GHIDUL CONTRIBUABILULUI: Taxe şi impozite sector 4. Informaţii utile, cine beneficiază de scutiri şi reduceri

Revoluţionarii, persoanele cu handicap, persecutaţii politic, deportaţii, veteranii şi văduvele de război au statu privilegiat la Sectorul 4.

RomaniaTV.net
17 iun. 2019, 12:19
GHIDUL CONTRIBUABILULUI: Taxe şi impozite sector 4. Informaţii utile, cine beneficiază de scutiri şi reduceri
  1. A.    INFORMAȚII UTILE PENTRU PERSOANELE FIZICE, INCLUSIV PENTRU CELE CARE BENEFICIAZĂ DE ANUMITE SCUTIRI

Sunt scutite de la plata impozitului pe mijloacele de transport următoarele categorii de persoane:

  • a) persoanele fizice care au calitatea de revoluționar, calitate certificată conform reglementărilor Legii nr. 341/2004;
  • b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sau grad I de invaliditate, persoanele care au în întreținere minorii cu handicap, calitate certificată conform prevederilor Legii nr. 448/2006;
  • c) persoanele fizice care au calitatea de persecutați din motive politice și deportați, calitate certificată conform reglementărilor Decretului – Lege nr. 118/1990;
  • d) persoanele fizice care au calitatea de persecutați din motive etnice și deportați, calitate certificată conform dispozițiilor Legii nr. 189/2000;
  • e) persoanele fizice care au calitatea de veterani de război, văduve veterani de război, văduvele de război, calitate certificată conform prevederilor Legii nr. 44/1994.

B. Persoanele fizice care au calitatea de veterani de război, văduve veterani de război, văduvele de război handicap grav sau accentuat sau grad I de invaliditate, persoanele care au în întreținere minorii cu handicap, persecutați din motive politice și entice, deportații beneficiază de scutire în procent de 100% numai pentru un singur mijloc de transport deținut în comun cu soțul sau soția.

C. Persoanele fizice care au calitatea de revoluționar beneficiază de scutire în procent de 100% numai pentru cota-parte pentru un singur mijloc de transport.

D. Scutirea de la plata impozitului pe mijloace de transport, stabilită în cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate, se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative, în timp ce pentru celelalte categorii de beneficiari, scutirea se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

E. Persoanele fizice care au calitatea de revoluționar, handicap grav sau accentuat sau grad I de invaliditate, persoanele care au în întreținere minorii cu handicap, persecutați din motive politice și entice, deportații beneficiază de scutire în procent de 100% numai pentru clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietate sau coproprietate, precum și pentru terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietate sau coproprietate.

F. Persoanele fizice care au calitatea de militari participanți la acțiuni militare speciale din străinătate și veterani de război, văduve veterani de război, văduvele de război beneficiază de scutire în procent de 100% pentru clădirile și terenurile aflate în proprietate sau coproprietate.

G. Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren, stabilită în cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate, se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative, în timp ce pentru celelalte categorii de beneficiari, scutirea se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

H.În cazul persoanelor fizice care dețin în proprietate o clădire cu destinație nerezidențială, impozitul pe clădire se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii care poate fi:

    a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă;

    b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

    c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă

        În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform celor menționate anterior impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform modului de calcul pentru stabilirea valorii impozabile a unei clădiri rezidenţiale aflate în proprietatea unei persoane fizice


loading...