Metrorex îşi bate joc de elevi în plină pandemie de coronavirus: cozi lunare la abonamentele valabile 6 luni

Elevii şi studenţii trebuie să stea lunar la cozi, cu carnetul în mână, pentru a-şi viza abonamentele gratuite, deşi

17 sept. 2021, 11:21
Metrorex îşi bate joc de elevi în plină pandemie de coronavirus: cozi lunare la abonamentele valabile 6 luni

Metrorex pune elevii în situaţii neplăcute, în plină pandemie de coronavirus. Deşi cartele au termen de valabilitate de 6 luni, ele pot fi folosite doar o luna calendaristică de la prima utilizare, fiind nevoie de reavizare, care necesită cozi şi case speciale.

Situaţia a fost remarcată şi pe Facebook, fără ca Metrorex să ia măsuri.

„Dispreț sau nepăsare ? Metrorex pune elevii pe drumuri în fiecare lună
Cam toți colegii Emei vin la școală cu metroul, așa că am hotărât și noi să facem acest pas. Toate bune și frumoase, copiii sunt incantați, nu mai pierd zeci de minute în trafic, învață să se descurce singuri.
Accesul se face cu un card contactless nominal si reincarcabil, dar, în stilul nostru românesc, trebuia să existe si piedici.
Bunăoară, acest card de acces trebuie reîncărcat în fiecare lună, iar Operațiunea presupune statul la coadă, la statia Piața Unirii, cu prezentarea carnetului de elev vizat si a certificatului de nastere!
Situația este aberantă, Metrorex plecând de la premisa că elevii ar renunța la școală, undeva în timpului anului școlar.
Lipsa de orientare a Metrorex este mai mult decât evidentă: carnetul de elev in baza căruia se eliberează cardul de acces este vizat anual, deci, chiar în situația in care elevul ar renunța la școală, Metrorex nu poate cunoaște acest aspect.
Carnetul de elev rămâne vizat, iar elevul respectiv se poate plimba tot anul fără nicio problemă.
Deci, domnilor din conducerea Metrorex, de ce nu eliberați carduri de acces anuale pentru elevi ?
Subsidiar, le amintesc si faptul că suntem încă în pandemie, iar aglomerările de genul cozi lunare, ar trebui evitate, mai ales când sunt inutile!
Obiectivul meu este să schimb această practică și trebuie să reușesc !”, scrie Eliza Ene-Corbeanu pe Facebook.

Dispreț sau nepăsare ? Metrorex pune elevii pe drumuri în fiecare lună Cam toți colegii Emei vin la școală cu metroul,…

Posted by Eliza Ene-Corbeanu on Thursday, September 16, 2021

PROGRAMUL CASERIILOR SPECIALE Metrorex:

Caserii pentru elevi și studenți

Programul casieriilor speciale începând cu 01.04.2021 este următorul:

 • St. Piață Unirii 1 L-V 07:00-13:30, 14:00-20:00, Sâmbătă 10:30-17:00 (cu excepția sărbătorilor legale)
 • St. Piață Unirii 2 L-V 07:00-13:30, 14:00-20:00, Sâmbătă 10:30-17:00 (cu excepția sărbătorilor legale)
 • St. Gara de Nord 1 L-V 07:00-13:30, 14:00-20:00, Sâmbătă 10:30-17:00 (cu excepția vacanțelor școlare și a sărbătorilor legale)
 • St. Piață Română L-V 07:00-13:30, 14:00-20:00 (cu excepția sărbătorilor legale)
 • St. Eroilor L-V 07:00-13:30, 14:00-20:00 (cu excepția vacanțelor școlare și a sărbătorilor legale)
 • St. Grozăvești L-V 07:00-13:30, 14:00-20:00 (cu excepția vacanțelor școlare și a sărbătorilor legale)
 • St. Nicolae Grigorescu 1 L – V 07:00 – 13:30, 14:00 – 20:00 (cu excepția vacanțelor școlare și a sărbătorilor legale)
 • St. Apărătorii Patriei L-V 07:00-13:30, 14:00-20:00 (cu excepția vacanțelor școlare și a sărbătorilor legale)
 • St. Piață Victoriei 2 L-V 07:00-13:30, 14:00-20:00 (cu excepția vacanțelor școlare și a sărbătorilor legale)
 • St. Politehnică L-V 07:00-13:30, 14:00-20:00 (cu excepția vacanțelor școlare și a sărbătorilor legale)
 • St. Universitate L-V 07:00-13:30, 14:00-20:00 (cu excepția vacanțelor școlare și a sărbătorilor legale)

Cum se pot procura abonamentele pentru elevi și studenți la metrou

Titlurile de transport pentru elevi și studenți pot fi procurate prin casieriile speciale, pe tot parcursul anului, cu excepția perioadelor vacanțelor școlare și a sărbătorilor legale. În perioada vacanțelor școlare rămân deschise minim 2 casierii speciale.

