SUBIECTE MATEMATICA EVALUARE NATIONALA 2019. Cum se putea lua o notă mare la simulare. BAREM MATEMATICĂ EDU.RO

Publicat: Marţi, 12 Martie 2019 07:33 // Actualizat: Marţi, 12 Martie 2019 14:44 // Sursa: romaniatv.net

SUBIECTE MATEMATICA EVALUARE NATIONALA 2019. Aproximativ 350.000 de elevi susţin, începând de luni, simularea Evaluării Naţionale la care participă, în premieră, şi elevii clasei a VII-a pe lângă cei de clasa a VIII-a. Rezultatele vor fi comunicate în 22 martie. Marţi, elevii susţin simularea la matematică, RomaniaTV.net vă prezintă subiectele.

SUBIECTE MATEMATICA EVALUARE NATIONALA 2019. Probele au început la ora 9:00, moment în care, în fiecare sala, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în sali este permis pâna la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, de când s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

SUBIECTE MATEMATICA SIMULARE MATEMATICĂ CLASA A VIII-A

 

SUBIECTE SIMULARE CLASA A VII-A

SUBIECTE şi BAREME ROMANA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2019. EDU.RO a publicat documentele

Subiectele sunt elaborate de către specialiştii Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) şi sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea elevilor de a se exprima pe temele din programa de examen, parcurse până la această data.

Corectarea lucrărilor va fi realizată, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi profesori, de regulă, din unităţile de învatamânt în care elevii susţin simularea.

Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învaţamânt prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

La solicitarea scrisa a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obţinute la simularile naţionale pot fi trecute în catalog.

”Precizăm ca obiectivele acestei simulări sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenului pe care îl vor susţine la finalul ciclului gimnazial, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă, precum şi optimizarea pregătirii în vederea obţinerii unor rezultate satisfăcătoare la probele din luna iunie”, au transmis reprezentanţii MEN. 

În premieră, la simularea Evaluării Naţionale participă şi elevii clasei a VII-a. În total, erau 350.000 de elevi înscrişi în clasele VII-VIII la începutul anului şcolar 2018-2019.

EDU.RO SUBIECTE MATEMATICĂ EVALUARE NAŢIONALĂ 2019. Elevii nu vor avea itemi de tip grila la Evaluarea Nationala si la Bacalaureatul de anul acesta. Rovana Plumb, ministrul interimar al Educatiei, a declarat ca se amana introducerea itemilor de tip-grila pentru BAC-ul si Evaluarea Nationala, dupa ce Ministerul Educatiei a consultat reprezentantii sindicatelor, elevilor si ai parintilor.

Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a aprobat calendarul de desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2018-2019. Prima proba scrisa din cadrul examenului va avea loc la Limba Romana, in data de 18 iunie.


Urmatoarea proba scrisa, la matematica, se va desfasura in data de 20 iunie, iar ultima, la limba si literatura materna - pentru elevii care au studiat aceasta disciplina, este programata in data de 21 iunie
 
Afisarea primelor rezultate este prevazuta pentru data de 25 iunie (pana la ora 12:00), procedura urmata de inregistrarea contestatiilor, in intervalul orar 14:00 - 20:00.

Examenul se va incheia sambata, 29 iunie, cu afisarea rezultatelor finale. 
 
Inscrierea absolventilor clasei a VIII-a in vederea participarii la Evaluarea Nationala se face in perioada 3 - 7 iunie 2019. Conform ordinului de ministru privind structura anului scolar 2018 - 2019, cursurile pentru clasa a VIII-a se vor incheia vineri, 7 iunie 2019. 
 
Ulterior afisarii rezultatelor, in perioada 3 - 7 iulie, absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a, vor completa optiunile din fisele de inscriere pentru admiterea la liceu. Vor parcurge aceeasi procedura si absolventii clasei a VIII-a care doresc sa fie admisi in licee din alt judet. 
 
Verificarea de catre parinti si candidati a fiselor, corectarea greselilor in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator sunt prevazute in intervalul 4  - 8 iulie. 

CLASA A VII-A

Materia de la Matematică pentru simularea de la clasa a VII-a, potrivit Ministerului Educației, este următoarea:

Ministerul transmite o notă în cazul testului de la Matematică, de la clasa a VII-a: ”În vederea pilotării unei noi structuri posibile a subiectelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a din anul școlar 2019-2020, variantele de subiecte pentru SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VII-A ÎN ANUL ȘCOLAR 2018 – 2019 la MATEMATICĂ vor conține, în proporție de minimum 30%, itemi obiectivicu scopul de a se realiza evaluarea astfel încât să nu fie posibilă alocarea unui punctaj diferit de către evaluatori distincți”, arată documentul oficial (grafia cu verzale aparține Ministerului Educației).

