Calendar ortodox 18 aprilie 2023. A treia zi de Paşti, drumul la Emaus. Rugăciune puternică ce se rosteşte în Marţea Luminată pentru împlinirea dorinţelor

În a treia zi de Paşti, în biserici se citeşte pilda celor doi apostoli aflaţi în drum spre Emaus. Acestora li s-a alăturat Însuşi Mântuitorul după Înviere, pe care nu L-au recunoscut.

17 apr. 2023, 16:27
Calendar ortodox 18 aprilie 2023. A treia zi de Paşti, drumul la Emaus. Rugăciune puternică ce se rosteşte în Marţea Luminată pentru împlinirea dorinţelor

Sărbători religioase 18 aprilie 2023

Ortodoxe: Sfintele Pasti; Învierea Domnului (Drumul spre Emaus); Sfantul Cuvios Ioan, ucenicul Sfantului Grigorie Decapolitul

Greco-catolice: A III-A ZI DE PAȘTI. Sf. cuv. M. Ioan, ucenicul Sf. Grigore Decapolitul. Ap Fap 2,14-21; Ev Lc 24,12-35.

Romano-catolice: Sf. Atanasia din Egina

Calendar ortodox 18 aprilie 2023. A treia zi de Paşti, drumul spre Emaus

În prima seară de după Învierea Domnului, doi ucenici ai Acestuia părăsind Ierusalimul se îndreptau spre Emaus, un sătuc din apropierea Ierusalimului. Erau trişti, căci Hristos murise, fusese îngropat, toate speranţele lor se năruiseră. Auziseră ei zvonuri cu privire la Înviere, dar nu le credeau, potrivit bogdanduca.org

Lor li se alătură pe drum un Străin care, alăturându-se discuţiei, le explică celor doi că nimic din ce a făcut Hristos nu fusese străin de împlinirea proorocirilor Vechiului Testament. Seara lăsându-se, cei doi, ajunşi la Emaus L-au rugat pe Străin să li se alăture la cină şi să fie găzduit de ei peste noapte.

Aşezându-se la masă, Străinul a luat azima, a frânt-o şi a împărţit-o celor doi ucenici. Străinul a dispărut, iar ei au realizat că Acesta era Însuşi Hristos Cel înviat.

Îndată, chiar dacă era noapte, cei doi s-au întors la Ierusalim pentru a vesti Apostolilor că şi ei l-au văzut pe Domnul cel Înviat.

Calendar ortodox 18 aprilie 2023. Cine a fost Sfântul Cuvios Ioan, ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul

Cuviosul Ioan s-a retras la mănăstire încă de tânăr fiind ucenic al Sfântului Grigorie Decapolitul, scrie crestinortodox.ro. Aceștia umblând prin cetate, îi întăreau pe creștini în dreapta credință, pentru a nu cădea în erezie. Din acest motiv împăratul Leon Armeanul i-a supus la numeroase torturi.

După moartea Sfântului Grigorie Decapolitul, Cuviosul Ioan a devenit stareț al Mănăstirii Decapole din Constantinopol. S-a mutat la Domnul la anul 820 şi a fost îngropat cu cinste lângă mormântul Sfântului Grigorie.

Calendar ortodox 18 aprilie 2023. Rugăciunea pe care trebuie să o rostim în Marțea Luminată

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ne‑ai învrednicit pe noi a trece vremea cinstitului şi dumnezeiescului post de patruzeci de zile, care s‑a însemnat de Tine şi s‑a dat nouă prin Tine. Cel ce ai pus nouă pocăinţă pentru mântuirea sufletelor şi curăţirea trupurilor şi spre izgonirea demonilor. Care ne‑ai arătat nouă spre închinare chipul cinstitei Tale cruci şi ne‑ai dăruit să o sărutăm cu atingerea nevrednicelor noastre buze.

Cel ce ne‑ai învrednicit să auzim de învierea prietenului Tău Lazăr şi de intrarea Ta în Ierusalim, întâmpinat fiind de pruncii evreieşti care grăiau, strigând: osana întru cei de sus; şi să vedem mântuitoarele Tale patimi şi să ne închinăm dumnezeieştii Tale răstigniri, suliţei, trestiei, buretelui, pogorârii celei de pe cruce şi îngropării, şi să ajungem la cinstita şi dumnezeiasca Ta înviere.

Pentru aceea, văzând ziua învierii Tale, cu bucurie strigăm Ţie, Hristoase Dumnezeul nostru, şi împreună cu îngerii, cu arhanghelii, cu heruvimii, cu serafimii, cu toţi sfinţii şi cu preacurata Maica Ta, Te slăvim, lăudându‑Te pe Tine, marele Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Şi acum Te rugăm, Stăpâne, pentru robii Tăi aceştia (N), care vin sub acoperământul casei Tale celei sfinţite, primeşte pocăinţa lor şi‑i iartă pe dânşii, pentru învierea Ta, de mulţimea păcatelor celor nenumărate, ştiute şi neştiute, de voie şi fără de voie; curăţeşte‑i ca pe desfrânata ce plângea, şi ca pe Petru care se lepădase şi plângând cu amar iarăşi l‑ai primit. Primeşte smerenia şi mărturisirea robilor Tăi, precum ai primit pe vameşul care cu suspin se ruga.

Pune frica Ta în inimile lor ca să se teamă de Tine şi să Te iubească din toată inima lor. Dă‑le lor să păzească toate poruncile Tale în toate zilele vieţii lor, umblând după voia Ta. Învredniceşte‑i pe dânşii fără osândă să vină şi să se împărtăşească cu preacuratul Tău Trup şi cu cinstitul Tău Sânge, ca, primindu‑le cu vrednicie, să fie părtaşi împărăţiei Tale, lăudându‑Te şi slăvindu‑Te pe Tine, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi bunul şi de‑viaţă‑făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.