Burse şcolare iunie 2024. Câţi bani de buzunar primesc elevii premianţi pentru vacanţă

Elevii primesc 338 de lei bursă de merit pe 15 iulie, cei care au dat Evaluare Națională sau Bacalaureat - 450 de lei. Aceștia ar urma să primească bani și pentru zilele din luna iulie, care trec până la afișarea rezultatelor de la examene
Filip Stan
10 iul. 2024, 17:06
Burse şcolare iunie 2024. Câţi bani de buzunar primesc elevii premianţi pentru vacanţă

Banii de burse ai elevilor pentru luna iunie vor fi plătiți luni, 15 iulie, după ce vor fi virați către inspectoratele școlare și școli. Bursa de merit ar urma să fie de 338 de lei pentru elevii de clasele V, VI, VII, IX, X și XI, cu peste 100 de lei mai mică decât cuantumul minim stabilit de lege. Absolvenții de gimnaziu și de liceu care au susținut examene recent primesc pe iunie 450 de lei, suma integrală.

EDU.RO Ierarhia candidaților pentru admiterea la liceu 2024. Calendarul pentru repartizarea la liceu

Absolvenții de clasa a VIII-a care au dat Evaluarea Națională, respectiv absolvenții de liceu – care au susținut Bacalaureat 2024 primesc, în iulie, bursa de merit pentru toată luna iunie, conform Ministerului Educației, care a trimis o adresă după ce unele școli au înțeles greșit să calculeze bursele elevilor în funcție de data la care se încheie cursurile.

Aceștia ar urma să primească și banii de bursă de merit pe zilele din iulie care trec până la afișarea rezultatelor de la examene, adică zilele de până la 9 iulie pentru foștii elevi de clasa a VIII-a și 12 iulie pentru foștii elevi de liceu. Potrivit surselor Edupedu.ro, banii pentru cele 7, respectiv 10 zile lucrătoare vor fi virați de inspectoratele școlare în luna august.

Bursa de merit, calculată după o formulă ce implică numărul de zile de cursuri și numărul de zile de vacanță, ar urma să fie pe luna iunie circa 338 de lei pentru elevii care nu au terminat gimnaziul sau liceul în acest an școlar.

Calculul se bazează pe formula „(CmB/NZL) x (NZL – NZV)” din metodologia de acordare a burselor școlare, unde: „CmB = cuantumul minim al bursei, stabilit prin lege/ordin de ministru; NZL = număr de zile lucrătoare în luna respectivă; NZV = număr de zile de vacanță în luna respectivă”. „În calcul (…) sărbătorile legale și zilele declarate libere prin lege sunt considerate zile lucrătoare”, conform Art. 18 din metodologie.

Burse de 2.000 de euro pentru cei care studiază peste hotare. În ce domenii se aplică

Potrivit unui model de calcul consultat de Edupedu.ro, sunt 20 de zile lucrătoare, după definiția din metodologie, în luna iunie, și 5 zile de vacanță (24-28 iunie). Asta înseamnă (450:20) x (20-5), adică 337,5 lei. Un calcul asemănător a fost primit de școli din mai multe județe, potrivit informațiilor noastre.

Luna trecută, elevii au primit 352 de lei bursa de merit pe luna mai 2024.
În luna iulie sunt 22 de zile lucrătoare, dintre care 7 zile „de cursuri” pentru elevii care susțin Evaluarea Națională, 10 zile „de cursuri” pentru elevii care susțin Bacalaureatul. Asta ar însemna 136,95 (137) de lei, respectiv 195,65 (196) de lei.

Bursele tehnologice plătite în iulie pentru luna iunie ar urma să fie de 300 de lei, adică în cuantum integral, cursurile încheindu-se vineri, 28 iunie: sunt 20 de zile cursuri și nicio zi de vacanță în iunie pentru aceștia, după același model de calcul care se aplică și acestora, calcule primite de la școli și consultate de Edupedu.ro.

Cei care susțin examene de certificare, adică din ultimii ani de liceu tehnologic / profesional, ar urma să primească și ei bani de bursă de merit și tehnologică în august pentru zilele din iulie care trec până la afișarea rezultatelor obținute la examenele de certificare.

În continuare în vacanța de vară vor primi burse doar elevii cu burse sociale și de excelență olimpică.

Bursele sociale se plătesc integral, pe lunile septembrie 2023 – august 2024, adică în fiecare lună de școală din acest an școlar, potrivit unei adrese a Ministerului Educației, document obținut de Edupedu.ro, emisă după ce mai multe școli ar fi calculat în mod greșit sumele în funcție de numărul de zile, calcul care se face doar pentru bursele de merit și cele tehnologice, conform regulilor de acordare.

