VOUCHERE FACTURI 2023. E obligatoriu, informaţie oficială pentru cei care NU stau la adresa din buletin

Poșta Română începe distribuirea declarațiilor pe proprie răspundere pentru acordarea cardurilor de energie pe proprie răspundere pentru acordarea cardurilor de energie.

19 ian. 2023, 10:33
VOUCHERE FACTURI 2023. E obligatoriu, informaţie oficială pentru cei care NU stau la adresa din buletin

VOUCHERE FACTURI 2023. Poșta Română a început distribuirea declarațiilor pe baza cărora oamenii pot beneficia de acele vouchere în valoare de 700 de lei pentru încălzire. Formularele vor fi apoi colectate de către poștaș de la 500.000 de locuințe, în termen de trei zile de la distribuirea declarațiilor.

VOUCHERE de energie 2023. Poşta nu are tehnologie pentru a scana cardurile. Cu investiţia făcută s-ar fi plătit 15.000 de vouchere

O parte dintre oamenii care aplică pentru acest ajutor trebuie să completeze declarațiile, și anume cei care au un venit lunar mai mic de 2.000 de lei, persoanele care au pe card un alt domiciliu decât cel real și persoanele care locuiesc la aceeași adresă alături de mai mulți colocatari. Trebuie să completeze declarațiile și oamenii care locuiesc în sate unde nu există nomenclator stradal.

Aceste declarații vor fi analizate de către autorități, iar pe data de 15 februarie, oamenii vor afla dacă sunt sau nu eligibili să beneficieze de acest ajutor pentru încălzire. Prima tranșă de bani, cea de 700 de lei, va fi acordată cel târziu pe data de 1 martie, spun autoritățile.

A apărut modelul de declarație pe proprie răspundere de care românii vor avea nevoie pentru a primi cardurile de energie. Beneficiarii acestui program trebuie să completeze acest model de declarație. Vor trece adresa de domiciliu, persoanele cu care locuiesc în casă și CNP-ul acestora.

Vouchere facturi 2023. Ce se întâmplă cu românii care stau la bloc şi plătesc facturi „la pauşal”

Luni, pe data de 16 ianuarie, autoritățile au început să distribuie declarațiile pe proprie răspundere, care vor ajunge la 500.000 de oameni. Pentru a putea primi ajutorul, oamenii vor trebui să dovedească faptul că sunt eligibili.


VOUCHERE FACTURI 2023. Cine trebuie să depună declarație?
Vor fi obligați să depună declarația pe proprie răspundere românii cu venituri mai mici de 2.000 de lei, alte aspecte nefiind clare încă. De asemenea, persoanele care au trecute în buletin sau pe cardul de identitate un alt domiciliu decât cel real vor trebui să completeze această declarație, precum și persoanele care locuiesc la aceeași adresă alături de mai mulți colocatari.

Și românii care locuiesc în sate în care nu există nomenclator stradal vor trebui să depună declarația pe proprie răspundere. Declarațiile vor fi analizate de autorități, iar pe 15 februarie, oamenii vor afla dacă sunt sau nu eligibili pentru a beneficia de ajutorul pentru plata facturilor la energie.

Cum vor putea intra românii în posesia cardului de energie?
Pentru a-și putea lua cardurile de energie, românii se vor duce întâi la administratorii de blocuri. Sistemul însă este mai complicat decât s-a preconizat.

Administratorii de blocuri vor trebui să scoată din factura de întreținere costul la încălzire pe fiecare apartament în parte și pe fiecare beneficiar, după care să facă o declarație pentru a dovedi faptul că aceștia beneficiază de ajutorul statului. Oamenii vor trebui să se ducă la un ghișeu cu declarația, cardul primit din partea statului și cu buletinul.

Acolo se vor depune documentele, și, prin mandat poștal, statul își recuperează banii din contul fiecărei persoane alocat. „Acest certificat de validare a datoriilor este specific numai pentru încălzirea în sistem centralizat. Pentru căldura de la bloc avem peste 190.000 de asociații de proprietari.

E nevoie de trei documente: cartea de identitate, cardul de energie și acest certificat de validare a datoriilor, care se prezintă oficiantului poștal. Se eliberează apoi o dovadă privind operațiunile de servicii de mandat poștal”, a precizat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş.

VOUCHERE FACTURI 2023. Cardurile de energie: Cum obțineți certificatele de validare a datoriei și cum se face plata
În România există 152.000 de asociații de proprietari care vor elibera, la cerere, certificatele de validare a datoriei, autoritățile trimițându-le deja informări privind metodologia. Începând cu 1 februarie, românii vor primi cardurile de energie. Concret, potrivit ultimelor modificări aduse actului normativ, în perioada 16 ianuarie – 1 februarie se vor distribui către asociaţiile de proprietari scrisoarea prin care se prezintă asociaţiilor metodologia de utilizare a certificatului de validare a datoriilor şi modelul certificatului de validare a datoriei.

