CALENDAR ORTODOX 30 IUNIE 2020. Soborul celor 12 Apostoli. Rugăciune puternică pentru izbăvire de necazuri către Sfântul Ghelasie

CALENDAR ORTODOX 30 IUNIE 2020. Biserica Ortodoxă pomeneşte astăzi Soborul celor 12 Sfinţi Apostoli: Petru, Andrei, Iacob şi Ioan, Filip, Bartolomeu, Toma, Matei, Iacob al lui Alfeu, Iuda Tadeul, Simon Zilotul şi Matia. Tot în această zi este prăznuit Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeţ, un călugăr care a fost înzestrat cu darul facerii de minuni. O rugăciune puternică înălţată către Sf. Ghelasie îndepărtează suferinţele, durerile şi necazurile celor a căror credinţă este de neclintit.

RomaniaTV.net
29 iun. 2020, 14:19
CALENDAR ORTODOX 30 IUNIE 2020. Soborul celor 12 Apostoli. Rugăciune puternică pentru izbăvire de necazuri către Sfântul Ghelasie

Sărbători religioase 30 iunie 2020

Ortodoxe: Soborul celor 12 Apostoli; Sfântul Ghelasie de la Râmeţ

Greco-catolice: Serbarea celor 12 Apostoli

Romano-catolice: Primii Sfinţi Martiri din Roma

CALENDAR ORTODOX 30 IUNIE 2020. Cine au fost cei 12 Apostoli ai lui Hristos

Apostolul Petru s-a născut în Betsaida Galileei, o localitate situată pe ţărmul Lacului Ghenizaret, în nordul Ţării Sfinte, potrivit basilica.ro. La naştere, a fost botezat cu numele Simon, însă Mântuitorul îl va numi Chifa (piatra). După pescuirea minunată de pe lacul Ghenizaret, este chemat să devină pescar de oameni.

Apostolul Andrei s-a născut în Betsaida Galileei, fiind fratele lui Simon Petru. Sfântul Apostol Andrei este numit cel dintâi chemat.

Apostolul Iacob a fost fiul lui Zevedeu şi fratele Sfântului Evanghelist Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu. Împreună cu fratele său, lăsându-şi corabia, pe tatăl său şi mreaja sa, a mers după Iisus la chemarea Lui cea dumnezeiască.

Apostolul Ioan a fost chemat de Hristos de la mrejile pescăreşti la propovăduirea Evangheliei. Ioan a fost numit de Mântuitor fiu al tunetului, căci ca tunetul avea să se audă în toată lumea.

Filip este cel de-al treilea Apostol chemat la misiune de către Mântuitorul Iisus Hristos.

Citeşte şi Rugaciune pentru sot. Cele mai puternice rugaciuni pe care le poate spune o femeie pentru barbatul ei

Bartolomeu era de neam din Galaad. El a propovăduit Evanghelia mai întâi în Siria şi în Asia de sus, India, apoi în Armenia cea Mare şi în Alvan, cetatea Armeniei.

Apostolul Toma era din Paneada, cetatea Galileii. Iar când Mântuitorul umbla prin cetăţi şi sate învăţând popoarele şi tămăduind toate suferinţele, atunci Toma, auzind propovăduirea Lui şi văzându-I minunile, s-a apropiat de El şi s-a învrednicit a fi rânduit în ceata celor 12 apostoli.

Apostolul Matei a fost, iniţial, vameș si se numea Levi. El este autorul primei Evanghelii.

Apostolul a fost fratele lui Matei.

Apostolul Iuda Tadeul a fost fratele Sfântului Iacov cel Tânăr, rudă cu Hristos. A fost unul dintre cei 12 apostoli. A predicat Evanghelia în Iudeea, Samaria, Idumeea, Siria, Mesopotamia și Libia.

Apostolul Simon Zilotul și-a lăsat casa, părinții și mireasa pentru a-şi închina viaţa lui Hristos. A propovăduit în Mauritania, Africa şi Britania, fiind răstignit și îngropat.

Apostolul Matia s-a numărat în rândul Sfinţilor Apostoli în locul lui Iuda vânzătorul și a propovăduit pe Hristos în Etiopia cea mai din afară.