„Nu există nicio reducere a acestor burse în nicio lună a anului școlar 2023-2024”, se arată în document. Adresa Ministerului Educației a venit la începutul anului școlar după ce mai mulți părinți ne-au semnalat că au primit doar 215 lei pe luna septembrie 2023.

Cuantumul minim al burselor:

Bursă de excelenţă olimpică I: între 750 și 3000 lei
Bursă de excelenţă olimpică II: 700 lei
Bursă de merit : 450 lei
Bursă socială: 300 lei
Bursă pentru mame minore: 700 lei
Bursă tehnologică: 300 lei

Amintim că valoarea burselor poate fi suplimentată de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ în funcţie de sumele alocate de autorităţile administraţiei publice locale sau alte venituri obţinute potrivit legii. Valoarea cu care se măresc este decisă de școli, începând cu acest an, consiliile locale doar alocă sume. Procedura din Sectorul 1, de exemplu, prevede că școlile trebuie să facă lunar cerere pentru banii de la primărie.

Schimbări la burse de anul școlar viitor. Noile reguli sunt în stadiul de proiect
De anul școlar viitor, acordarea burselor ar putea fi modificată. Un proiect de metodologie nouă lansat de Ministerul Educației prevede ca bursa de merit să fie acordată pentru elevii cu media anuală peste 9,50 și prevede și o bursă de reziliență pentru elevii care au cel puțin media 7. Atât cei cu medii peste 9,50, cât și cei cu medii peste 7 vor primi bursele în limita a 30% din totalul de elevi din clasă.

În plus, prezența la școală și media 10 la purtare ar urma să fie condiții obligatorii pentru bursele școlare. La mai mult de 10 absențe nemotivate într-o lună, elevii nu mai primesc bursa de excelență, merit, de reziliență, socială sau tehnologică pe luna respectivă.

BURSE 2024-2025. Se taie bursele, noi criterii de acordare. Absenţele şi nota la purtare, la fel de importante ca media generală!

BURSE 2024-2025. Bursele de excelență, de merit, de reziliență și tehnologică în anul școlar 2024-2025, condiționate de media 10 la purtare sau de calificativul foarte bine, la finalul anului școlar anterior și de numărul de absențe nemotivate.

În anul școlar 2024-2025 elevii vor primi burse de excelență, de merit, de reziliență și tehnologică doar dacă au media 10 la purtare la finalul anului școlar anterior, potrivit proiectului de OUG adoptat vineri de Guvern. Tot în proiect a fost introdus un nou alineat care prevede acordarea acestor burse în funcție de numărul de absențe nemotivate, și condiționează și acordarea burselor de excelență. În prezent, acestea nu au nici o mențiune legată de absențe nemotivate. De remarcat dubla măsură a Ministerului Educației care, atunci când acordă banii pentru burse sancționează elevii pentru 10 absențe pe lună, dar, în același timp, dublează numărul de absențe, până la 40 pe an, pentru scăderea mediei la purtare cu un punct, potrivit proiectului ROFUIP, pus în dezbatere publică de Minister pe 12 iunie.

Anul școlar 2024-2025. Când încep cursurile în toamnă și ce vacanțe vor avea elevii

Bursele de excelență, de merit, de reziliență și tehnologică în anul școlar 2024-2025 se acordă elevilor care au avut media 10 la purtare sau de calificativul foarte bine, la finalul anului școlar anterior, (n. red anul școlar 2023-2024), potrivit proiectului de Ordonanță de Urgență care modifică legea Educației, aprobat vineri de Guvern. Modificări apar doar în cazul bursei tehnologice, iar cea de reziliență este nou introdusă.

La articolul 108, alin.(18) se modifică și va avea următorul cuprins:

(18) Bursa de excelență, bursa de merit, bursa de reziliență sau bursa tehnologică sunt acordate și sub condiția ca elevul beneficiar să fi obținut media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la purtare la finalul anului școlar anterior.”

De remarcat dubla măsură a Ministerului Educației care, atunci când acordă banii pentru burse sancționează elevii pentru 10 absențe pe lună, dar, în același timp, dublează numărul de absențe de la 20 pe an câte sunt în prezent, până la 40 pe an, pentru scăderea mediei la purtare cu un punct, potrivit proiectului ROFUIP, pus în dezbatere publică de Minister pe 12 iunie.
În prezent, media 10 la purtare era cerută la acordarea bursei de merit și a celei de excelență olimpică.

Articolul (18) că “elevul care nu a obținut media 10 la purtare la finalul anului școlar pierde bursa de merit în anul școlar următor”.

În actuala metodologie se face o referire la media la purtare sub 7 în cazul acordării bursei tehnologice.

