Cum s-a modificat Legea ambroziei. Primăria are dreptul să intre pe teren, fără acordul proprietarului

Parlamentul a făcut modificări la Legea ambroziei. Primăriile vor emite o notificare pentru proprietarii de terenuri, la începutul sezonului de ambrozie, iar ei au timp 15 zile să se conformeze și să îndepărteze ambrozia pe propria cheltuială.

13 sept. 2023, 16:28
Cum s-a modificat Legea ambroziei. Primăria are dreptul să intre pe teren, fără acordul proprietarului

În cazul celor care nu respectă acest lucru, primăria are dreptul să obțină în instanță dreptul de a intra pe respectivul teren, fără acordul proprietarului. La final, proprietarului terenului îi vor fi imputate toate costurile pe care le-a presupus eliminarea ambroziei.

Iată ce prevede Legea ambroziei

1. Alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) În scopul distrugerii buruienii ambrozia și al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole vor desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante şi apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an sau în termen de 15 zile de la primirea unui avertisment din partea autorităților publice locale, lucrări de întreţinere a terenurilor prin smulgere, erbicidare sau alte lucrări şi metode specifice. Aceste măsuri se mențin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia.”

Citește și Marcel Ciolacu anunţă finalizarea pachetului fiscal până la sfârşitul săptămânii: „Nu schimbăm sistemul de impozitare, nu trecem de la taxa unică la progresivă”

2. După alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin.(5) și (6), cu următorul cuprins:

(5) Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole pot solicita efectuarea acestor lucrări de către autoritățile administrației publice locale, Autoritățile administrației publice locale vor proceda la efectuarea lucrărilor, pe cheltuiala solicitantului, în măsura în care dispun de mijloacele necesare efectuării acestora, sau îl vor informa pe acesta că nu pot da curs solicitării şi că obligația legală prevăzută la alin.(1) subzistă. Modalitatea de plată a contravalorii prestațiilor serviciilor de curățare a terenurilor infestate cu buruiana ambrozia se stabileşte de către autoritățile administrației publice locale.

(6) In situația în care autoritățile locale, la expirarea termenului de 15 zile de la transmiterea avertismentului, constată că proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole nu au efectuat lucrări de curățare a terenurilor infestate cu buruiana ambrozia, pot interveni pe terenurile infestate pentru a le curăța. În toate cazurile în care proprietarul notificat conform alin.(1) nu permite accesul pe terenul supus lucrărilor de intervenție în vederea executării acestora de către autoritatea administrației publice locale, primarul solicită autorizarea instanţei judecătorești competente, prin ordonanţă președințială, dată cu citarea părților. Dispozițiile art.3 se aplică în mod corespunzător. Costurile generate de efectuarea lucrărilor de prevenire, combatere și distrugere a speciei Ambrosia artemisiifolia vor fi suportate de către proprietarii, deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole.”

Citește și Ajutor de șomaj 2023. În ce situații poți să beneficiezi de bani de la stat dacă nu ai un loc de muncă