Luni începe NOUL AN ŞCOLAR. Vezi câţi titulari, suplinitori şi câte cadre didactice pensionate ocupă catedrele

Anul şcolar 2014-2015 bate la uşă! Elevii se întorc luni, 15 septembrie, la şcoală după vacanţa cea mare.

12 sept. 2014, 16:02
Luni începe NOUL AN ŞCOLAR. Vezi câţi titulari, suplinitori şi câte cadre didactice pensionate ocupă catedrele

AN ŞCOLAR 2014-2015. Aproximativ 3.200.000 de elevi şi preşcolari vor începe luni anul şcolar 2014-2015, care va avea 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare.

AN ŞCOLAR 2014-2015. Numai în Capitală vor începe luni cursurile anului şcolar 2014-2015 aproape 250.000 de preşcolari şi elevi, potrivit unui centralizator al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Dintre cei 247.839 de preşcolari şi elevi din Bucureşti, 41.404 sunt preşcolari, 77.223 elevi în învăţământul primar, 55.884 în învăţământul gimnazial, 68.646 în învăţământul liceal şi 3.396 în învăţământul post liceal.

Pentru anul şcolar 2014-2015 s-au înscris în clasa pregătitoare 16.858 de elevi iar în clasa I – 6.068.

În liceele de stat vor învăţa 14.571 de copii. Dintre aceştia, 8.731 sunt la filiera teoretică, 1.266 la filiera vocaţională şi 4.543 la cea tehnologică.

În anul şcolar 2014-2015 vor funcţiona în Capitală 419 unităţi de învăţământ. 86 la sută dintre posturile didactice vor fi ocupate de titulari, 10 la sută de suplinitori, 3 la sută de cadre didactice pensionate şi doar unu la sută de cei fără studii corespunzătoare.

Titularii vor acoperi 14.264 norme didactice, suplinitorii – 1.614, pensionarii – 517 iar cei fără studii corespunzătoare – 215. Procentul titularilor care vor preda în 2014-2015 este mai mare cu aproximativ 5 la sută faţă de anul trecut.

Unităţile de învăţământ din Capitală, pregătite să îi primească pe elevi

Primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, a menţionat marţi că aproximativ 100 de şcoli incluse în programul de reabilitare a infrastructurii educaţionale finanţat de Banca Europeană de Investiţii (BEI) sunt pregătite să îşi primească elevii de la 15 septembrie.

Primăria sectorului 1 informează că lucrările de reparaţii curente la toate unităţile de învăţământ aflate în administrarea sa au fost finalizate în proporţie de 100% şi sunt estimate la aproximativ 31,5 milioane de lei. De asemenea, s-au efectuat lucrări de amenajare a spaţiului de joacă de la creşa Sf. Andrei, finalizate în august, valoarea investiţiei ridicându-se la aproape 30.000 de lei.

Primăria sectorului 1 precizează că în grădiniţele şi creşele pe care le administrează nu există deficit de locuri. Sunt 1.174 de locuri pentru grădiniţele cu program normal, 4.537 de locuri pentru cele cu program prelungit şi 116 locuri la grădiniţele cu program săptămânal.

Totodată, administraţia locală a investit şi în infrastructura creşelor pe care le are în administrare, acestea devenind alternative ideale pentru părinţii care întâmpină dificultăţi în găsirea unei bone.

Creşele din sectorul 1 au o capacitate de 500 de locuri: 120 de locuri la complexul social de servicii „Sfântul Andrei”, 180 la creşa de pe strada Vrancei, 170 de locuri la creşa Jiului (strada Pajurei) şi 30 la „Centrul Româno-Danez de Educaţie Integrată” aflat la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 1.

Serviciile oferite de creşe cuprind: îngrijirea şi supravegherea copiilor, activităţi educaţionale, odihnă, activităţi de dezvoltare a deprinderilor şi abilităţilor, activităţi recreative, asistenţă şi evaluare medicală zilnică, precum şi consiliere a părinţilor.