CALENDAR ORTODOX 30 IUNIE 2020. Cine a fost Sfântul Ghelasie de la Râmeţ şi ce minuni a săvârşit acesta

Sfântul Ghelasie de la Râmeţ a trăit în secolul al XIV-lea şi s-a nevoit la Mănăstirea Râmeţ, din Transilvania. Despre Cuviosul Ghelasie se ştie că avea 12 ucenici cu care împreună se ruga şi postea. Cuviosul Ghelasie nu mânca toată săptămâna, îndestulându-se numai cu Preacuratele Taine. Ziua mergea cu ucenicii la muncă, iar noaptea priveghea şi săvârşea Sfânta Liturghie. Numai sâmbăta şi duminica mânca împreună cu călugării.

La fericitul Ghelasie veneau mulţi bolnavi şi mulţi posedaţi şi, prin rugăciunile lui, reuşea să-i vindece, întrucât avea mare dar de la Dumnezeu.

Odată, fiind cu ucenicii la adunat fân şi fiind mare arşiţă, astfel încât toţi erau peste măsură de însetaţi, Cuviosul Ghelasie a îngenuncheat, s-a rugat, apoi, lovind pământul cu toiagul, din acel loc a izvorât acolo apă. Acest izvor există până în zilele noastre şi se numeşte „Izvorul Cuviosului Ghelasie”. 

Sfântului Ierarh Ghelasie i s-a arătat momentul în care va trece le cele veşnice. Astfel, acesta şi-a chemat ucenicii şi le-a poruncit să trăiască în desăvârşită dragoste, să iubească Biserica şi să fugă de beţie, de desfrâu şi de alte păcate. Apoi, le-a dat binecuvântarea, iar el şi-a dat sufletul în mâinile lui Hristos. A fost îngropat lângă zidul bisericii şi mulţi bolnavi se vindecau la mormântul lui.

Cu mulţi ani în urmă, s-au descoperit în jurul mănăstirii Râmeţ părţi din sfintele sale moaşte prin care se fac nenumărate minuni. Astfel, o femeie din Negreşti-Oaş, după ce i s-a arătat în vis un porumbel care a îndemnat-o să meargă la Mănăstirea Râmeţ, ca să se roage la moaştele Sfântului Ghelasie, a făcut precum i s-a arătat în vis şi s-a vindecat de epilepsie.

O femeie din Albina (Timiş), care s-a rugat la moaştele Sfântului Ghelasie, a avut parte de vindecarea mâinii, atinsă de o grea boală. Un credincios căzut în rătăcire şi care era paralizat a fost vindecat prin rugăciunile sale şi ale părinţilor mănăstirii la moaştele Sfântului Ghelasie. Acesta s-a întors vindecat la casa lui, şi trupeşte, şi sufleteşte.

Moaştele sale se află, în prezent, în biserica nouă a Mănăstirii Râmeţ şi continuă să săvârşească vindecări miraculoase.

CALENDAR ORTODOX 30 IUNIE 2020. Rugăciune puternică pentru izbăvirea de necazuri către Sfântul Ghelasie de la Râmeţ

Către tine, Sfinte Ierarhe Ghelasie, înălţându-ne gândurile, cu umilință și cu căldură te rugăm: caută din înălțimea plină de slavă a cerului și te milostivește de suferințele, durerile, patimile, necazurile, amărăciunile și strâmtorările noastre. Și roagă pe Stăpânul și Dumnezeul nostru cel ceresc, să ne ierte păcatele pe care, cu știință și cu neștiință, le săvârșim neîncetat, ca și pentru puțină noastră dragoste față de El și față de aproapele nostru, rugându-L să fie pururea milostiv și iertător și să îndepărteze de la noi toată suferință și durerea.

Fii povățuitorul și îndrumătorul nostru pe cărările cele necunoscute ale vieții, pentru că, urmând pildă credinței și a dragostei tale față de Hristos, să ne învrednicim de darurile Sale și trecând din această viață, să ne bucurăm împreună cu tine și cu toți cei bineplăcuţi din veac ai Domnului, de Împărăția cea nesfârșită a cerurilor, că acolo, înconjurați de cetele îngerilor, să aducem mărire, cinste și închinăciune lui Dumnezeu Celui în Treime slăvit, în vecii vecilor, Amin.


loading...