Măsurile luate în calcul de Guvern pentru ajutarea firmelor afectate în vreme de coronavirus. Ajutoare de stat şi scutiri de impozite

Guvernul ia în calcul o serie de noi măsuri pentru a sprijini firmele afectate de criza generată de pandemia de coronavirus. Printre acestea se numără acordarea de ajutoare de stat pentru firmele din domenii economice considerate prioritare, scutiri de muncă şi imobile, eliminarea unor restricţii pe piaţa muncii sau extinderea unor facilităi fiscale.

RomaniaTV.net
21 apr. 2020, 09:59
Măsurile luate în calcul de Guvern pentru ajutarea firmelor afectate în vreme de coronavirus. Ajutoare de stat şi scutiri de impozite

Asta reiese dintr-un document oficial prezentat de Profit.ro. Executivul a amintit că a semnat o serie de măsuri în vederea susţinerii mediului de afaceri din România, a firmelor localie şi a locurilor de muncă.

Plata şomajului tehnic pentru firmele afectate de criză

În privința întreruperii, parțiale sau totale, sau a reducerii activității societăților afectate și, implicit, a suspendării temporare a contractelor de muncă din inițiativa angajatorului, art. XI din OUG nr. 30/2020 reglementează plata indemnizației salariaților, și anume la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Plata tuturor acestor indemnizații se realizează din bugetul asigurărilor pentru șomaj, putându-se utiliza în acest scop inclusiv fonduri externe nerambursabile, ca de pildă fonduri europene.

Ajutoare pentru IMM-uri şi PFA în vreme de coronavirus

Totodată, pentru sprijinirea IMM-urilor, prin OUG nr. 29/2020 a fost modificat și completat Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA. Programul constă în acordarea de garanții de stat pentru IMM-urile eligibile în condițiile în care acestea accesează anumite categorii de credite, menționate la pct. 1 alin. (3) din ordonanță.

Tot în sprijinul întreprinderilor și a PFA-urilor, care și-au întrerupt activitatea, total sau parțial, este posibilă amânarea la plată a utilităților și a chiriei pentru imobilele în care întreprinderile își au sediul social sau sediile secundare; invocarea ”forței majore” în contractele aflate în derulare, în conformitate cu noul înțeles al acestui termen; nedatorarea (și implicit, neplata) penalităților de întârziere în executarea obligațiilor contractuale în relația companiilor afectate cu autorităție publice.

Ajutoare şi facilităţi pentru exportatori

Pentru susținerea exportatorilor, în mod individual sau în grup, art. III din OUG nr. 29/2020 prevede instituirea unui mecanism special de aprobare a operațiunlor acordate de Eximbank S.A., în numele și contul statului, care conduc la expuneri ce depășesc, cumulat, 50 milioane euro echivalent.

Pentru societățile care au obligații fiscale/bugetare, art. VI, VII, VIII și IX din OUG nr. 29/2020 prevăd acordarea mai multor facilități, cum ar fi: obligarea notificării organelor fiscale competente în situații dificile, prorogarea termenelor de declarare sau de plată, neplata dobânzilor sau a penalizărilor de întârziere sau derogarea de la unele obligații fiscale restante.

Credite pentru IMM-uri

Documentul arată că, în funcție de evoluția viitoare a situației economice și sociale din țară și de la nivel european, ”Guvernul poate întreprinde o multitudine de alte acțiuni menite să sprijine în mod direct mediul de afaceri și întreprinderile românești”, dintre care menționează unele implementate deja și altele încă neanunțate.

Printre cele implementate, în ultima perioadă, se numără cele menționate privind acordarea de împrumuturi preferențiale pentru IMM-urile aflate în dificultate, dar și acordarea de bonificatii pentru contribuabilii care își plătesc obligațiile în termen sau digitalizarea și debirocratizarea administrației publice în relația cu mediul de business, cum este cazul obligării administrației de a accepta de la fime și populație documente semnate electronic.

Printre măsurile analizate și încă neimplementate de Guvern se numără:

  • Acordarea de ajutor de stat pentru firme aflate în dificultate într-o serie de sectoare declarate prioritare în actuala conjunctură;
  • Scutiri de impozite pentru noile angajări;
  • Extinderea scutirii pentru profitul reinvestit;
  • Eliminarea restricțiilor pentru angajarea zilierilor;
  • Scutiri de la plata impozitelor pe clădiri.

Florin Cîţu: Înrăutăţirea perspectivei este un avertisment dat de Fitch populiştilor cinici din Parlamentul României


loading...