Copiii stau la creşă de luni până vineri în intervalul orar 6,00-18,00, taxa pentru cazurile care nu sunt sociale fiind stabilită la 11 lei/zi ce reprezintă contravaloarea hranei.

Părinţii care îşi duc copiii la grădiniţele cu program prelungit, respectiv la creşă, trebuie să achite doar contravaloarea hranei. Valoarea tarifelor pentru masă la grădiniţele cu program prelungit variază între 14 şi 18 lei/zi, în timp ce la creşe taxa este de 11 lei/zi, cu excepţia cazurilor sociale.

Administraţia locală a creat în acest an 400 de locuri noi în grădiniţele din această zonă administrativă. Totodată, se află în diverse stadii de execuţie lucrări de mansardare şi construire de corpuri noi la două grădiniţe. Valoarea investiţiilor este de aproximativ 9.500.000 de lei, banii provenind exclusiv de la bugetul local.

Toate unităţile de învăţământ aflate în administrarea Primăriei sectorului 1 sunt dotate cu butoane de panică conectate la dispeceratul Poliţiei Locale, timpul de răspuns al echipelor de intervenţie fiind de maxim 7 minute de la acţionarea acestora.

Echipamentul de alarmare este montat în fiecare unitate de învăţământ într-un loc uşor accesibil personalului de pază şi se utilizează în următoarele situaţii: pătrundere fără drept în unitatea de învăţământ, intrare prin efracţie, atac asupra personalului de pază, tulburarea ordinii şi liniştii publice, urgenţe medicale sau în caz de incendiu.

De asemenea, administraţia locală a montat până în prezent zeci de camere de supraveghere în aproape jumătate dintre şcolile şi liceele din sectorul 1 care asigură o monitorizare permanentă a tot ce se întâmplă în zonă şi permit intervenţia rapidă a poliţiştilor locali atunci când este pusă în pericol siguranţa elevilor. Camerele supraveghează permanent accesul, zonele de recreere şi perimetrul exterior al unităţilor de învăţământ şi sunt racordate la dispeceratul central al Poliţiei Locale.

Totodată, echipaje ale Poliţiei Locale sector 1 patrulează pe toată perioada orelor de curs în perimetrul unităţilor de învăţământ. Măsura vizează prevenirea de fapte antisociale care ar putea afecta siguranţa şi integritatea fizică a copiilor şi elevilor, precum şi intervenţia operativă a poliţiştilor locali pentru prinderea eventualilor agresori.

Prin programul „Siguranţă în unităţile de învăţământ preuniversitar” clădirile tuturor unităţilor de învăţământ au fost dotate cu instalaţii antidescărcări electrice. Acest program constă în dotarea unităţilor de învăţământ cu instalaţii de protecţie contra descărcărilor electrice, constituirea de prize de pământ pentru instalaţiile electrice, înlocuirea prizelor din clădire cu prize protejate cu siguranţe diferenţiale şi dispozitive de protecţie la scurtcircuite, precum şi dotarea, acolo unde este cazul, cu instalaţii de degivrare a jgheaburilor şi burlanelor.

În plus, toate unităţile şcolare au fost dotate cu centrale de incendiu. Primăria sectorului 1 va continua să efectueze noi lucrări de mansardare, extindere a corpurilor existente, precum şi construire a unor corpuri noi prin care se va suplimenta numărul de locuri pentru preşcolari.

De asemenea, anul viitor se vor efectua lucrări de consolidare şi mansardare la vechea creşă de pe strada Jiului. După finalizarea lucrărilor capacitatea creşei va creşte cu 50 de locuri.

În cursul acestui an Primăria sectorului 2 a alocat fonduri pentru executarea lucrărilor de reparaţii curente în perioada vacanţei şcolare la 77 de unităţi de învăţământ (grădiniţe, şcoli gimnaziale, licee şi colegii naţionale). Un număr de 24 de unităţi de învăţământ se află în perioada de garanţie ca urmare a lucrărilor de construcţii contractate de Primăria Capitalei cu fonduri de la Banca Europeană de Investiţii.