Cardurile de energie vor fi distribuite populației începând cu 1 februarie 2023, în două tranșe: 700 lei/semestru, se acordă în luna februarie 2023 pentru perioada 01.01.2023 – 30.06.2023; 700 lei/semestru, se acordă în luna septembrie 2023 pentru perioada 01.07.2023 – 31.12.2023.

După ce au primit cardurile de energie, beneficiarii de sprijin care stau la bloc se vor adresa asociațiilor de proprietari pentru eliberarea certificatelor de validare a datoriei. Asociațiile de proprietari/locatari vor solicita beneficiarului de sprijin acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

În baza certificatelor de validare a datoriilor eliberate și înregistrare de asociațiile de proprietari/locatari, se pot efectua plăți prin serviciul de mandat poștal dacă acestea sunt însoțite de cardul de energie și actul de identitate.

Salarii, normă hrană, decontare transport, vouchere de vacanţă – Ce aduce anul 2023 pentru aceşti bugetari

Certificatele de validare a datoriilor trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:a) datele de identificare ale beneficiarului de sprijin pentru compensarea prețului la energie;b) suma datorată de beneficiarul de sprijin pentru consumul de energie termică furnizată în sistem centralizat;c) datele de identificare ale asociației de proprietari/locatari și contul bancar al acesteia;d) perioada de consum;e) datele de identificare ale furnizorului de energie termică.

Certificatele de validare a datoriilor se emit în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la asociația de proprietari/locatari emitentă, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la Poșta Română, ca anexă la documentele care stau la baza plății prin serviciul de mandat poștal.

Certificatul de validare a datoriilor se emite pentru beneficiarul de sprijin care figurează în evidențele asociației de proprietari/locatari, fără a fi permisă emiterea pentru o altă persoană terță.

Certificatul de validare a datoriilor față de asociația de proprietari/locatari nu se poate emite de două ori pentru aceeași perioadă de consum și nu pot fi efectuate mai multe plăți prin serviciul de mandat poștal pentru aceeași perioadă de consum.

Sumele plătite necuvenit din culpa beneficiarilor de sprijin se recuperează de la aceștia, sunt asimilate creanțelor fiscale pentru care se emit titluri de creanță de către ANAF în baza sesizărilor primite din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, prin unitatea de implementare. Titlurile de creanță fiscală emise urmează regimul procedurilor de executare silită.

Vouchere energie 2023, cum afli dacă primeşti bani de facturi de la stat. A apărut modelul de declaraţie pe propria răspundere DOCUMENT

Falsificarea certificatelor de validare a datoriilor, utilizarea lor necorespunzătoare și/sau efectuarea de plăți în alte scopuri decât cele pentru achitarea datoriilor față de furnizorii de energie termică atrag răspunderea civilă și penală a persoanelor care se fac vinovate de această stare de fapt.

Asociațiile de proprietari/locatari primesc sumele transmise prin mandat poștal de la Compania Națională „Poșta Română“ – S.A, operează încasarea acestora în numele beneficiarilor de sprijin, operează în evidențele contabile plata datoriei beneficiarului față de energia termică și virează sumele la furnizorii de energie termică la termenele prevăzute în contractele de furnizare sau anticipat.

Contul bancar înscris în cadrul certificatelor de validare a datoriilor, emise de către asociațiile de proprietari/locatari, va fi verificat de către instituțiile bancare, odată cu efectuarea plăților prin serviciul de mandat poștal.

În cazul în care în urma verificărilor se constată că titularul contului bancar nu este asociația de proprietari/locatari emitentă a certificatului de validare a datoriilor, instituțiile bancare au obligația de a informa Compania Națională „Poșta Română“ – S.A. și de a nu derula tranzacțiile financiare respective.

Asociațiile de proprietari/locatari vor încheia protocoale de colaborare cu Compania Națională „Poșta Română“ – S.A. pentru a comunica conturile bancare și orice alte date necesare pentru virarea sumelor aferente mandatelor poștale emise prin utilizarea cardurilor de energie.

VOUCHERE FACTURI 2023. Cum se fac plățile
Pe baza plăților prin serviciul de mandat poștal, Poșta Română virează sumele necesare în conturile bancare ale furnizorilor de energie electrică, termică, inclusiv alimentare cu energie termică în regim centralizat, gaze, butelie, lemne pentru foc, peleți și/sau, după caz, în conturile asociațiilor de proprietari/locatari, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data plăților prin serviciul de mandat poștal.

Furnizorii de energie operează în evidențele contabile ale acestora plata datoriilor față de beneficiarii de sprijin.

Utilizarea sumelor care provin din plăți aferente unor sume prin servicii de mandat poștal de către furnizorii de servicii are loc conform prevederilor legale pentru finanțarea activității curente și de investiții, cu excepția asociației de proprietari/ locatari care are obligația virării acestor sume în conturile furnizorilor de energie termică.