Matematică – materia de clasa a V-a pentru Simulare și pentru Evaluarea Națională 2019

Materia de la Algebră pentru clasa a VI-a din care vor fi date Subiectele de la Simulare si Evaluare Națională 2019:

Pentru Geometrie de clasa a VI-a, materia din care se va da Simularea și Evaluarea Națională este următoarea:
 1. Recunoaşterea şi descrierea unor figuri geometrice plane în configuraţii date
 2. Stabilirea coliniarităţii unor puncte şi verificarea faptului că două unghiuri sunt adiacente, complementare sau suplementare
 3. Utilizarea proprietăţilor referitoare la drepte şi unghiuri pentru calcularea unor lungimi de segmente şi a măsurilor unor unghiuri
 4. Exprimarea prin reprezentări geometrice a noţiunilor legate de drepte şi unghiuri
 5. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente şi de măsuri de unghiuri
 6. Interpretarea informaţiilor conţinute în reprezentări geometrice în corelaţie cu determinarea unor lungimi de segmente şi a unor măsuri de unghiuri

Dreapta

 • Punct, dreaptă, plan, semiplan, semidreaptă, segment (descriere, reprezentare, notaţii)
 • Poziţiile relative ale unui punct faţă de o dreaptă; puncte coliniare; “prin două puncte distincte trece o dreaptă şi numai una” (introducerea noţiunilor de: axiomă, teoremă directă, ipoteză, concluzie, demonstraţie, teoremă reciprocă)
 • Poziţiile relative a două drepte: drepte concurente, drepte paralele
 • Distanţa dintre două puncte; lungimea unui segment
 • Segmente congruente; mijlocul unui segment; simetricul unui punct faţă de un punct; construcţia unui segment congruent cu un segment dat

Unghiuri

 • Definiţie, notaţii, elemente; interiorul unui unghi, exteriorul unui unghi; unghi nul, unghi cu laturile în prelungire
 • Măsurarea unghiurilor cu raportorul; unghiuri congruente; unghi drept, unghi ascuţit, unghi obtuz
 • Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute sexagesimale. Unghiuri suplementare,
  unghiuri complementare
 • Unghiuri adiacente; bisectoarea unui unghi
 • Unghiuri opuse la vârf, congruenţa lor; unghiuri formate în jurul unui punct, suma măsurilor lor
1. Identificarea triunghiurilor în configuraţii geometrice date
2. Stabilirea congruenţei triunghiurilor oarecare
3. Clasificarea triunghiurilor după anumite criterii date sau alese
4. Exprimarea proprietăţilor figurilor geometrice în limbaj matematic
5. Interpretarea cazurilor de congruenţă a triunghiurilor în corelatie cu cazurile de construcţie a triunghiurilor
6. Aplicarea metodei triunghiurilor congruente în  rezolvarea unor probleme matematice sau practice

Congruenţa triunghiurilor

 • Triunghi: definiţie, elemente; clasificarea triunghiurilor; perimetrul triunghiului
 • Construcţia triunghiurilor: cazurile LUL, ULU, LLL. Congruenţa triunghiurilor oarecare: criterii de congruenţă a triunghiurilor: LUL, ULU, LLL
 • Metoda triunghiurilor congruente
 1. Recunoaşterea şi descrierea unor elemente de geometrie plană în configuraţii geometrice date
 2. Utilizarea instrumentelor geometrice (riglă, echer, raportor, compas) pentru a desena figuri geometrice plane descrise în contexte matematice date
 3. Determinarea şi aplicarea criteriilor de congruenţă ale triunghiurilor dreptunghice
 4. Exprimarea poziţiei dreptelor în plan (paralelism, perpendicularitate) prin definiţii, notaţii, desen
 5. Intrepretarea perpendicularităţii în relaţie cu paralelismul şi cu distanţa dintre două puncte
 6. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj geometric, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului

Perpendicularitate

 • Drepte perpendiculare (definiţie, notaţie, construcţie cu echerul); oblice; distanţa de la un punct la o dreaptă. Înălţimea în triunghi (definiţie, desen). Concurenţa înălţimilor într-un triunghi (fără demonstraţie)
 • Criteriile de congruenţă ale triunghiurilor dreptunghice: IC, IU, CC, CU
 • Aria triunghiului (intuitiv pe reţele de pătrate)
 • Mediatoarea unui segment; proprietatea punctelor de pe mediatoarea unui segment; construcţia
  mediatoarei unui segment cu rigla şi compasul; concurenţa mediatoarelor laturilor unui triunghi; simetria faţă de o dreaptă
 • Proprietatea punctelor de pe bisectoarea unui unghi; construcţia bisectoarei unui unghi cu rigla şi
  compasul; concurenţa bisectoarelor unghiurilor unui triunghi

Paralelism

 • Drepte paralele (definiţie, notaţie); construirea dreptelor paralele (prin translaţie); axioma paralelelor
 • Criterii de paralelism (unghiuri formate de două drepte paralele cu o secantă)
 1. Recunoaşterea şi descrierea unor proprietăţi ale triunghiurilor în configuraţii geometrice date
 2. Calcularea unor lungimi de segmente şi a unor măsuri de unghiuri utilizând metode adecvate
 3. Utilizarea unor concepte matematice în triunghiul isoscel, în triunghiul echilateral sau în triunghiul dreptunghic
 4. Exprimarea caracteristicilor matematice ale triunghiurilor şi ale liniilor importante în triunghi prin definiţii, notaţii şi desen
 5. Deducerea unor proprietăţi ale triunghiurilor folosind noţiunile studiate
 6. Interpretarea informaţiilor conţinute în probleme legate de proprietăţi ale triunghiurilor

Proprietăţi ale triunghiurilor

 • Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi; unghi exterior unui triunghi, teorema unghiului exterior
 • Mediana în triunghi; concurenţa medianelor unui triunghi (fără demonstraţie)
 • Proprietăţi ale triunghiului isoscel (unghiuri, linii importante, simetrie)
 • Proprietăţi ale triunghiului echilateral (unghiuri, linii importante, simetrie)
 • Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic (cateta opusă unghiului de 30°, mediana corespunzătoare
  ipotenuzei – teoreme directe şi reciproce)
Materia pentru Algebră de clasa a VII-a pe care elevii trebuie să o pregătească pentru Simularea de la Evaluarea Națională din 12 martie este următoarea:
Materia pentru Geometria de clasa a VII-a pe care elevii trebuie să o pregătească pentru Simularea de la Evaluarea Națională din 12 martie este următoarea:

Patrulatere

 • Patrulater convex (definiţie, desen)
 • Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex
 • Paralelogram; proprietăţi
 • Paralelograme particulare: dreptunghi, romb şi pătrat; proprietăţi
 • Trapez, clasificare; trapez isoscel, proprietăţi
 • Arii (triunghiuri, patrulatere)

Asemănarea triunghiurilor

 • Segmente proporţionale
 • Teorema paralelelor echidistante. Împărţirea unui segment în părţi proporţionale cu numere (segmente) date. Teorema lui Thales (fără demonstrație). Teorema reciprocă a teoremei lui Thales
 • Linia mijlocie în triunghi; proprietăţi. Centrul de greutate al unui triunghi
 • Linia mijlocie în trapez; proprietăţi
 • Triunghiuri asemenea
 • Criterii de asemănare a triunghiurilor
 • Teorema fundamentală a asemănării

CLASA A VIII-A

Materia din clasa a VIII-a pe care elevii trebuie să o pregătească la Matematică pentru Simularea Evaluării Naționale de pe 12 martie 2019, este cea stabilită încă din 2014 și publicată în 2015. Materia din clasa a V-a este identica cu cea de mai sus, materia din clasa a VI-a la fel, iar materia din clasa a VII-a este aceasta:

Materia de clasa a VIII-a este cea de mai jos – planșa verde – cu excepția acestor capitole – plașa portocalie – pe care elevii încă nu le-au parcurs. MATEMATICĂ CLASAA VIII-A MATEIA EXCEPTATĂ DE LA SIMULARE

Materia pentru elevii de clasa a VIII-a din anii trecuți, clasele a V-a, a VI-a și a VII-a este următoarea:

loading...
Comenteaza // Vezi comentarii
Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe   facebook facebook sau  twitter twitter.
1
EUR
4.7625
RON
23 May
noapte 13 °
zi 27 °
Ultimele joburi adaugate
24 H