Lucrările de reparaţii efectuate sau în curs de executare au constat în igienizări (vopsitorii pereţi şi tavane), săli de clasă, laboratoare, holuri, săli de sport, grupuri sanitare, bucătării, săli de mese, dormitoare şi spaţii din subsoluri.

S-au executat placări cu faianţă şi gresie, montări de parchet nou, precum şi raşchetat-paluxat cel existent, revizii sau înlocuiri tâmplarie interioară, instalaţii electrice, sanitare şi termice, amenajări incintă /curte, reparaţii la învelitori clădiri, securizarea împrejmuirilor. Primăria sectorului 2 a alocat 18.000 de lei pentru aceste lucrări de reparaţii a unităţilor de învăţământ.

O creşă funcţionează într-o clădire reabilitată complet în 2013, iar cea de-a doua creşă va intra în reparaţii capitale anul acesta, timp în care copiii vor fi mutaţi în altă clădire ce a fost igienizată, zugrăvită şi reparată.

Grădiniţele Primăriei sectorului 2 au o capacitate totală de 7.828 de locuri. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Şcolar sector 2 până pe 20 august au fost înscrişi în grădiniţele din această zonă administrativă 7.311 de copii.

Grădiniţele oferă condiţii deosebite de creştere şi educaţie pentru copii, având clădiri cu dotări noi şi moderne, dormitoare separate de sălile de clase, săli de festivităţi şi bucătării proprii.

Creşele Primăriei sectorului 2 au o capacitate totală de 300 de locuri şi oferă condiţii deosebite pentru copii, îngrijire de specialitate, supraveghere, activităţi de socializare, programe artistice susţinute de trupe de teatru, precum şi două mese şi două gustări pe timpul zilei.

Între anii 2007-2009 în sectorul 2 s-au construit 18 noi grădiniţe moderne cu o capacitate totală de 2.500 de locuri care au rezolvat problemele legate de lipsa locurilor în grădiniţe. De asemenea, prin extinderea celor existente s-au suplimentat locurile cu încă 254. Din 2009 toate cererile de înscriere la grădiniţă sunt rezolvate, mai mult în unele grădiniţe există înscrişi copii şi din sectoarele învecinate. Primăria sectorului 2 precizează că sunt locuri suficiente în creşe.

Valoarea tarifelor pe care trebuie să le plătească părinţii la grădiniţele din această zonă administrativă este stabilită de consiliul de administraţie al fiecărei grădiniţe. Tarifele sunt aprobate de comitetul de părinţi şi cuprind taxa pentru hrană şi cursuri opţionale. Pentru fiecare copil din creşe părinţii plătesc o taxă lunară de 60 de lei. Suma totală pentru creşterea fiecărui copil este de 360 de lei, din care părinţii achită doar 60 de lei, iar consiliul local al sectorului 2 contribuie cu restul de 300 de lei, fonduri din care se asigură hrana, îngrijirea, educaţia timpurie, supravegherea, programe de stimulare psihomotorie şi consilierea parentală a părinţilor.

Grădiniţele dispun de trei sisteme de protecţie şi supraveghere care asigură securitatea copiilor, a personalului, precum şi a clădirilor şi dotărilor acestora: personal de pază, camere video de supraveghere şi sisteme de alarmă. Creşele dispun de două sisteme de protecţie şi supraveghere care asigură securitatea copiilor, a personalului, precum şi a clădirilor şi dotărilor acestora: personal de pază şi sistem de alarmă.

Şcolile gimnaziale, liceele şi colegiile naţionale dispun de trei sisteme de protecţie şi supraveghere care asigură securitatea elevilor, a personalului, precum şi a clădirilor şi dotărilor acestora: personal de pază, sisteme de supraveghere video şi cartele de acces pentru fiecare elev şi cadru didactic în parte, astfel încât persoanele străine nu pot intra în clădirile respective. Pentru asigurarea funcţionării acestor sisteme de pază în unităţile de învăţământ Primăria sectorului 2 alocă anual 29.275.000 de lei.

