Burse de merit ianuarie 2024. Elevii cu medii mari vor primi pe card cu un milion mai puţin

Luni, 15 ianuarie, zi de plată a burselor pentru 1,2 milioane de elevi, după ce banii ar fi fost virați către școli. Peste 330 de lei ar urma să fie bursa de merit pe luna decembrie, cu 100 de lei mai puțin decât pragul minim stabilit prin lege.

11 ian. 2024, 17:04
Burse de merit ianuarie 2024. Elevii cu medii mari vor primi pe card cu un milion mai puţin

Burse de merit ianuarie 2024. Luni, 15 ianuarie, elevii din țară ar urma să primească bursele pe luna decembrie, după ce sumele necesare au fost trimise către școli, prin inspectoratele școlare, confirmă pentru Edupedu.ro secretarul de stat Florian Lixandru. Bursa de merit ar urma să fie de peste 330 de lei, până în 343 de lei, conform unor calcule pe baza formulei din metodologia de acordare a burselor 2023-2024, în funcție de cum se raportează fiecare inspectorat școlar la zilele de vacanță din decembrie.

În noiembrie 2023, la prima virare a burselor din acest an școlar, peste 1,28 de milioane de elevi au primit burse, o premieră pentru Educația din România.

„Atât banii pentru salarii, cât și cei de burse sunt pe traseu. Astăzi vor ajunge la inspectorate”, spune joi, 11 ianuarie, secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar din Ministerul Educației Florian Lixandru pentru Edupedu.

Tot în aceste zile ar urma să primească banii de burse sociale și de excelență pe lunile septembrie-decembrie și elevii de la școlile și liceele private și confesionale, după ce plata pentru acestea a fost deblocată. Edupedu.ro a scris că sumele pentru acești elevi nu urmează același traseu Minister – inspectorat școlar – școală, ci se alocă de la Guvern prin hotărâre și prin consiliile locale. Hotărârea executivului de a aloca peste 3 milioane de lei din Fondul de rezervă ca să plătească bursele elevilor de la privat a fost aprobată în ultima ședință din anul 2023, pe 29 decembrie.

Burse elevi 2024. Banii intră pe card pe 15 ianuarie. Ce sumă fixă se dă pentru bursele sociale, unde nu se scad zilele libere dintr-o lună
„În legea bugetului sunt prevăzute sumele necesare pentru aceste burse, iar Ministerul Educației a comunicat Ministerului Finanțelor sumele pe fiecare județ în parte. Mai departe responsabilitatea pentru finanțarea acestor burse revine consiliilor locale care ar trebui să facă deschideri de finanțare pentru școlile private din jurisdicția lor”, spune Lixandru.
Peste 330 de lei bursa de merit pe decembrie, plătită în ianuarie. Două modele de calcul în funcție de zilele de vacanță
Bursa de merit, calculată după o formulă ce implică numărul de zile de cursuri și numărul de zile de vacanță, ar urma să fie pe luna decembrie peste 330 de lei, până în 343 de lei, în funcție de cum calculează fiecare inspectorat școlar.

Burse de merit ianuarie 2024. Calculul se bazează pe formula „(CmB/NZL) x (NZL – NZV)” din metodologia de acordare a burselor școlare, unde: „CmB = cuantumul minim al bursei, stabilit prin lege/ordin de ministru; NZL = număr de zile lucrătoare în luna respectivă; NZV = număr de zile de vacanță în luna respectivă”. „În calcul (…) sărbătorile legale și zilele declarate libere prin lege sunt considerate zile lucrătoare”, conform Art. 18 din metodologie.

Burse elevi 2024. Se schimbă iar regulile, condiţia obligatorie pentru ca elevii, fie şi de 10, să ia 450 de lei pe card

Burse de merit ianuarie 2024. Potrivit unei variante de calcul consultate de Edupedu.ro, sunt 21 de zile lucrătoare în luna decembrie, inclusiv 1 decembrie, de Ziua Națională, sărbătoare legală, și zilele de Crăciun (25-26 decembrie), fiind zile libere declarate prin lege care prin metodologia de acordare a burselor sunt considerate zile lucrătoare. În același timp, zile de de vacanță sunt 5 la număr potrivit structurii anului școlar: 25 – 29 decembrie care sunt luni – vineri și care au făcut parte din vacanța care a despărțit modulul 2 de modulul 3 de cursuri. Asta înseamnă (450:21) x (21-5), adică 342,8 lei (343). Un calcul asemănător a fost primit de școli din mai multe județe, potrivit informațiilor noastre.

