Se prelungeşte carantina în comuna Iveşti din Galaţi

Autorităţile din Galaţi au decis să prelungească începând de marţi pentru o perioadă de 14 zile carantina în comuna Iveşti. 

27 oct. 2020, 05:44
Se prelungeşte carantina în comuna Iveşti din Galaţi

Astfel, începând cu data de 27octombrie ora 05.00, pentru o perioadă de 14 zile se prelungeşte măsura de carantinare zonală a comunităţii cuprinsă între străzile Vasile Alecsandri, Victor Ioan Popa şi str. Pădurii aferente DJ 254 (str. Blăjerii de Sus) din comuna Iveşti, judeţul Galaţi.

Urmare a acestei situatii, s-au stabilit rute ocolitoare după cum urmează: a) D.J. 255 Izvoarele – Slobozia Conachi – Pechea – ieşire D.J. 251 – Costache Negri – Cudalbi – ieşire D.J. 254 – Griviţa; b) D.J. 253 Umbrăreşti intersecţie cu D.J. 254 B – Griviţa.

În/din zona carantinată, este permisă intrarea, respectiv ieşirea pentru:

– transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice, precum şi aprovizionării populaţiei, pe baza documentelor justificative care să indice scopul şi destinaţia transportului;

– persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, sanitar veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor, transporturilor şi activităţilor cu caracter religios;

– voluntarii ce vor asigura alimente, medicamente şi bunuri de strictă necesitate, pe baza unei adeverinţe eliberată de către Primăria Iveşti; lista de voluntari va avea un număr de maxim 15 persoane şi va fi întocmită de către Primăria Iveşti, componenţa acesteia rămânând neschimbată pe toată durata institurii măsurii şi avizată de către Centrul Judeţean pentru Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Galaţi;

-persoanele ce desfăşoară activităţi agricole, sau pentru comercializarea produselor agroalimentare, prin completarea declaraţiei pe proprie răspundere

Din/în zona carantinată este permisă ieşirea, respectiv intrarea persoanelor care locuiesc în zona de carantină, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, sanitar veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor, transporturilor şi activităţilor cu caracter religios, doar pentru situaţii excepţionale care ţin de menţinerea serviciilor publice sau operaţionale.

Persoanele care locuiesc în zona de carantină, aflate în alte situaţii vor putea părăsi zona de carantină numai după ce obţin aprobarea scrisă, semnată de către şeful Centrului Judeţean pentru Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Galaţi, pe baza completării declaraţiei pe proprie care va fi vizată de către preşedintele C.L.S.U. Iveşti şi transmisă Centrului Judeţean pentru Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Galaţi spre aprobare.

Toate persoanele care merg la serviciu vor prezenta autorităţilor legitimaţia de serviciu (valabilă pentru instituţiile bugetare) sau adeverinţa de salariat eliberată de angajator, ştampilată şi semnată de către acesta (valabilă pentru celelalte categorii), ori după caz, declaraţia pe proprie răspundere.

În zona carantinată se instituie următoarele măsuri obligatorii:

– în toate spaţiile publice, atât cele interioare cât şi cele exterioare este obligatorie purtarea măştii de protecţie astfel încât să acopere nasul şi gura;

– intrarea-ieşirea persoanelor şi vehiculelor în/din localitatea carantinată se va efectua doar prin filtrele instituite de forţele de ordine din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

– se interzice cu desăvârşire deplasarea persoanelor aflate în izolare / carantină în afara domiciliului, reşedinţei, ori adresei declarate pentru izolare/carantină în comuna Iveşti; monitorizarea respectării acestei măsuri se va efectua permanent prin structurile Ministerului Afacerilor Interne, în baza Planului integrat de acţiune, elaborat de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi;

– este interzisă circulaţia persoanelor şi a vehiculelor în intervalul orar 22.00 – 06.00; excepţie fac bolnavii cronici aflaţi în evidenţele unităţilor sanitare, femeile gravide, urgenţele medicale;

– este permisă deplasarea pentru aprovizionare cu marfă a operatorilor economici de pe raza comunei carantinate în intervalul orar 06.00 – 22.00 pe baza declaraţiei pe proprie răspundere, însoţită după caz, de copie a certificatului de înregistrare fiscală, adeverinţă de la angajator (în situaţia în care nu efectuează administratorul societăţii comerciale deplasarea) şi respectiv de documente justificative de achiziţie/transport;

– este interzisă intrarea în zona carantinată a operatorilor economici ce desfăşoară activităţi de curierat şi care livrează/preiau comenzi la/de la cetăţenii unităţii administrative-teritorială carantinate; în acest caz, predarea-preluarea coletelor se va efectua în zonele unde sunt amplasate filtrele structurilor Ministerului Afacerilor Interne; administratorii sau deţinătorii spaţiilor comerciale din zona de carantină vor asigura triajul observaţional, măsurarea temperaturii şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru persoanele care intră/ies din spaţiul commercial. In zona de carantină,

Primăria Iveşti va lua următoarele măsuri:

– instalarea unui punct de lucru cu publicul poziţionat pe str. Blăjerii de Sus, în zona filtrului ce va fi instituit pentru blocarea accesului din D.N. 25 în zona carantinată; activitatea desfăşurată în punctul de lucru va avea în vedere în principal colectarea declaraţiilor pe proprie răspundere formulate de cetăţenii din comunitate pentru părăsirea zonei carantinate;

– aducerea la cunoştinţa cetăţenilor din zona carantinată a informaţiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală ce trebuie respectate în contextul epidemiologic existent şi regulile de prevenire a răspândirii virusului COVID-19, prin: distribuirea de pliante şi difuzarea de mesaje prin instalaţii de sonorizare (inclusiv montate pe autovehicule), prin care se vor mediatiza inclusiv prezentele măsuri;

– asigurarea funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice (apă curentă, electricitate, etc.), iar în cazul persoanelor infectate cu COVID-19, deşeurile rezultate din imobilele acestora, vor fi colectate, eliminate şi neutralizate de către o firmă specializată autorizată;

– asigurarea de materiale dezinfectante şi personal care va efectua triajul observaţional, măsurarea temperaturii şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru toate persoanele care intră/ies în/din localitatea carantinată prin filtrele instituite de forţele de ordine;

– asigurarea dezinfecţiei spaţiilor indicate de către Direcţia de Sănătate Publică Galaţi;

– asigurarea continuităţii aprovizionării cu alimente, medicamente şi bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susţinători sau fără posibilităţi de asigurare a subzistenţei, prin intermediul voluntarilor.

Direcţia de Sănătate Publică Galaţi va stabili asigurarea continuităţii actului medical prin medicii de familie din Comuna Iveşti şi va întocmi lista cu diferitele categorii de persoane cu risc medical, cum ar fi: bolnavi cronici, femei gravide, persoane dializate, pacienţi oncologici, etc.; un exemplar al listei va fi pus la dispoziţia forţelor de ordine aflate în dispozitiv prin Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei; Centrul Judeţean pentru Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Galaţi pe baza datelor furnizate de către Direcţia de Sănătate Publică Galaţi va difuza în dinamică către forţele de ordine şi Primăria Iveşti, lista actualizată cu persoanele aflate in izolare / carantină, pentru verificarea respectării de către aceştia a măsurilor impuse de izolare / carantinare.

Citeşte şi Bucureştiul a atins pragul de 3,51 de infectări la mia de locuitori


loading...