilor, fisa cu vaccinarile efectuate in unitatea de invatamant, in vederea transmiterii catre medicul de familie a informatiilor complete privind vaccinarea copiilor.

c) Participa la realizarea de imunizari in situatii epidemiologice speciale, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.

d) Organizeaza activitatea de vaccinare in situatii epidemiologice speciale, respectand conditiile de igiena si de siguranta.

e) Colaboreaza cu directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti in vederea aprovizionarii cu vaccinurile necesare in situatii epidemiologice speciale.

f) Se ingrijeste de intocmirea corecta a evidentelor necesare si de raportarea activitatilor de imunizare realizate in situatii epidemiologice speciale, conform normelor stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, cu respectarea prevederilor Legii 46/2003, legea drepturilor pacientilor.

g) Elibereaza parintilor sau tutorilor legal instituiti ai copiilor adeverinte de vaccinare in cazul efectuarii vaccinarilor in situatii epidemiologice speciale, in vederea transmiterii catre medicul de familie.

5.3. Triaj epidemiologic

a) Initiaza supravegherea epidemiologica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant arondate.

b) Depisteaza si declara bolile infecto-contagioase, conform reglementarilor in vigoare, izoleaza suspectii si informeaza conducerea unitatii de invatamant in vederea instituirii masurilor antiepidemice.

c) Participa la efectuarea de actiuni de investigare epidemiologica a anteprescolarilor, prescolarilor, elevilor suspecti sau contacti din focarele de boli transmisibile, sub indrumarea metodologica a medicilor epidemiologi.

Structura anului școlar 2023 – 2024. Ce noutăți aduce pentru elevii care intră în clasa a V-a și a VII-a

d) Aplica tratamentele chimioprofilactice in focarele de boli infecto-contagioase si parazitare, la indicatia scrisa a medicilor epidemiologi.

e) Semnaleaza si solicita atat conducerii unitatii de invatamant, cat si directiilor judetene de sanatate publica si a municipiului Bucuresti necesitatea intreprinderii de actiuni de dezinfectie-dezinsectie si deparazitare in cazul focarelor parazitare (pediculoza, scabie), virale sau microbiene (tuberculoza, infectii streptococice, boli diareice acute etc.) din crese, gradinite si scoli, conform normelor legale in vigoare.

f) Initiaza actiuni de supraveghere epidemiologica a bolilor infecto contagioase in sezonul epidemic.

g) Initiaza, coordoneaza si efectueaza impreuna cu asistentii medicali triajul epidemiologic, la intrarea si revenirea in colectivitate dupa vacantele scolare sau ori de cate ori este nevoie.

h) La revenirea prescolarilor dupa vacante nu este necesara prezentarea avizului epidemiologic.

6. Servicii de examinare a starii de sanatate a anteprescolarilor, prescolarilor, elevilor
6.1. Evaluarea starii de sanatate

a) Initiaza si participa la evaluarea starii de sanatate in unitatile de copii si tineri arondate.

b) In campaniile de vaccinare scolare in situatii epidemiologice speciale, examineaza anteprescolarii, prescolarii, elevii care vor fi supusi imunizarilor profilactice, pentru stabilirea eventualelor contraindicatii, supravegheaza efectuarea vaccinarilor si aparitia reactiilor adverse postimunizare (RAPI).

b) Examineaza, in cadrul examenului medical de bilant al starii de sanatate, toti anteprescolarii, prescolarii din crese si gradinite si elevii din clasele I, a IV-a, a VIII-a, a XII-a/a XIII-a si ultimul an al scolilor profesionale, pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizica si neuropsihica si pentru depistarea precoce a unor eventuale afectiuni.

c) Selectioneaza, din punct de vedere medical, elevii cu probleme de sanatate, in vederea indrumarii spre Comisiile de orientare scolar-profesionala, la terminarea invatamantului gimnazial si liceal.

d) Examineaza anteprescolarii/prescolarii si elevii care vor participa la concursuri, olimpiade scolare si in vacante, in diferite tipuri de tabere, eliberand avizul epidemiologic, in care se va mentiona si patologia cronica a copilului, conform fisei medicale.

e) Elibereaza avizul medical pentru anteprescolarii/prescolarii si elevii care participa la concursuri/competitii sportive scolare cu caracter de masa, in conformitate cu starea de sanatate si cu evidentele medicale de la nivelul cabinetului medical scolar. Avizul pentru competitiile sportive de performanta sunt eliberate de medicii specialisti de medicina sportiva.

f) Ia in evidenta speciala si consemneaza in fisa medicala documentele medicale eleiberate de medicul specialist pentru intocmirea dosarului de bursa sociala pe criterii medicale.

g) Efectueaza vizita medicala a elevilor care se inscriu in licee de specialitate si scoli profesionale/licee vocationale.

h) Asigura asistenta medicala pe perioada desfasurarii examenelor nationale, examenelor de bacalaureat, atestatelor profesionale, concursurilor si olimpiadelor scolare, cu exceptia celor sportive, in timpul programului de lucru.

