Eugen Teodorovici a răbufnit pe Facebook: „Un guvern criminal, un ministru terorist!”

Senatorul PSD Eugen Teodorovici a răbufnit într-o postare pe Facebook împotriva Guvernului Orban și a miniștrilor Lucian Bode (Transporturi) și Florin Cîțu (Finanțe).

RomaniaTV.net
06 iun. 2020, 19:39
Eugen Teodorovici a răbufnit pe Facebook: „Un guvern criminal, un ministru terorist!”

„Pentru CINE vrea, poate și TREBUIE să investigheze un exemplu de ABUZ‼️ UN SISTEM ASERVIT, UN GUVERN CRIMINAL, UN MINISTRU TERORIST‼️

Un sistem în care ADMINISTRAȚIA publică este paralizată, în care funcționarii publici sunt dați afară pentru că nu vor să capituleze în fața grupurilor de interese, în care OPOZIȚIA, culmea, majoritară în Parlament, a devenit doar o pseudo-opoziție, în care PRESA nu mai are acces la informație iar dialogul nici măcar nu mai există, în care MEDIUL DE AFACERI chinuit și amăgit cu măsuri și promisiuni deșarte nu reacționează și, poate cel mai elocvent, că STATUL DE DREPT nu vede, nu aude, nu „deranjează” cu nimic extinderea intereselor „ciumei galbene” – este un sistem aservit politic partidelor de guvernământ‼️

Un exemplu elocvent în acest sens îl reprezintă DECIZIA de reorganizare a Ministerului Finanțelor Publice, decizie luată prin aprobarea HG 380/2020, care este de natură să pună în pericol interesele financiare, patrimoniale și strategice ale statului român (voi reveni cu detalii pe larg cu privire la acest subiect).

Am să vă prezint un prim exemplu în acest sens, de încălcare a legislației în vigoare pentru interese strict de partid și contrare interesului economic național (informație ușor de analizat de structurile statului de drept, deranjate în trecut și de lipsa unei virgule darămite de … un ABUZ în serviciu‼️).

Prin adresa nr. 723/6972/2020, Ministerul Transporturilor a transmis spre avizare Ministerului Finanțelor Publice proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR” – S.A. MFP a comunicat observații privind legalitatea și fondul proiectului prin adresa semnată de Secretarul General adjunct cu nr. 584958/25.03.2020, din care se desprind următoarele aspecte:

Bugetul de venituri și cheltuieli nu a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (1) lit.b) din Legea bugetului de stat nr.5/2020, potrivit cărora „operatorii economici care în anul 2019 au depășit nivelul plăților restante programate și s-au încadrat în nivelul rezultatului brut programat, pot majora cheltuielile de natură salarială în limita indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat cu condiția să asigure reducerea plăților restante cu minimum 30% față de nivelul realizat în anul 2019 și cel puțin menținerea rezultatului brut realizat în anul 2019 în baza unui program care să conțină măsuri concrete, cuantificabile și termene de realizare pentru întreg anul 2020“, deoarece nu se respectă una dintre condiții, respectiv pierderea prognozată este mai mare decât cea preliminată în anul 2019, de 392.662,51 mii lei, față de 32.753,74 mii lei – crescând cu 1098,83%‼️

Drept urmare, este NELEGALĂ creșterea cheltuielilor de natură salarială de la 1.482.237,25 mii lei la 1.638.524,14 mii lei;

Având în vedere prevederile legale menționate, pentru cheltuielile de natură salarială ale anului 2020 nu pot fi prevăzute creșteri față de nivelul planificat al anului 2019.

Prin adresele 1485/14166 și 1488/14253 din 06.04.2020, Ministerul Transporturilor a solicitat rectificarea Legii bugetului de stat nr. 5/2020 prin modificarea art. 48 alin. (1) la care s-a răspuns prin adresa nr.1000633/23.04.2020, însușită de către Ministrul Finanțelor Publice, din care reiese fără echivoc că:

 

“art. 48 alin.(1) din Legea bugetului de stat nr.5/2020 are un cadru unitar de reglementare și nu poate fi modificat pentru un singur operator economic, respectiv pentru Compania Națională de Căi Ferate CFR” S.A.„

promovarea modificărilor propuse de către Ministerul Transporturilor ar conduce la o discriminare față de ceilalți operatori economici ale căror bugete de venituri și cheltuieli pe anul 2020 au fost aprobate.”

în ceea ce priveste bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A., acesta poate fi promovat și aprobat cu pierderi în condițiile menținerii cheltuielilor de natură salarială la nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2019.

Cu toate acestea, pe lista suplimentară la agenda de lucru a Guvernului din data de 23.04.2020, a fost introdus și APROBAT proiectul de HG menționat, cu toate că:

documentul înscris pe lista suplimentară NU a fost înregistrat la MFP în vederea avizării în conformitate cu prevederile art.20 alin.(5) din HG 561/2009 pentru aprobarea regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.

– proiectul este identic cu cel transmis „în copie” și asupra căruia MFP comunicase anterior inițiatorul că nu este întocmit în conformitate cu prevederile art.48 din Legea bugetului de stat nr.5/2020. Ministerul Transporturilor a comunicat în cursul aceleiași zile, prin adresa nr.16447/23.04.2020, că:
“Avand în vedere imposibilitatea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al COMPANIEI NAȚIONALE DE CĂI FERATE ”C.F.R.” – S.A., în condițiile respectării prevederilor art. 48, alin. (1) din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 …„ reiterându-se solicitarea de modificare

În ciuda numeroaselor comunicări oficiale, în data de 29.04.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României HG nr.333/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR – S.A. fără a se ține cont că actul normativ încalcă legislația în vigoare‼️

Pentru CINE a avut răbdare și înțelegere, sper că v-am stârnit INTERESUL!”, a scris Eugen Teodorovici pe Facebook.