Tichete de masă 2023. Atenţie, bonurile de masă expiră dacă nu sunt folosite

Tichetele de masă pot fi utilizate NUMAI pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru care au fost emise.

03 ian. 2023, 08:20
Tichete de masă 2023. Atenţie, bonurile de masă expiră dacă nu sunt folosite

Tichete de masă 2023. Potrivit legii, toate biletele de valoare, inclusiv tichetele de masă, sunt emise exclusiv pe suport electronic. La fel ca și în cazul tichetelor de masă care erau emise pe hârtie, și cele acordate pe card au o perioadă de valabilitate. Astfel, dacă nu sunt cheltuite în perioada de valabilitate, sumele primite pe card ca tichete de masă sunt retrase de emitent, iar beneficiarul le pierde.

Vouchere pentru facturi 2023. Când intră pe card primii 700 de lei şi cum se decontează sumele la furnizori
Mai exact, așa cum stabilește Legea 165/2018, biletele de valoare se emit exclusiv pe suport electronic. Asta înseamnă că și tichetele de masă, printre altele, sunt emise acum doar pe card.

Apoi, potrivit legii, tichetele de masă sunt valabile numai dacă au înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta următoarele mențiuni:

  • numele și adresa emitentului;
  • perioada de valabilitate a utilizării tichetului de masă;
  • interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de țigări sau de produse alcoolice;
  • numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de masă.

Tichete de masă 2023. Trebuie reținut faptul că, toate biletele de valoare, deci și tichetele de masă, pot fi utilizate NUMAI pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru care au fost emise.

Tichetele de masă sunt valabile, după conform HG 1.045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018, în anul calendaristic în care au fost emise, cu excepția tichetelor emise în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie, care pot fi utilizate până la data de 31 decembrie a anului următor.

Mare atenție! Băncile au început să trimită mesaje privind creșterea ratelor. Care e categoria de români afectată în mod special

În cazul în care sumele primite pe card ca tichete de masă nu sunt folosite în perioadele de valabilitate amintite, ele nu se mai pot folosi, fiind anulate.

În plus, mai există un termen de valabilitate de care trebuie ținut cont, de această dată fiind vorba de valabilitatea suportului electronic, adică a cardului. Nici în acest caz, similar cardurilor bancare, sumele de pe cardul de tichete de masă nu mai pot fi folosite.

De cele mai multe ori, spre sfârșitul anului, firmele ce emit tichete de masă trimit e-mail-uri în care sunt reamintite regulile de mai sus și în care este subliniat faptul că, după ce sumele de pe card expiră, ele nu mai pot fi folosite.

Începând cu 1 iulie 2022, tichetul de masă are o valoare maximă de 30 de lei, față de 20,17 lei, cât era anterior, explică Avocatnet. Pe lângă această schimbare recentă, legislația biletelor de valoare va fi modificată în curând, printr-un de HG ce ar putea fi adoptat în scurtă vreme de către Executiv, astfel încât și normele de aplicare ale legii să conțină prevederi privind acordarea lor doar pe suport electronic.