Un alt criteriu de acordare a burselor este cel al numărului de absențe nemotivate. Modificări apar în cazul acordării burselor de excelență. Acestea nu sunt în prezent condiționate de număr de absențe.

Citește și Admitere liceu 2024. Site-ul unde se anunță ierarhia și repartizarea elevilor la liceu și colegii militare a fost publicat

La art. 108 după alin.(18) se introduce un nou alineat, alin.(181), cu următorul cuprins:
„ (181) În situația în care elevii acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună, nu primesc bursa de excelență, bursa de reziliență, bursa de merit, bursa socială, respectiv bursa tehnologică, după caz, pentru luna respectivă.”

În actuala metodologie, nu sunt modificări legate de numărul permis de absențe pentru acordarea burselor sociale, tehnologică, merit, unde sunt prevăzute tot 10 absențe permise.

Alte prevederi legate de burse
Proiectul introduce bursa de reziliență, pentru note peste 7.00, bursă egală cu 300 de lei pe lună, și limitează bursele de merit la medii doar până la 9.50. Pragul care până acum era fixat la 30% din efectivul fiecărei clase a devenim „minimum 30%”. Reamintim că Avocatul Poporului a solicitat elimiarea acestui prag, astfel că ministerul a schimbat formularea lăsând cel puțin 30% dintre elevi.

Sumele acordate rămân aceleași ca în anul școlar actual.

Propunerile din proiectul de OUG:

„Bursele care se acordă elevilor din sistemul de învățământ preuniversitar sunt:
a) bursă de excelență olimpică (I și II);
b) bursa de merit;
c) bursa de reziliență;
d) bursă socială;
e) bursă tehnologică.”

Pentru anul școlar 2024 – 2025, cuantumul minim al burselor este stabilit după cum urmează:
a) bursă de merit – 450 lei/lună;
b) bursă de reziliență – 300 lei/lună;
c) bursă socială – 300 lei/lună;
d) bursă tehnologică – 300 lei/lună”.

„Bursele elevilor din învățământul preuniversitar sunt alocate din bugetul Ministerului Educației, după cum urmează:

a) numărul burselor de merit cumulate cu numărul burselor de reziliență se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, cu respectarea criteriilor și condițiilor stabilite prin metodologia-cadru;
b) bursele de reziliență se acordă și pentru elevii cu afecțiuni oncologice și/sau cronice școlarizați, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul „Școlii din Spital” sau la domiciliu, în anul școlar următor revenirii în unitatea de învățământ la care au fost înmatriculați anterior;
c) bursele sociale pentru toți elevii care se încadrează în criteriile și condițiile stabilite prin
metodologia-cadru;
d) bursele tehnologice pentru elevii care frecventează învățământul tehnologic și care se încadrează în condițiile stabilite prin metodologia-cadru;
e) bursele de excelență olimpică I și II pentru toți elevii care au obținut distincțiile prevăzute la alin. (11) lit. a) şi b), cu respectarea prevederilor metodologiei-cadru”.

Cu toate că în acest articol se precizează că este vorba despre minimum 30% burse de merit și reziliență, adică cel puțin 30%, Ministerul Educației introduce un alineat în lege care dă și posibilitatea desființării acestui prag minim: „În situația în care nu sunt îndeplinite condițiile stabilite prin metodologia-cadru astfel încât, la nivelul clasei de gimnaziu sau de liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar să se acorde un număr de burse de merit, cumulate cu un număr de burse de reziliență egal cu procentul de 30%, aceste burse se acordă într-un procent mai mic de 30%.”

„Printre beneficiarii burselor de merit se numără de drept și elevii care au obținut premiul I la concursurile școlare naționale recunoscute de Ministerul Educației, câștigătorii medaliilor de
aur/locului I la campionatele naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice/probe olimpice, precum și alte categorii de elevi de gimnaziu și liceu cu performanțe educaționale, artistice sau sportive în conformitate cu prevederile metodologiei-cadru prevăzute la alin. (1).

(17) Cuantumul lunar al burselor de excelenţă olimpică I/internaţională şi II/naţională este diferenţiat în funcţie de nivelul distincţiei obţinute, după cum urmează:
a) pentru locul I, cuantumul lunar al bursei de excelență olimpică I/internațională reprezintă
echivalentul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data acordării acesteia;
b) pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al bursei de excelență olimpică I/internațională reprezintă echivalentul a 75% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data acordării acesteia;
c) pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al bursei de excelență olimpică I/internațională reprezintă echivalentul a 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data acordării acesteia;
d) pentru menţiune, cuantumul lunar al bursei de excelență olimpică I/internațională reprezintă echivalentul a 25% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data acordării acesteia;
(18) Bursa de excelență, bursa de merit, bursa de reziliență sau bursa tehnologică sunt acordate și sub condiția ca elevul beneficiar să fi obținut media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la purtare la finalul anului școlar anterior.”

