Toţi românii care se căsătoresc trebuie să semneze acest document

Toți românii care plănuiesc să se căsătorească trebuie să completeze acest act. Totul este prevăzut într-un proiect de lege pus în dezbatere de Ministerul Afacerilor Interne.

20 feb. 2019, 08:10
Toţi românii care se căsătoresc trebuie să semneze acest document

Este vorba despre crearea şi implementarea proiectului privind realizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă, SIIEASC, care va permite întocmirea actelor de stare civilă în format electronic.

“De la data asigurării, la nivel naţional, a infrastructurii informatice necesare, exemplarul I al actelor de stare civilă se completează informatic şi se păstrează în registre de stare civilă pe suport de hârtie, iar exemplarul II se întocmeşte numai în format electronic, atât de către ofiţerii de stare civilă din ţară, cât şi de cei de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României“, se arată în proiectul MAI.

Acest proiect va ajuta la informatizarea fluxurilor şi a operaţiunilor de la nivelul instituţiilor, la eliminarea consumului inutil de hârtie, dar şi la reducerea timpilor de soluţionare a cererilor care au legătură cu actele de stare civilă. 

Se vor simplifica unele proceduri în scopul de a reduce timpul alocat soluţionării unor categorii de cereri. Vor fi descentralizate anumite activităţi, prin transferul unor atribuţii din competenţa autorităţilor administraţiei publice centrale în cea a autorităţilor administraţiei publice locale.

Se vor face următoarele modificări:

– eliminarea avizului conform al Serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor/Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Bucureşti în cazul declarării naşterii nou-născutului peste termenul legal de 30 de zile stabilit de lege, dar înăuntrul termenului de un an de la naştere

– întocmirea actului de naştere se va face la cererea scrisă a declarantului, numai cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale, respectiv a şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră al României, în a cărei rază teritorială a avut loc naşterea. Prin introducerea acestei modificări termenul de soluţionare a cererii se reduce de la 90 la 30 de zile. 

– Solicitarea schimbării numelui să nu fie admisă pe durata existenţei sau dacă împotriva solicitantului au fost dispuse în ultimii cinci ani măsuri de limitare a exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate

– Instituirea unor norme care să interzică plastifierea, modificarea ori completarea certificatelor de stare civilă

– Înscrierea, la momentul înregistrării actelor de naştere, a prenumelui multiplu format din  maximum trei cuvinte,

– stabilirea unui nou termen pentru declararea decesului, în vederea eliminării necesităţii de a se obţine avizul parchetului în situaţii neimputabile declaranţilor;

– clarificarea unor aspecte legate de competenţa de primire de către misiunile diplomatice ale României a cererilor pentru transcrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine

– introducerea obligaţiei cetăţenilor români în statutul cărora au intervenit modificări în străinătate de a solicita înscrierea menţiunilor corespunzătoare pe marginea actelor de naştere sau căsătorie în termen de 3 luni 

– micşorarea termenului de emitere a dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, de la 60 zile la 30 de zile.

 

loading...