STARE DE ALERTĂ prelungită până pe 16 septembrie. Anul şcolar începe cu restricţii DOCUMENTUL a apărut în Monitorul Oficial

Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, prelungirea stării de alertă cu 30 de zile pe între teritoriul României, începând din data de 16 august. RomaniaTV.net vă prezintă documentul cu noile restricţii.

14 aug. 2020, 14:55
STARE DE ALERTĂ prelungită până pe 16 septembrie. Anul şcolar începe cu restricţii DOCUMENTUL a apărut în Monitorul Oficial

UPDATE: Hotărârea de Guvern privind prelungirea stării de alertă cu 30 de zile începând din data de 16 august a fost publicată, vineri, în Monitorul Oficial, anunță AGERPRES

„Proiectul de hotărâre de Guvern a fost adoptat în şedinţa de Guvern şi a fost deja publicat în Monitorul Oficial. Prin urmare starea de alertă continuă pentru o perioadă de încă 30 de zile fără măsuri de restricţii suplimentare şi în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice va fi adaptată această stare de alertă la noile condiţii în măsura în care acest lucru va permite”, a anunţat şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, la finalul şedinţei de Guvern.

În Anexa 2 la HG 668/2020 se precizează: „purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spaţiile publice deschise, cum ar fi pieţele, târgurile, zonele de aşteptare (staţii de autobuz, peroane şi altele asemenea), falezele, zonele în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, în anumite intervale orare, stabilite prin hotărâre a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă”.

„Spaţiile şi intervalele orare se stabilesc, la propunerea direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, luând în considerare probabilitatea prezentei concomitente a unui număr mare de persoane în spaţiile şi în intervalele orare respective, unde se constată dificultăţi în asigurarea distanţei fizice de protecţie sanitară stabilite în condiţiile legii”.

Tot la Anexa 2 se menţionează că se poate institui izolarea si carantina persoanelor în condiţiile articolelor 7, 8 si 11 din Legea 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic.

În Anexa 3 a hotărârii se prevede că activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul articolului 45 şi al articolului 71 alineat (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.

Tot acolo se prevede că se poate institui carantina zonală în condiţiile articolului 7 şi 12 din Legea 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic.

Potrivit unei alte prevederi menţionată în Anexa 3 rămâne suspendată activitatea din spaţiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor.

Totodată, accesul pe plaja neamenajată se face în mod liber, cu respectarea regulilor de distanţare fizică, utilizarea plajei urmând a se face cu menţinerea unei distanţe de cel puţin 2 metri între persoane în orice moment, cu excepţia membrilor aceleiaşi familii.

Nu în ultimul rând, operatorii economici care desfăşoară activitatea în spaţii în aer liber, cum sunt terasele, cluburile, barurile şi altele asemenea, au obligaţia să respecte orarul de lucru cu publicul şi restricţiile stabilite prin hotărâre a Comitetului National pentru Situaţii de Urgenţă, la propunerea Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.

Potrivit celei mai recente hotărâri a CNSU (Hotărârea 40), adoptată joi, „programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţii special destinate, dispuse în exteriorul clădirilor unde se desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, cum sunt terasele, cluburile, barurile şi alte asemenea, de la nivelul judeţelor Argeş, Braşov, Constanţa, Dâmboviţa, Ilfov, Prahova, Galaţi şi Municipiul Bucureşti, nu poate începe înainte de orele 06,00 şi nu poate depăşi orele 24,00, ultima comandă putând fi preluată cel târziu la orele 23,00”.

Guvernul a decis, vineri, prelungirea stării de alertă cu 30 de zile, iar secretarul de stat Raed Arafat a precizat că se va prelungi cu 30 de zile, modificările fiind minime şi nu se vor impune restricţii suplimentare.

Premierul Ludovic Orban a întrebat, vineri, la începutul şedinţei de Guvern dacă este pregătită Hotărârea de Guvern pentru prelungirea stării de alertă.

„Da, prelungirea stării de alertă cu 30 de zile. Modificări minimale, fără restricţii suplimentare”, a precizat Raed Arafat.

