Salarii, normă hrană, decontare transport, vouchere de vacanţă – Ce aduce anul 2023 pentru aceşti bugetari

Sporurile și primele pentru bugetari în anul 2023 nu vor putea depăși nivelul celor din luna decembrie 2022, dar există mulţi români fericiţi la următoarea leafă.

19 ian. 2023, 10:24
Salarii, normă hrană, decontare transport, vouchere de vacanţă – Ce aduce anul 2023 pentru aceşti bugetari

Sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile, primele celelalte elemente ale sistemului de salarii care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, vor fi menţinute şi în 2023 pentru salariaţii din sistemul bugetar, dar cel mult la nivelul acordat în luna decembrie 2022, se arată în Nota de fundamentare a Ordonanţei de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicată marţi de Ministerul Finanţelor.

Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual vine cu noi informaţii. „În principal, de la 1 ianuarie 2023, conform OUG nr. 168/08.12.2022 și a altor acte normative aplicabile, cuantumurile aferente unor drepturi financiare se vor majora, însă avem și drepturi care vor rămâne în plată la nivelul din decembrie 2022:

– cuantumul brut al salariului de bază se va majora cu 10% față de valoarea de pe ,,fluturașul” de salariu aferent lunii dec. 2022; creșterea se va resimți în luna februarie, când se vor plăti drepturile pentru ianuarie 2023;

– acordarea contravalorii transportului, sub forma sumelor forfetare lunare/săptămânale/bilunare, la care personalul  Ministerului Afacerilor Interne are dreptul, potrivit art. 9 alin. (1) lit. h)-j) din HG nr. 1.198/2022; recomandăm colegilor personal contractual să solicite alocarea la acest drept prin formularul de cerere prevăzut în Normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 1.198/2022 (a se vedea atașamentul pdf); liderii noștri sindicali din teritoriu vor fi prezenți și vor susține aceste cereri în comisiile special constituite, periodic, la nivelul fiecărei unități angajatoare;

– a fost inițiat demersul SNPPC de modificare a HG nr. 1.198/2022, în sensul acordării și personalului contractual a contravalorii transportului/sumei forfetare pentru efectuarea concediului anual de odihnă;

–   norma de hrană, deși actualizată scriptic, prin Ordin al MApN, încă din luna mai 2022,  rămâne plafonată, deocamdată, la valoarea din dec. 2022, conform OUG 168/2022; am transmis recent o solicitare scrisă, către MAI,  pentru majorarea cuantumului normei de hrană;

– decontarea serviciilor turistice se va face tot la cuantumul valoric de 1.450 lei, în aceleași condiții ca în anul 2022”, informează Biroul Executiv Central al SNPPC.

Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. vine cu lămuriri după decizia de la finele anului trecut a Curţii Constituţionale privind plata contribuţiilor de sănătate pentru pensii mai mari de 4.000 lei.

„În raport de data intrării în vigoare a Deciziei CCR nr. 650 din 15.12.2022, respectiv 28 decembrie 2022, distingem două situaţii:

I. Pentru pensiile militare de stat stabilite până la data de 14.09.2017.

II. Pentru pensiile militare de stat stabilite începând cu data de 15.09.2017, care potrivit art. 60 din Legea nr. 223/2015, modificată prin O.U.G. nr. 59/2017 ,,la stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul a pensiei”.

Ce salarii au minerii care îşi riscă viaţa în carierele din Oltenia. Miron Cozma: „Voi face plângere la DNA”

Pentru pensiile militare stabilite până la data de 14.09.2017, inclusiv, pe lângă faptul că din ianuarie 2023 nu s-a mai reţinut CASS, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. va restitui, din oficiu, cuantumul rezultat în urma aplicării prevederilor Codului Fiscal, reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate din venitul brut al pensiei militare de stat proporţională pentru perioada 28 decembrie 2022 – 31 decembrie 2022.

Astfel nu se impune formularea de cereri pentru restituire. Pentru pensiile militare de stat stabilite începând cu data de 15.09.2017, punerea în aplicare a deciziei Curții Constituțională a României nr. 650 din data de 15.12.2022 nu produce efecte asupra cuantumului net pensiei militare de stat, deoarece aceasta este rezultată în urma plafonării la media salariilor nete, conform art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare şi nicidecum ca urmare a calculării cass-ului şi impozitului din pensie militară brută”, informează Casa de Pensii Sectorială a M.A.I.

Cine sunt românii care primesc cele mai mari salarii. Topul celor mai bănoase meserii din România

CCR: Plata contribuţiilor de sănătate pentru pensii mai mari de 4.000 lei este neconstituţională
Curtea Constituţională a decis că sunt neconstituţionale mai multe prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 prin care a fost instituită obligativitatea plăţii asigurărilor de sănătate pentru persoanele care obţin venituri din pensii mai mari de 4.000 de lei lunar.

CCR a admis cu majoritate de voturi, o excepţie de neconstituţionalitate şi a constatat că sunt neconstituţionale dispoziţiile art. XXIV pct.11 [cu referire la art.153 alin.(1) lit.f ind.2)], pct.12 cu referire la art.154 alin.(1) lit.h) sintagma „de până la suma de 4.000 lei lunar inclusiv”, pct.13 cu referire la art.155 alin.(1) pct.a ind.1), pct.14 cu referire la sintagma „venituri din pensii” din cuprinsul titlului secţiunii a 3-a capitolul III al titlului V „Contribuţii sociale obligatorii”, pct.16 cu referire la art.157 ind.3, pct.17 cu referire la sintagma „precum şi al veniturilor din pensii” din cuprinsul titlului secţiunii a 4-a capitolul III al titlului V „Contribuţii sociale obligatorii”, pct.18 cu referire la art.168 alin.(1) în privinţa trimiterii la art.153 alin.(1) lit.f ind.2), alin.(5) în privinţa trimiterii la art.157 ind.3 şi alin.(7) ind.1 şi pct.19 cu referire la alin.(1) lit.a) în privinţa trimiterii la art.153 alin.(1) lit.f ind.2) şi art. XXV alin.(1) lit.c) cu referire la pct.12, 13, 16, 18 în privinţa alineatelor (1) şi (5) ale art.168 şi pct.19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, scrie dcbusiness.ro.

Creşterea salariilor în 2023. Ce trebuie să ştie românii, avertisment de la Banca Europeană

În esenţă, Curtea a reţinut că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 a diminuat cuantumul pensiei prin instituirea unei contribuţii la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

„Or, prin ordonanţă de urgenţă, nu se poate diminua cuantumul pensiei, nici prin instituirea de impozite, nici prin instituirea de alte contribuţii, pentru că o asemenea măsură conduce la o afectare a dreptului la pensie prevăzut de art.47 alin.(2) din Constituţie, fiind, astfel, contrară art.115 alin.(6) din Constituţie, care interzice afectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale prin ordonanţe de urgenţă”, spune CCR.