Suma este mai mică cu 100 de lei decât pragul stabilit de lege în anul școlar curent pentru această bursă.

O altă variantă de calcul include zilele de 25 și 26 decembrie doar la zile de vacanță, situându-se conform structurii anului școlar într-o perioadă de vacanță, și lasă astfel doar 19 zile lucrătoare. Suma rezultată de aici ar fi 331,5 lei (332), în acest caz.

Burse de merit ianuarie 2024. Niciun elev din țară nu va primi bursele școlare în cuantumul minim prevăzut de noua lege a educației, din septembrie, pentru că bursele de merit și tehnologice sunt condiționate de o formulă de calcul în funcție de numărul de zile de școală. Acest lucru se întâmplă deoarece în fiecare lună din acest an școlar, conform calendarului oficial, există zile dintr-o vacanță școlară.
Elevii de clasa a V-a ordonați după medii, bursieri în februarie
Listele cu mediile provizorii ale elevilor de clasa a V-a, pe baza cărora primii 30% din clasele lor în ordine descrescătoare primesc burse de merit în luna februarie, ar urma să fie definitivate de profesorii diriginți săptămâna aceasta și predate secretariatului școlii până luni, 15 ianuarie, prevede metodologia de acordare a burselor școlare în anul școlar 2023-2024.

Bursele pentru primii 30% elevi de clasa a V-a din clasa lor, ordonați după rezultatele școlare la disciplinele de studiu, dar și pentru cei cu media 9,50, dacă nu se încadrează pe listă după acest procent, vor fi virate în luna februarie 2024 pentru luna ianuarie, fără plata pe lunile din urmă, pe baza mediei aritmetice a tuturor notelor obținute până vineri, 22 decembrie, când s-a încheiat al doilea modul de cursuri, după cum arată prevederile din documentul citat.

Informații de context. Bursele sociale se plătesc integral, pe lunile septembrie 2023 – august 2024, adică în fiecare lună de școală din acest an școlar, potrivit unei adrese a Ministerului Educației, document obținut de Edupedu.ro, emisă după ce mai multe școli ar fi calculat sumele în funcție de numărul de zile, calcul care se face doar pentru bursele de merit și cele tehnologice, conform regulilor de acordare. „Nu există nicio reducere a acestor burse în nicio lună a anului școlar 2023-2024”, se arată în document. Adresa Ministerului Educației vine după ce mai mulți părinți ne-au semnalat că au primit doar 215 lei pe luna septembrie.

Burse școlare 2023 – 2024. Până luni, 15 ianuarie, profesorii diriginți definitivează listele cu elevii de clasa a V-a care vor primi burse de merit

Burse de merit ianuarie 2024. Edupedu.ro a scris că pe 15 noiembrie s-au plătit 1.2 milioane de burse pentru elevi, o premieră pentru educație, și a oferit un exemplu de calcul pentru bursa de merit pe septembrie și octombrie 2023: un elev a avut de primit 730 lei bursa de merit.

Amintim că prima plată a burselor s-a făcut și după termenul de 15 noiembrie la mai multe școli din țară. Nu s-a putut face o plată mai devreme pentru că în data de 14 noiembrie s-au plătit salariile cadrelor didactice, spune un director de școală. Elevii ar fi recuperat în decembrie bursele plătite greșit în noiembrie, potrivit unui inspector școlar din județul Caraș-Severin.

Sunt aproape 1,290 milioane de elevi cu burse în acest an școlar, dintre care peste 461.000 cu burse de merit și peste 738.000 cu burse sociale.

Numărul lor ar putea fi mai mare în prezent având în vedere că dosare de bursă socială – cazurile medicale, de exemplu – se pot primi la secretariat pe parcursul întregului an școlar.

