SUBIECTE ROMANA BAC 2016 REAL: Subiectul la care s-au descurcat cel mai bine băieţii

SUBIECTE ROMANA BAC 2016 REAL: Absolvenții de liceu au susținut, luni, proba scrisă la limba și literatura română, prima din cadrul examenului de Bacalaureat 2016. 

04 iul. 2016, 08:56

SUBIECTE Limba şi literatura română – proba scrisă – BACALAUREAT 2016 – profil real

Candidaţii au primit, la Subiectul I, un text din piesa de teatru „Madona”, de Tudor Muşatescu, pe baza căruia au avut de găsit sinonime, de explicat rolul cratimei, de construit enunţ cu locuţiuni / expresii care să includă cuvântul „viaţă”, de menţionat o modalitate de caracterizare a personajului feminin, rolul notaţiilor, de ilustrat din text trăsături ale genului dramatic şi de comentat o secvenţă din text.

La Subiectul II, au avut de compus un text argumentativ despre rolul jocurilor pe dispozitive electronice (calculator, tablete, telefoane), în viaţa tinerilor.

La Subiectul III, au avut de prezentat, într-un eseu de 600-900 de cuvinte, viziunea despre lume şi viaţă într-un roman interbelic studiat.

Iata calendarul sesiunii de vara a BACALAUREATULUI din 2016

5 iulie 2016: Limba si literatura materna – proba E) b) – proba scrisa

6 iulie 2016: Proba obligatorie a profilului – proba E) c) – proba scrisa

8 iulie 2016: Proba la alegere a profilului si specializarii – proba E) d) – proba scrisa

12 iulie 2016: Afisarea rezultatelor (pana la ora 16,00)

12 iulie 2016: Depunerea contestatiilor (orele 16,00 – 20,00)

13 -15 iulie 2016: Rezolvarea contestatiilor

16 iulie 2016: Afisarea rezultatelor finale

Metodologie BAC 2016!

Comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti stabilesc/stabileste componenta comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea probelor scrise, prin tragere la sorti in sedinta publica, la care sunt invitati in scris, in mod obligatoriu, reprezentanti ai consiliului judetean/al municipiului Bucuresti al elevilor, ai asociatiilor de parinti si ai sindicatelor reprezentative din invatamant, ai presei scrise si audiovizuale.

Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen si de evaluare, inclusiv persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unitati scolare decat cele din care provin candidatii arondati centrelor, in conformitate cu prevederile mentionate mai sus.

Cadrele didactice nominalizate ca evaluatori sunt selectate cu precadere din randul cadrelor didactice abilitate in domeniul evaluarii, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

Nu vor fi nominalizate in comisiile de bacalaureat persoane care, in sesiunile anterioare ale examenelor nationale, nu si-au indeplinit corespunzator atributiile, care au savarsit abateri, respectiv au fost sanctionate.

In procesul de evaluare a lucrarilor scrise si de rezolvare a contestatiilor, in cazul in care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obtinute se trec, pe fiecare lucrare in parte, cu cerneala rosie, de catre profesorii evaluatori, dupa ce este verificata concordanta cu borderourile individuale, si se semneaza de acestia. Media finala se trece pe lucrare, in prezenta profesorilor evaluatori, de catre presedintele comisiei. Presedintele comisiei calculeaza media finala, ca medie aritmetica cu doua zecimale a notelor acordate de evaluatori, fara rotunjire, si semneaza.

In cazul in care se constata o diferenta mai mare de 0,50 puncte intre notele acordate de cei doi evaluatori, presedintele repartizeaza lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate, care, in prezenta profesorilor evaluatori initiali, stabileste nota finala a lucrarii. Nota rezultata in urma reevaluarii este nota care se trece pe lucrare. Sub nota semneaza cei trei evaluatori si presedintele comisiei. Numarul pachetului si numarul de ordine al lucrarilor care necesita a treia evaluare sunt consemnate intr-un proces-verbal, semnat de cei amintiti anterior.


loading...