Toate contractele de execuţie a reparaţiilor de la unităţile de învăţământ preuniversitar din sectorul 3 au termen de finalizare înainte de 15 septembrie. Finanţarea lucrărilor provine din bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite.

Pe tot parcursul verii au fost executate lucrări de igienizare în toate unităţile de învăţământ din această zonă administrativă. De asemenea, în cinci şcoli şi două licee au fost executate următoarele lucrări de modernizare: realizarea unui design interior plăcut cu un amestec de culori, înlocuirea pardoselii vechi cu una modernă tip PVC, dar şi a uşilor cu unele cu aspect modern şi rezistenţă ridicată, realizarea unei scafe iluminate cu led pentru table, înlocuirea tablelor existente ce foloseau creta cu unele moderne din sticlă care folosesc pentru scris carioci de tip marker, schimbarea mobilierului vechi din sălile de clasă cu unul nou, adaptat la cerinţele moderne, înlocuirea corpurilor de iluminat vechi cu unele moderne ce sunt recomandate pentru sălile de clasă, modernizarea grupurilor sanitare prin schimbarea instalaţiilor sanitare, a gresiei şi faianţei şi a obiectelor sanitare cu unele noi ce creează o ambianţă curată şi igienizarea culoarelor şcolii.

În afara unităţilor de învăţământ aflate în programul finanţat de BEI au fost executate lucrări de reparaţii ale avariilor sau de reabilitare în majoritatea unităţilor de învăţământ.

În Sectorul 5 au fost realizate lucrări de salubrizare. Numărul de locuri la creşele de stat acoperă jumătate din cereri, iar solicitările în cazul grădiniţelor de stat depăşesc cu 20% numărul de locuri existente.

Valoarea contractelor de lucrări de reparaţii şi igienizări încheiate până pe 26 august în sectorul 6 a fost de aproximativ 15 milioane de lei, din fonduri de la bugetul local. S-au executat intervenţii la avarii, reparaţii de terase, canalizări, igienizări, instalaţii sanitare, electrice şi termice.

Numărul locurilor la cele trei creşe din sectorul 6 a ajuns la 630 pentru că în ultimele luni Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a acestei zone administrative a finalizat un proiect cu finanţare europeană prin care capacitatea Centrului multifuncţional „Harap Alb” s-a extins cu 48 de locuri.

Celelalte două creşe sunt în curs de extindere, fiecare cu câte 60 de locuri. Noul spaţiu de la Centrul multifuncţional „Pinocchio” va putea primi copii din octombrie, urmând ca la începutul anului viitor numărul locurilor în sectorul 6 să ajungă la 750.

În această zonă administrativă există aproximativ 7.700 de locuri la grădiniţe. Condiţiile oferite în grădiniţe depind de programul ales de fiecare părinte în parte (masă, cursuri opţionale, etc.). Tariful mediu pe zi este de 13 lei. La grădiniţele private din Capitală tarifele încep de la câteva sute de lei lunar şi pot depăşi 1.400 de lei.

Conform prevederilor legale, toate unităţile de învăţământ de stat din sector sunt dotate cu butoane de panică, au sisteme de monitorizare video şi majoritatea beneficiază şi de servicii de pază şi protecţie.

Anul şcolar 2014-2015. Peste câteva zile, copiii vor trece din noul pragul şcolii. Emoţiile sunt mari ca la fiecare început de an şcolar. Şcoala poate fi un mediu în care copiii să nu se simtă în largul lor. Fie că au profesori incomozi, o materie care nu le place sau chiar niste colegi care-i agresează, fie că trec de la ciclul primar, la cel gimnazial, dau pentru prima oară teze, toate acestea sunt probleme care dau bătăi de cap copiilor, dar mai ales părinţilor.

