Strategia hidrogenului prinde contur. Asociaţia pentru Combustibili Sustenabili a făcut paşi importanţi în vederea dezvoltării unei strategii a hidrogenului echitabilă pentru toate părțile interesate

Asociația pentru Combustibili Sustenabili (ACS), membră în Grupul de Lucru tehnic pentru elaborarea Strategiei pentru Hidrogen a României, s-a concentrat, în ultima perioadă, pe dezvoltarea unei colaborări între mediul public şi privat în scopul dezvoltării unei strategii a hidrogenului echitabilă pentru toate părțile interesate.

23 sept. 2022, 18:00
Strategia hidrogenului prinde contur. Asociaţia pentru Combustibili Sustenabili a făcut paşi importanţi în vederea dezvoltării unei strategii a hidrogenului echitabilă pentru toate părțile interesate

În contextul tranziţiei energetice şi al circumstanţelor geopolitice actuale, hidrogenul a devenit un subiect amplu dezbătut la nivel european şi global, fiind recunoscut de către adepţii acestuia drept o parte importantă din soluţie pentru decarbonizarea în masă a industriei şi pentru echilibrarea intermitenţelor surselor regenerabile de energie.

La grupul tehnic găzduit de Ministerul Energiei, ACS a abordat, printre altele, problema necesităţilor tehnico-legale pentru ca membrii Asociaţiei să poată performa în piață și să-și poată livra produsele pe o piață de consum atractivă. Reprezentanții Ministerului Energiei au fost receptivi la problemele ridicate de ACS în ceea ce privește bunele practici și know-how global livrat de ACS, în vederea dezvoltării unei industrii de alimentare sustenabilă pentru industrii conexe și transporturi.

Delegația ACS a avut, de asemenea, o întâlnire cu conducerea Autorității de Reformă Feroviară (ARF), pionier în piața transporturilor electrificate, alimentate cu pile de combustie pe hidrogen. Acest tip de transport elimină complet emisiile de gaze cu efect de seră. Autoritatea urmează să achiziţioneze în viitorul apropiat rame ce utilizează acest tip de tehnologie. Reprezentanţii ARF au căzut de acord să monitorizeze, împreună cu ACS, evoluţia pieței și să identifice soluții mutual avantajoase pentru ofertanții și beneficiarii acestui segment industrial.

În scopul definitivării pregătirilor pentru dezvoltarea unei Strategii Naționale eficientă și echitabilă, ACS a lansat un apel către Ministerele Mediului, Energiei, Transporturilor, Registrul Auto Roman, Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, Autoritatea Rutieră Română, Administrația Fondului de Mediu, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, Inspecția Muncii, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Securitatea Minieră și Protecție Antiexplozivă – INSEMEX S.A., Autoritatea de Reformă Feroviară, Autoritatea Feroviară Română, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, RENAR, IPROCHIM S.A., Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare – CNCAN, Parlamentul României – Comisia pentru Industrii și Servicii.

La apelul ACS au răspuns pozitiv toate instituţiile sus-menţionate, răspuns materializat printr-o ședință tehnică, în cadrul căreia s-au trecut în revistă lacunele legislative și normative care urmează să fie remediate printr-o fișă tehnică, anexă a Strategiei, actualizată dinamic în funcție de evoluțiile tehnologice și necesitățile pieței.

La şedinţă a participat şi deputatul Oana Ozmen, cu sprijinul căreia ACS a reușit să reafirme dorința de colaborare între factorii de coordonare, piața de consum, furnizorii de soluții și forul superior legislativ, pentru dezvoltarea industriilor sustenabile, în deplină siguranță și securitate, în condiții echitabile și prin concurență eficientă.

Prin urmare, în octombrie se vor materializa mai multe întâlniri între ACS și fiecare dintre instituțiile sus-menţionate, în scopul aprofundării problemelor dezbătute și identificării soluțiilor. În cadrul acestor întruniri, ACS va pune în discuţie nevoile pieței, producătorilor, transportatorilor și distribuitorilor de hidrogen, ca și combustibil alternativ pentru industrii conexe. De asemenea, asociaţia se va focusa şi pe identificarea de soluţii pragmatice pentru un cadru legislativ și normativ ideal bunei funcționări și dezvoltării industriei.