6.2. Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

Consemneza in registrul de evidenta speciala si in fisa medicala documentele medicale eliberate de medicul specialist sau medicul de familie, in cazul anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor cu probleme de sanatate.

6.3. Implementeaza, impreuna cu directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, programele nationale de sanatate adresate copiilor si tinerilor din scolile/gradinitele/cresele arondate

6.4. Elaborarea raportarilor curente pentru sistemul informational din sanatate

Completeaza impreuna cu asistentele medicale din subordine raportarile curente privind morbiditatea inregistrata si activitatea cabinetelor medicale din crese, gradinite si scoli, conform fisei lunare/anuale de raportare.

6.5. Eliberarea documentelor medicale necesare

Elibereaza adeverinte medicale la terminarea cresei, gradinitei, scolii generale, scolii profesionale si a liceului si in cazul transferului la o alta unitate de invatamant, conform modelului din Anexa nr. 14.3 la ordin.

7. Servicii de asigurare a starii de sanatate individuale

7.1. Acordarea de ingrijiri pentru afectiuni curente

a) Acorda, la nevoie, primul ajutor prespitalicesc anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant arondate, in limitele competentelor profesionale si dotarilor.

b) Examineaza, trateaza si supravegheaza medical, anteprescolarii, prescolarii si elevii cu afectiuni acute, pana la preluarea lor de catre familie/reprezentantul legal/servicii de ambulanta.

c) Acorda consultatii la cerere anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant arondate si elibereaza bilete de trimitere si retete simple/gratuite.

7.2. Acordarea de bilete de trimitere

Elibereaza la nevoie bilete de trimitere catre medicul de alta specialitate anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant arondate.

7.3. Acordarea de scutiri medicale

a) Elibereaza pentru elevii cu probleme de sanatate scutiri temporare/partiale de efort fizic si de anumite conditii de munca, in cadrul instruirii practice in atelierele scolare.

b) Elibereaza adeverinte medicale pentru motivarea absentelor de la cursuri pentru elevii bolnavi consultati in cabinetul medical scolar si pentru cei externati din spital, in baza biletului de externare.

c) Elibereaza scutiri medicale, anuale/temporare, partiale sau totale, de la orele de educatie fizica, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

d) Vizeaza documentele medicale eliberate de alte unitati sanitare pentru motivarea absentelor scolare.

Noul an şcolar 2023-2024 8. Servicii de promovare a unui stil de viata sanatos
a) Medicul, in colaborare cu directorul unitatii de invatamant, initiaza, coordoneaza si efectueaza activitati de educatie pentru sanatate in cel putin urmatoarele domenii:

(i) nutritie sanatoasa si prevenirea obezitatii sau altor boli legate de alimentatie;

(ii) activitate fizica;

(iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool si de droguri (inclusiv noile substante psihoactive);

(iv) educatia pentru viata de familie, inclusiv profilaxia infectiilor cu transmitere sexuala (ITS);

(v) acordarea primului ajutor;

(vi) pregatirea pentru actiune in caz de dezastre;

(vii) instruirea grupelor „Sanitarii priceputi”;

(viii) orice alte teme privind stilul de viata sanatos;

(ix) prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare;

(x) educatie pentru sanatate emotionala.

b) Initiaza, coordoneaza si participa, dupa caz, la lectiile de educatie pentru sanatate.

c) Participa, dupa caz, la lectoratele cu parintii, pe teme care vizeaza sanatatea copiilor.

d) Tine prelegeri, dupa caz, in consiliile profesorale, pe teme privind sanatatea copiilor.

e) Organizeaza instruiri ale personalului didactic si administrativ in probleme de sanatate a copiilor, dupa caz.

f) Consiliaza cadrele didactice in legatura cu principiile promovarii sanatatii si ale educatiei pentru sanatate, in randul anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor.

h) Participa la consiliile profesorale in care se discuta si se iau masuri vizand aspectele sanitare din unitatea de invatamant.

9. Alte atributii
Colaboreaza cu medicul coordonator in evaluarea profesionala a asistentelor medicale din cabinetele medicale scolare arondate.

10. Educatie medicala continua
Participa la programe de perfectionare profesionala si la programe de educatie medicala continua, conform reglementarilor in vigoare.