Bursa de reziliență ar urma să fie acordată pentru media 7.00 sau mai mare, iar bursa de merit pentru media 9.50 sau mai mare – acest lucru nu apare în proiectul de OUG, ci în proiectul de metodologie cu criteriile de acordare a busrselor, pus în dezbatere și el pe 25 martie, care ar urma să rafineze regulile din lege după ce proiectul de OUG va intra în vigoare.

„(4) Bursa de reziliență și bursa de merit reprezintă forme de stimulare a elevilor, în vederea obținerii progresului în învățare și a performanței școlare”, prevede proiectul de OUG.

„(5) Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socioeconomic sau din grupuri vulnerabile sau cu situații medicale speciale, situații prevăzute în metodologia-cadru, în vederea susținerii participării la activitățile didactice și a prevenirii abandonului școlar. Prin excepție de la prevederile alin. (1), se acordă burse sociale și elevilor cu vârsta de până în 30 de ani, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele educaționale de tip „A doua șansă”, în condițiile prevăzute în metodologia cadru prevăzută la alin (1).
(8) Bursele sociale se acordă în baza unor condiții privind venitul mediu net pe membru de familie, supus impozitării, conform metodologiei-cadru prevăzute la alin. (1). Verificarea veniturilor declarate de părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori, în vederea acordării dreptului la bursă socială, de către unitatea de învățământ, se face prin solicitarea eliberării unui document care să ateste situația veniturilor declarate la organul central fiscal în a cărui rază teritorială se află situat beneficiarul”.

Spynews
La mulți ani de Sf. Ilie. Mesaje și urări pentru 2024
Bzi.ro
Adina Buzatu, comparată cu Sharon Stone: A făcut furori în costum de baie, la 47 de ani!
Fanatik.ro
Cui aparține, de fapt, terenul de sub casă. Milioane de români sunt în această situație. Puțini știu ce au de făcut
Capital.ro
Vladimir Putin a ordonat retragerea. Umilință pentru Rusia: A însemnat o batjocură
Playtech.ro
Cele mai norocoase zodii în toamna 2024. Vor avea parte de mulți bani și iubire adevărată
DailyBusiness
Numerele la loto care te pot îmbogăți în această seară!
Adevarul
ANALIZĂ. Cât de afectată este imaginea României de scandalul Dianei Șoșoacă în Parlamentul European
Spynews
E oficial! Chelnerii și vânzătorii din România au acum dreptul de a le cere clienților buletinul. În ce condiții se aplică legea
Spynews
Cum arată zona revoltei din Leeds după ce românii au făcut haos | FOTO
Evz.ro
Influencerul Andrei Versace, găsit mort în apartamentul său. Detalii șocante
Impact.ro
Dumnezeule cum arată Monica Gabor acum! NU o mai recunoști, transformare ȘOC
Prosport.ro
Cât a mers darul la nunta lui Ianis Hagi. Chiar și invitații „normali” au plătit sume importante
wowbiz.ro
Gigi Becali, implicat într-un accident rutier! Ce se întâmplă în aceste momente cu patronul FCSB?
Cancan.ro
De ce și-a plimbat bărbatul iubita moartă cu căruciorul, vineri seara, în Sectorul 5. Ce le-a spus polițiștilor că s-ar fi întâmplat cu ea, de fapt
Playsport.ro
Ce i-a făcut Ianis Hagi proaspetei sale soții, pe scările bisericii, imediat după slujbă. Toată lumea a început să aplaude
kanald.ro
Ce făcea dentista din Brăila cu pacienții în cabinet? Era singurul cabinet stomatologic fără camere de supraveghere
Capital.ro
Amendă de 500 de lei. Este lege pentru toți șoferii: Trebuie să fie vizibil
StirileBZI
Izvorul „Elixirul vieții”, secretul nemuririi descoperit de Ceaușescu! Cea mai pură apă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție incendiară, într-o rochie verde transparentă, care a lăsat la vedere poate prea mult!
stirilekanald.ro
Ireal ce i-a făcut criminalul Marinei Gavril după mai multe lovituri de cuțit
substantial.ro
Primul focar de pestă a micilor rumegătoare din România confirmat în Tulcea: Autoritățile impun măsuri drastice
MediaFlux
RĂSTURNARE de SITUAȚIE! JOE BIDEN a CONFIRMAT OFICIAL
Shtiu.ro
'60 de grade la București. Cea mai mare arșiță din Europa a fost la noi'