Calendar ortodox 13 iulie 2023. Cine îşi serbează onomastica în această zi

Pe 13 iulie, Biserica Ortodoxă sărbătorește Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil, Arhanghelul bunelor vestiri. Sfântul Arhanghel Gavriil te ajută în problemele de infertilitate și în orice problemă care-i privește pe copii. Așadar, dacă îţi doreşti să ai copii şi, din diferite motive, nu reuşeşti sau dacă copiii tăi se confruntă cu probleme grave, roagă-te, în această zi, Sfântului Arhanghel Gavriil.

12 iul. 2023, 16:17
Calendar ortodox 13 iulie 2023. Cine îşi serbează onomastica în această zi

Sărbători religioase 13 iulie 2023

Ortodoxe: Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil

Greco-catolice: Sf. Arh. Gavril; Sf. cuv. Ștefan Savaitul

Romano-catolice: Ss. Henric, împ. *; Eugen, ep.

Calendar ortodox 13 iulie 2023. Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil

Sfântul Arhanghel Gavriil este pomenit în calendarul ortodox de trei ori pe parcursul anului: pe 26 martie, în ziua de după Bună Vestire, pe 8 noiembrie când sărbătorim Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și pe 13 iulie, când se face pomenirea minunilor săvârșite de Sfântul Arhanghel Gavriil, potrivit crestinortodox.ro

Sfântul Arhanghel Gavriil este considerat Arhanghelul bunelor vestiri. El i-a vestit Fecioarei Maria naşterea Mântuitorului. Tot el a adus vestea zămislirii Maicii Domnului lui Ioachim și Anei. A vestit în templu Sfântului Zaharia că soția lui va naște la bătrânețe pe Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Arhanghel Gavriil a rostit primul numele lui Iisus. A dat nume Sfântului Ioan Botezătorul. A vestit păstorilor nașterea lui Hristos și a fost primul care a cântat: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14).

Citeste si Cele trei cuvinte vindecătoare pe care trebuie să le spui atunci când îți este rău. Rugăciunea vindecării dezvăluită de un pustnic de pe muntele Athos

Tot el a descoperit magilor taina întrupării şi l-a liniştit pe Iosif când voia să o lase pe Fecioara Maria. El i-a poruncit să fugă în Egipt cu Pruncul și iarăși să se întoarcă în Nazaret.

Calendar ortodox 13 iulie 2023. Rugăciunea către Sf Arhanghel Gavriil

O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desăvârşit lucrătorule, care cu numele şi cu fapta mărturiseşti puterea Celui-Preaînalt, către puţinătatea omenească apleacă-te cu îngăduinţă, şi veghează-ne în ceasul rugăciunii noastre, şi călăuzeşte-ne spre împlinirea a toată dreptatea, cu mulţimea harurilor anume încredinţate ţie, că noi în puternicul tău ajutor cutezăm a nădăjdui şi ascultătoarei tale slujiri următori năzuim a ne face.

Tu pe oameni cercetându-i din neam în neam, cu bunele şi cu relele noastre ne ştii; de aceea te rugăm să fii răbdător cu nedesăvârşirile noastre, sprijinindu-ne ca de rele să ne lepădăm, iar întru cele bune să sporim, căci de îndreptarea omului scris este că şi îngerii se bucură. Deci pricină de bucurie înlesneşte-ne să fim Puterilor cereşti celor fără de trup, peste care Dumnezeu fruntaş te-a rânduit, Voievod între Voievozii cei de sus.

Citeste si Care este cuvântul maghiar din rugăciunea „Tatăl nostru”. Detaliul omis de cei mai mulţi credincioşi atunci când rostesc cea mai cunoscută rugăciune

Fii bucuria noastră şi învredniceşte-ne să fim bucuria ta, ca întru Domnul bucuriei duhovniceşte să ne veselim. Rugăciunile noastre du-le la Dumnezeu cu iuţimea aripilor tale şi de vestirea ta mântuitoare nu ne lipsi pe noi, Binevestitorule, ca pe unii ce nădăjduim cu râvna duhului să biruim neputinţele cele trupeşti şi îngerilor asemănători să ne facem, ca dimpreună cu oştirile cereşti şi cu cetele drepţilor, spre împărăţia luminii celei neînserate cătând, din tot sufletul şi cu tot cugetul nostru să aducem mulţămită, laudă şi închinăciune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimea cea de-o-fiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!