Premierul a anunţat că HG de prelungire trebuie plublicată în Monitorul Oficial cât mai repede.

„Deci, trebuie să intre în Monitorul Oficial. Deci la primul punct vom dezbate hotărârea Guvernului pentru prelungirea stării de alertă”, a afirmat premierul.

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR PROPUSE A SE APLICA PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ
 
1.În aplicarea dispozițiilor art. 71din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul Sănătății, prin ordin al comandantului acțiunii, măsurile necesare prevenirii și combaterii infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul acțiunilor de răspuns la nivel național.
 
2.Se continuă coordonareaoperaționalăa serviciilor de ambulanță șia serviciilor voluntare pentru situații de urgențăde către inspectoratele județene/București-Ilfov pentru situații de urgență, precum șia poliției locale de către Direcția generală de poliție a Municipiului București/inspectoratele județene de poliție.
 
3.Se menține obligativitatea asigurăriicontinuitățiiactivității centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii șiadulți, cu șifără dizabilități, precum șipentru alte categorii vulnerabile șistabilireaprogramuluide lucru al angajaților cu avizul direcțiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
4.Se menține obligația furnizorilor de servicii sociale de tip rezidențial de a îșiorganiza programul în funcțiede contextul epidemiologic existent la nivel local şi cu respectarea normelor în vigoare privind legislația în domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor servicii va fi organizată şi desfășuratăcu respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autoritățilecompetente
 
5.Se menținedesfășurarea în regim permanent aactivitățiituturor centrelor operative pentru situații de urgență cu activitatea temporară, precum șiaCentrului Național de Coordonare șiConducere a Intervenției șia centrelor județene/ al municipiului Bucureștide coordonare șiconducere a intervenției.
 
6.Se consideră necesară menținerea obligativitățiipurtării măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun șila locul de muncă, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății șial ministrului afacerilor interne.7.a) Se propune instituireaobligativității purtării măștii de protecție, în anumite intervale orare, pentru toate persoanele prezente în spațiile publice deschise, stabilite prin hotărâre a Comitetului Județean / al Municipiului București pentru Situații de Urgență, cu avizul Direcției de Sănătate Publică.b)spațiile și intervalele orare se stabilesc luând în considerare probabilitatea creșterii numărului persoanelor prezente, concomitent în spațiile și intervalele orare respective, ca efect al desfășurării unor activități individualesau de grup.    c)se exceptează de la măsura prevăzută la lit. a) următoarele categorii de persoane:-persoanele care desfășoară activități fizice intense și / sau în condiții de muncă solicitante, cum sunt temperaturile ridicate sau umiditatea crescută;-copiiicu vârsta mai mică de 5 ani.
 
8.Consideră necesară menținerea interdicțiilor privind organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportivesau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit punctelor 17-26.
 
9.Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și ministrului sănătății;
 
10.Competițiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber se pot desfășura pe teritoriul României fără spectatori, numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății;
 
11.În condițiile pct. 9, se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană.
 
12.Prevederile pct. 9, 10și 11nu se aplică în cazul sporturilor de contact.
 
13.Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, studiourilor de producției de film și audiovizual, precum și evenimentele culturale în aer liber se desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.
 
14.În condițiile pct. 13, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleași familii, iar organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție.
 
15.Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, să se poată desfășura cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
 
16.Se mențineinterzicerea activităților recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.
 
17. Se propune interzicerea participării la evenimente private în spații închise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 20 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare fizică.
 
18.Se propune interzicerea participării la evenimente private în spații deschise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 50 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare fizică.
 
19.Se propune permiterea organizării şi desfăşurării de către instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice, în aer liber, a activităţilor specifice, cu participarea a maximum 200 de persoane şi sub supravegherea unuimedic epidemiolog.
 
20.Se propune permiterea organizării şi desfăşurării activităţilor specifice din domeniul diplomatic, la sediile misiunilor diplomatice și oficiiilor consulare acreditate în România, organizate în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă şi respectarea regulilor de protecţie sanitară.
 