Iată numărul burselor, la nivel național, pe tipuri de burse, conform datelor de la Ministerul Educației, anunțate înainte de virarea primelor burse din acest an școlar:

Burse de merit ianuarie 2024. Tip de bursă
Număr beneficiari
Burse de excelență olimpică I –208
Burse de excelență olimpică II -2.803
Burse de merit -461.777

Burse sociale- 738.821
Burse tehnologice- 85.644
Burse participarea școlară a mamelor minore- 741
Total- 1.289.994

Sursa: edupedu

Elevii primesc în acest an școlar cuantumul minim stabilit pentru bursele de excelență olimpică, bursele sociale și bursele pentru sprijinul mamelor minore. Vacanțele școlare se iau în calculul burselor de merit și al celor tehnologice.

Burse de merit ianuarie 2024. Cuantumul minim al burselor:

Bursă de excelenţă olimpică I: între 750 și 3000 lei
Bursă de excelenţă olimpică II: 700 lei
Bursă de merit : 450 lei
Bursă socială: 300 lei
Bursă pentru mame minore: 700 lei
Bursă tehnologică: 300 lei

Amintim că valoarea burselor poate fi suplimentată de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ în funcţie de sumele alocate de autorităţile administraţiei publice locale sau alte venituri obţinute potrivit legii. Valoarea cu care se măresc este decisă de școli, începând cu acest an, consiliile locale doar alocă sume. Procedura din Sectorul 1, de exemplu, prevede că școlile trebuie să facă lunar cerere pentru banii de la primărie.

Burse de merit ianuarie 2024. Procedura pentru lunile următoare din anul școlar 2023-2024

Până la data de 20 a lunii, școala transmite lunar la ISJ/ISMB sumele estimate pentru plata burselor aferente lunii respective, precum și numărul de beneficiari pe categorii de burse.

Până la data de 25 a lunii, ISJ/ISMB transmite la Ministerul Educației – Direcția generală economică sumele estimate pentru plata burselor, aferente lunii respective, precum și numărul de beneficiari pe categorii de burse, în vederea efectuării deschiderilor de credite bugetare.

Ministerul Educației, pe baza solicitărilor primite, cu încadrarea în bugetul aprobat și în limitele de credite bugetare lunare aprobate, efectuează deschiderile de credite bugetare. Bursele se plătesc lunar, de către unitățile de învățământ, la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. Dacă data de 15 cade într-o zi de repaus săptămânal, zi de sărbătoare legală sau zi liberă, plata burselor se efectuează în ziua lucrătoare anterioară acesteia.

Ordonatorii de credite ai unităților de învățământ, adică directorii, răspund de plata la termen a burselor, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

„Fapta de nealocare a burselor săvârșită de directorul unității de învățământ, cu nerespectarea prevederilor art. 108, se sancționează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei, sau cu prestarea unei activități în folosul comunității”, potrivit Art. 148. — (1) lit. b din Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023.

Schimbări la bursele de anul școlar viitor

Pentru bursele școlare 2024-2025, ministra Ligia Deca a anunțat miercuri, 20 decembrie, prag de medie de 9.50 pentru bursa de merit și o bursă de reziliență, condiționată de medie, absențe și nota la purtare. Amintim că ministra Educației, Ligia Deca, a spus la începutul lunii decembrie 2023 despre noile criterii de acordare a burselor de merit de anul școlar viitor, 2024-2025, că: “Ne gândim să facem unele ajustări care să țină de un prag de medie și poate de diferențierea între bursă de merit, care să însemne un prag de medie foarte ridicat împreună cu performanță la concursuri și olimpiade, și o bursă de reziliență pentru acei copii care reușesc să învețe mai bine decât colegii lor din clasă, din anul școlar următor”.

Declarația ministrei vine în contextul în care au existat multe controverse legate de faptul că, pe baza actualei legi a Educației, elevi cu medii sub 4 iau burse de merit în valoare de 450 de lei. Ligia Deca a făcut declarația după prezentarea raportului privind rezultatele PISA 2022.