Istoria, matematica, fizica sau limba română vor fi pentru elevii noştri principala preocupare pentru următoarele luni. Sau cel puţin aşa ar trebui ţinând cont că vor avea şi examene de susţinut. Părinţii aleargă în această perioadă după ultimele pregătiri. Cărţi, caiete, penare, ghiozdane, uniforme şi abecedare, toate sunt pe lista de cumpărături. Probabil părinţii se pregătesc deja şi de cunoscutul fond al clasei sau se gandesc deja că anul acesta copilul lor ar avea nevoie şi de ceva meditaţii.

Pentru toţi aceşti părinţi este important de ştiut că Ministerul Educaţiei Naţionale a pregătit un Cod etic care interzice profesorilor să ceară şi să primească banicadouri sau servicii, să colecteze fonduri de la elevi sau părinţii acestora pentru protocol în cazul examenelor, evaluărilor, olimpiadelor sau altor concursuri şcolare, dar şi să facă meditaţii cu propriii elevi.

Citeşte şi: Încep grădiniţele! Ce ANALIZE OBLIGATORII trebuie să cuprindă dosarul medical al copilului

Codul etic interzice orice activitate care generează corupţie:

 • fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc;
 • solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri în vederea obţinerii de către elevi a unor rezultate şcolare incorecte;
 • traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare;
 • colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau pentru protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de evaluare (examene şi evaluări naţionale, olimpiade, alte concursuri şcolare etc.);
 • interzicerea meditaţiilor cu proprii elevi, contra unor avantaje materiale.

În exercitarea activităţilor didactice (şcolare şi extraşcolare), membrilor personalului didactic le sunt interzise:

 • consumul de substanţe psihotrope sau alcool;
 • organizarea pariurilor şi a jocurilor de noroc;
 • folosirea dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii de beneficii financiare personale;
 • distrugerea intenţionată a dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ;
 • distribuirea materialelor pornografice;
 • utilizarea de materiale informative interzise prin lege;
 • organizarea de activităţi care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor sau a altor persoane aflate în incinta unităţii/instituţiei de învăţământ.

Vezi şi: Programul fructe în şcoli: Ce fructe vor fi distribuite elevilor şi care este bugetul acordat

Anul şcolar 2014-2015 va avea 177 de zile de cursuri şi 34 de zile de vacanţă, fără cele din vacanţa de vară, potrivit structurii aprobate de ministrul Educaţiei. Excepţie fac clasele terminale din învăţământul liceal, pentru care anul şcolar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. De asemenea, cursurile claselor terminale se încheie în 29 mai 2015, iar pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 12 iunie 2015.

Anul şcolar 2014-2015 este structurat, ca şi cel în curs, pe două semestre. Semestrul I va avea cursuri în perioadele luni, 15 septembrie – vineri, 19 decembrie şi luni, 5 ianuarie – vineri, 30 ianuarie.

În perioada 1 – 9 noiembrie, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar vor fi în vacanţă.

Vacanţa de iarnă va începe sâmbătă, 20 decembrie şi se va încheia duminică, 4 ianuarie, iar cea intersemestrială va fi între 31 ianuarie şi 8 februarie.

Semestrul al II-lea va începe luni, 9 februarie, şi va fi întrerupt de vacanţa de primăvară, programată între 11 aprilie şi 19 aprilie. Cursurile se vor relua în 20 aprilie, anul şcolar urmând să se încheie la 19 iunie.

Vacanţa de vară de dinaintea anului şcolar 2015-2016 va fi între 20 iunie şi 13 septembrie.

Săptămâna 6 – 10 aprilie din semestrul al doilea va fi dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”.

Tezele din semestrul I al anului şcolar 2014-2015 se susţin, de regulă, până la 19 decembrie 2014, iar cele din semestrul al II-lea, până la 22 mai 2015.