21.Se propune interzicerea circulației în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoanecare nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
 
22.Se propune menținerea interzicerii intrării pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, definiți potrivit OUG nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele excepții:a)membri de familie ai cetățenilor români;b)membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;c)persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului U.E.;d)persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum și transportatorii și alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;e)personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și al organizațiilor internaționale, precum și membrii familiilor acestora care îi însoţesc în misiuni permanente pe teritoriul România, personalul militar sau personalul carepoate asigura ajutor umanitar;f)persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;g)pasageri care călătoresc din motive imperative;h)persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare;i)străinii și apatrizii care călătoresc în scop de studii; j)străinii și apatrizii, muncitorii înalt calificați, dacă angajarea acestora este necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânatăsau desfășurată în străinătate;k)străinii și apatrizii, lucrătorii transfrontalieri, lucrătorii sezonieri din agricultură, personalul navigant, maritim și fluvial;l)membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții sportive organizate pe teritoriul României, în condițiile legii.
 
23.În absența unor reglementări contrare la nivel național, măsura stabilită pct. 22nu se mai aplică cetățenilor străini și apatrizilor originari din sau rezidenți în state terțe dinspre care, la nivel european, estestabilită ridicarea restricțiilor temporare asupra călătoriilor neesențiale către Uniunea Europeană.
 
24.Se propune ca instituirea carantinei în clădirile, localitățile și zonele geografice să se stabilească în continuare prin ordin al comandantului acțiunii, la solicitarea comitetelor județene pentru situații de urgență, pe baza analizelor realizate de către direcțiile de sănătate publică și avizate de către Institutul Național de Sănătate Publică.
 
25.Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviațiespre și dinspre țările care nu fac obiectul excepțieide la carantinare/izolare stabilite de Institutul NaționaldeSănătate Publică şi aprobate de Comitetul Naționalpentru Situaţii de Urgenţă, şi din aceste țăricătre România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.
 
26.Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviaţie spre/dinspre orice stat care a luat decizia suspendării zborurilor spre/dinspre România, până la anularea deciziei de suspendare de către statul respectiv.
 
27.Sunt exceptate de la prevederile pct. 25și 26următoarele categorii de zboruri::a)efectuate cu aeronave de stat;b)de transport marfă și/sau corespondență;c)umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;d)pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la solicitarea unei autorități publice din România;e)având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea operatorilor economici stabiliți în România;f)aterizări tehnice necomerciale;g)de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială (ferry);h)tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;i)efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini, din România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul de destinație;j)efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul Autorității 
Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Afacerilor Externe;k)efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) în temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale -C(2020) 1897, din 23.03.2020, din România către alte state și din alte state către România, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul de destinație.
 
28.Consideră necesară menținerea închiderii temporare, totale sau parțiale, a următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:27.1la frontiera româno-ungară: a)Săcuieni, județul Bihor (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri);b)Carei, județul Satu Mare.27.2la frontiera româno-bulgară:a)Lipnița, județul Constanța;b)Dobromir, județul Constanța;c)Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă).27.3la frontiera româno-ucraineană:a)Isaccea, județul Tulcea(cu excepția traficului de marfă).27.4la frontiera româno-sârbă:a)Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți (cu excepția traficului de marfă);b)Orșova, județul Mehedinți;c)Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;d)Naidăș, județul Caraș-Severin;e)Vălcani, județul Timiș;f)Stamora-Moravița, județul Timiș -feroviar (cu excepția traficului de marfă);g)Lunga, județul Timiș;h)Foeni, județul Timiș;
 
29.Se propune menținerea suspendării consumului produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor.
 
30.În spațiile menționate la pct. 29 se consideră necesar să fie permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice care nu se consumă în spațiilerespective destinate acestui scop.
 
31.Se propune ca prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice să fie permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei,energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.
 
32.În centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici în scopul realizării activitățilorde comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor,nu este permisă:a) activitatea restaurantelor, cafenelelor sau altor asemeneaunități de alimentație publică, cu excepția celor dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe minime de 2 metri între mese și cel mult 4 persoane care nu sunt membri ai aceleiași familii la o masă. b)exploatarea locurilor de joacă,a sălilor de jocuri și a cinematografelor.
 
