CECCAR cere păstrarea independenţei experţilor contabili. Solicitări către Parlamentul României

Potrivit CECCAR independenţa expertului contabil este atacată „prin preluarea de către Ministerul de Finanţe a controlului direct asupra organizării, monitorizării şi cercetării disciplinare a activităţii experţilor contabili judiciari”.

30 apr. 2022, 13:38
CECCAR cere păstrarea independenţei experţilor contabili. Solicitări către Parlamentul României

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – CECCAR –  și-a exprimat poziția faţă de amendamentele propuse în Camera Deputaţilor la iniţiativa legislativă privind reorganizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi.

CECCAR a solicitat Parlamentului României aplicarea unui proces legislativ transparent în interes public, prin deschiderea unei consultări reale cu profesia contabilă reprezentată de CECCAR, astfel încât actul normativ rezultat, ce propune conducerea CECCAR să nu afecteze drepturile constituţionale ale membrilor.

„Modificările legislative vor avea efectul unei implozii a mii de dosare cu expertize financiar-contabile, ce vor fi anulate, iar prejudiciile nu vor mai putea fi recuperate, sau in care faptele se pot prescrie ca urmare a prelungirii termenelor de instrumentare ale acestora”, a transmis CECCAR într-un comunicat de presă.

Experţii contabili din România acuză Parlamentul că vrea să naţionalizeze patrimoniul CECCAR. 45 milioane de euro – miza unui abuz politic fără precedent
Poziţia CECCAR faţă de amendamentele propuse în Camera Deputaţilor la iniţiativa legislativă privind reorganizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi:

 

a) să se menţină actuala formă de organizare teritorială, respectiv filiale fără personalitate juridică; această formă de organizare răspunde cel mai bine nevoilor membrilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR);

b) să se menţină actualul sistem de gestiune financiară; colectarea veniturilor se va realiza centralizat, prin intermediul filialelor, şi redistribuirea acestora pentru acoperirea cheltuielilor conform bugetului propus de adunarea generală a filialei şi aprobat de Conferinţa naţională a CECCAR;

c) să se menţină actualul sistem de supraveghere directă de către Ministerul Finanţelor; se consideră injustă instituirea unui nou sistem ce presupune o supraveghere suplimentară şi impunerea de sarcini financiare suplimentare membrilor CECCAR; se solicită nediscriminarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat în raport cu alte profesii supravegheate direct de către Ministerul Finanţelor;

d) să se menţină actualul sistem de guvernanţă şi validitatea mandatelor structurilor de conducere locală şi centrală obţinute prin votul membrilor; să se respingă numirea unui administrator al CECCAR din partea unei autorităţi aflate în subordinea Ministerului Finanţelor în locul mandatelor legal obţinute pentru structurile de conducere centrale şi locale, având în vedere neconstituţionalitatea unui astfel de demers şi compromiterea independenţei în exercitarea profesiei; asupra patrimoniului CECCAR există un drept de proprietate privată;

e) să se menţină actuala competenţă a experţilor contabili în materie de expertiză contabilă judiciară care vizează expertiza contabilă cu componentă fiscală, fără a exista obligaţia expertului contabil judiciar de a deţine şi calitatea de consultant fiscal.

Potrivit CECCAR independenţa expertului contabil este atacată „prin preluarea de către Ministerul de Finanţe a controlului direct asupra organizării, monitorizării şi cercetării disciplinare a activităţii experţilor contabili judiciari”. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor explică se vor anula 200 de mandate din structurile de conducere, alese prin vot de către membrii CECCAR, fapt ce va duce la „consecinţe devastatoare asupra sistemului de justiţie”. „Controlul direct se va realiza prin numirea unui administrator din partea unei autorităţi publice, Ministerul Finantelor. Concomitent se vor anula peste 200 de mandate pentru structurile de conducere centrală şi locale, democratic alese prin votul membrilor CECCAR.(…) Orice parte într-un dosar de evaziune fiscală sau similar, va putea cere decăderea ca probă a expertizei judiciare în cauzele aflate pe rolul organelor de cercetare penală sau al instanţelor. Pentru că expertiza nu a fost realizată de un expert independent, aşa cum cere legea, ceea ce va avea implicaţii majore asupra finalităţii acestor dosare”, a mai transmis Corpul Experţilor Contabili.

Patrimoniul CECCAR, de 45 milioane de euro, a intrat în vizorul „băieţilor deştepţi”
CECCAR mai arată că independenţa expertului contabil este atacată şi „prin eliminarea obligativităţii deţinerii controlului de către liber profesioniştii contabili asupra societăţilor de profil prin care îşi desfăşoară activitatea”.„Ţinerea şi conducerea contabilităţii, conform Legii contabilităţii nr. 82/1991 cu efecte negative în conformarea voluntară fiscală, prin eliminarea obligativitatii deţinerii controlului de către liber profesioniştii contabili asupra societăţilor de profil prin care îşi desfăşoară activitatea”. Astfel, Ceccar explică faptul că, „în consecinţă nu mai există un control al liber profesionistului contabil” şi „nici răspundere profesională asupra activităţilor de utilitate publică care le-au fost delegate membrilor CECCAR”.


loading...
Partenerii noștri