 
 
Ministrul Educației a anunțat că limba modernă este introdusă de la clasa pregătitoare, cu câte o oră pe săptămână, iar în clasele a III-a și a IV-a elevii vor face două ore pe săptămână. Matematica obține o oră în plus pe săptămână la clasa a II-a, elevii urmând să facă 4 ore pe săptămână. Dispare Educația tehnologică, dar disciplina Arte vizuale și abilități practice câștigă câte o ora pe săptămână.
 
 
Introducerea manualelor în format digital pentru clasele I şi a II din această toamnă reprezintă „un moment important în evoluţia şcolii şi în dezvoltarea societăţii româneşti”, a spus ministrul Educaţiei.

„Faptul că din această toamnă elevii claselor I şi a II-a vor avea manuale noi, inclusiv în format digital, marchează o nouă pagină în istoria educaţiei româneşti. Acesta este un moment important în evoluţia şcolii şi în dezvoltarea societăţii româneşti. Introducerea manualelor digitale este un pas necesar spre modernitate, o adaptare a sistemului de învăţământ la lumea tehnologiei şi la ceea ce se întâmplă în mod concret în viaţa generaţiilor actuale de copii”, a declarat Remus Pricopie.

 
Ministrul Educaţiei a dat asigurări că procesul de modernizare a sistemului de învăţământ va continua în anii următori. „Odată cu aprobarea noilor programe şcolare pentru ciclurile primar, gimnazial şi liceal, toţi elevii din România vor putea beneficia, treptat, de manuale noi, în format digital”, a conchis oficialul.
 
NOI MATERII PENTRU ELEVI ÎN ANUL ŞCOLAR 2014 – 2015

Elevii din clasele a III-a şi a IV-a vor putea învăţa din anul şcolar 2014 – 2015 mai multe despre arhitectură şi mediul construit. „Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, a aprobat prin ordin de ministru, programa şcolară pentru disiplina opţională „De-a arhitectura. Educaţie pentru arhitectură şi mediu construit” pentru clasele a III-a şi a IV-a. Timp de o oră pe săptămână, elevii acestor clase pot afla informaţii despre modul în care se construieşte mediul, dar şi elemente minimale de arhitectură”, se arată într-un comunicat de presă al MEN.

Au fost aprobate, de asemenea, şi programele şcolare pentru învăţământul liceal, curriculum diferenţiat, filiera vocaţională, profilul artistic, specializarea Muzică, destinate disciplinelor opţionale „Muzică vocală de jazz – muzică uşoară” şi „Istoria Jazzului”. Prima disciplină vizează elevii din ciclul liceal, clasele IX-XII, iar cea de-a doua, elevii din clasele a XI-a şi a XII-a.

Elevii de gimnaziu şi liceu se pot înscrie până la 30 septembrie în programele opţionale de educaţie antreprenorială şi de orientare profesională implementate gratuit în şcoli.

Programele vin în întâmpinarea cerinţelor de pe piaţa muncii şi pregătesc tinerii pentru realitatea economică, dezvoltându-le abilităţi şi competenţe esenţiale pentru carieră şi pentru viaţă. Programul de antreprenoriat familiarizează tinerii cu antreprenoriatul, ajutându-i să îşi definească idei de afaceri, potenţialii clienţi şi avantajele competitive. Prin exerciţii şi lucru în echipă, elevii învaţă ce presupune antreprenoriatul, de la cum se concepe o afacere şi ce calităţi are un lider până la cum se aduce pe piaţă un produs sau un serviciu cerut de clienţi şi cum se administrează un business pilot„, potrivit unui comunicat emis de Junior Achievement România.

De asemenea, cei înscrişi vor beneficia de sesiuni de webinarii şi de mentorat de la antreprenori de succes şi profesionişti din sectorul de business şi au acces la burse şi competiţii la nivel naţional şi european.

O altă materie opţională este orientarea în carieră, care vine în completarea ofertei educaţionale tradiţionale.

CITEŞTE ŞI: Ministrul Educaţiei, anunţ important pentru toţi profesorii înaintea noului an şcolar


loading...