33.Se propune ca transportul aerian să se desfășoare în continuare cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport și aeronavelor, procedurile și protocoalele din interiorul aeroporturilor și aeronavelor, regulilor de conduită pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului aerian, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
 
34.Se propune ca transportul feroviar să se desfășoare în continuare cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune din gări, halte, stații sau puncte de oprire, a echipamentelor și garniturilor de tren, procedurile și protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor sau punctelor de oprire, dar și în interiorul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului feroviar, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructuriiși comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
 
35.Se propune ca transportul rutier să se desfășoare în continuare cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția mijloacelor de transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul și modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului rutier, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
 
36.Se propune ca transportul naval să se desfășoară în continuare cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare laigiena și dezinfecția navelor de transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul navelor de transport persoane, gradul și modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului naval, în condițiile stabilite prin ordin comun al  ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
 
37.Se propune ca transportul intern și internațional de mărfuri și persoane să se desfășoare în continuare, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.38.Se propune suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri.39.Se propune menținerea instituirii obligației pentru instituțiile și autoritățile publice, operatorii economici și profesioniști de a organiza activitatea, astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
 
40.Se consideră necesară instituirea obligativității de organizare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice și unităților sanitare non-COVID, în condițiile stabilite prin ordinul ministrului sănătății.41.Se propune instituireaobligațieioperatorilor economici care desfășoarăactivități de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum șiactivități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului sănătății, în baza căruia își pot desfășura activitatea.
 
42.Se propune instituirea obligației operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.
 
43.Se propune instituirea obligației operatorilor economici care desfășoară activități de tratamentbalnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătății.
 
44.Se propune ca suprafața sectorului/subsectorului de plajăamenajatăfolosită pentru închirierea șezlongurilor și umbrelelor în suport fix să fie de maximum 70% din suprafața totală închiriată, diferența reprezentând-o zona destinată plajei pe nisip. La dimensionare nu se vor lua în calcul spațiile destinate amplasării altor dotări de pe plajă.45.Se propune ca accesul pe plaja neamenajatăsă se facă în mod liber, cu respectarea regulilor de distanțare fizică. Utilizarea plajeise va face cu menținerea unei distanțe de cel puțin 2 m între persoane în orice moment.
 
46.Se propune ca accesul persoanelor pe suprafețele de plaje amenajate cu șezlonguri să se realizeze doar cu asigurarea obligatorie de șezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între șezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite și cu respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, al ministrului sănătății și al ministrului mediului, apelor și pădurilor.Aceleași reguli de distanțare fizicăse aplică și pentru suprafața de 30% fără șezlonguri.
 
47.Se propune ca activitatea în creșe, grădinițe și after-school-uri, pe perioada vacanței de vară, să fie permisă numai cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educației și cercetării, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății.
 
48.Se propune să se permită în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ organizarea și desfășurarea examenelor pentru elevi/studenți, cadre didactice, precum și activitățile specifice unităților/instituțiilor de învățământ în condițiile respectării măsurilor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății.
 
49.Se propune interzicerea desfășurăriiactivității cu publicul pentru operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc, în intervalul orar 2300-0600.stiripesurs

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a anunţat că, înaintea şedinţei de Guvern, va fi o întrunire a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU), în contextul hotărârii care prevede prelungirea stării de alertă.

„Începând cu data de 16 august 2020 se prelungeşte cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul ţării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 2 / 2 COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare”, arată proiectul de hotărâre afişat pe site-ul Executivului. 

Un alt proiect de hotărâre vizează acordarea unor ajutoare de urgenţă în sumă totală de 393.100 lei pentru sprijinirea unui număr total de 116 familii şi persoane singure care se află în situaţii de necesitate ori deosebite cauzate de incendii, probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială, în vederea ameliorării situaţiei socio-materiale, de locuit şi de sănătate ale acestora, cu domiciliul/reşedinţa în judeţele: Bacău, Botoşani, Brăila, Braşov, Buzău, Călăraşi, Cluj, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vâlcea, Vaslui şi Bucureşti.


loading...
Partenerii noștri