Aceste cartele au termen de valabilitate de 6 luni, putând fi folosite o luna calendaristică de la prima utilizare.
Abonamentele lunare cu număr nelimitat de călătorii cu reducere 50% pentru elevi și studenți, la prețul de 35,00 Lei, pot fi procurate prin casele speciale pe tot parcursul anului. Ele pot fi folosite o luna calendaristică  de la prima utilizare.

Situaţia este similară şi la STB

Elevii vor primi carduri de călătorie, care vor funcționa pe principiul abonamentelor, doar că vor avea aplicată o reducere de 100%. Cu alte cuvinte, STB va primi de la Primăria Capitalei contravaloarea acestor călătorii, ele fiind subveționate de către PMB.

Elevul trebuie să arate vânzătorului STB carnetul de elev vizat pe anul în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, precum și cartea de identitate – în cazul elevilor cu vârsta de peste 14 ani – cu evidențierea domiciliului stabil sau provizoriu.

Pentru elevii claselor pregătitoare și cu vârsta de până la 14 ani, abonamentele se eliberează în baza adeverinței doveditoare sau a carnetului de elev, cu ștampila unității de învățământ acreditate/autorizate pentru anul în curs și copie după certificatul de naștere.

 • Elevii care frecventează o unitate de învăţământ din Bucureşti, beneficiază de abonament lunar urban general cu reducere 100%, indiferent de domiciliu şi indiferent de forma de învăţământ (curs de zi, frecvenţă redusă).
 • De prevederile actelor legislative menționate beneficiază numai elevii din învăţământul acreditat/ autorizat, primar, gimnazial, liceal şi profesional, cu vârsta până la 18 ani sau până la finalizarea studiilor liceale/ profesionale.
 • Abonamentele cu reducere/ gratuitate nu sunt valabile pe liniile expres și pe liniile speciale.
 • Validarea acestor carduri este obligatorie la fiecare călătorie.

La CFR Călători, pentru a-şi lua bilete online, elevii trebuie să meargă mai întâi fizic la case

Guvernul a aprobat în data de  8 octombrie 2020, în urma demersurilor Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC)  și  la inițiativa CFR Călători, modificarea H.G. nr. 42/2017 prin care studenții și elevii își pot procura online și prin automatele de vânzare legitimațiile de călătorie cu trenul. Reglementările vor intra în vigoare din momentul apariției hotărârii în Monitorul Oficial.

Astfel, studenții și elevii care doresc eliberarea online a biletelor de tren trebuie să-și creeze un profil de utilizator. Înscrierea datelor care atestă calitatea de student/elev și dreptul la gratuitate se poate face după cum urmează:

 • pentru studenți fie pe site-ul cfrcalatori.ro dintr-un cont de utilizator online, fie la casele de bilete CFR Călători dotate cu sistem electronic de emitere;
 • pentru elevi doar de la casele de bilete CFR Călători dotate cu sistem electronic de emitere.

Confirmarea/verificarea/validarea datelor care atestă calitatea de elev/student și dreptul la gratuitate la transport se va efectua o singură dată pentru fiecare an școlar/universitar și numai în cazul în care elevul/studentul este posesorul actelor doveditoare a calității respective conform prevederilor legale în vigoare (HG 42/2017).

Creşte numărul copiilor cu COVID-19 care ajung în spitale. Formularul prin care părinţii îşi dau acordul pentru vaccinarea copilului nu a ajuns încă în şcoli. Sorin Cîmpeanu: „Aşteptăm acord juridic”Pași de urmat online/ la casa de bilete de studenți

 • Studentul va accesa platforma online de pe site-ul cfrcalatori.ro pentru completarea și înregistrarea datelor aferente profilului de utilizator dintr-un cont online.

În cazul în care va merge la casa de bilete este necesară prezentarea legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport în original, vizată conform reglementărilor în vigoare.

 • În cadrul contului de utilizator se vor completa următoarele date: a) nume și prenume; b) CNP; c) seria și numărul legitimației de student pentru reducere/gratuitate; d) unitatea de învățământ superior; e) secția/specializarea; f) anul universitar de valabilitate sau perioada de valabilitate a legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport;
 • La crearea profilului online, se va genera automat un mesaj către unitatea de învățământ superior aparținătoare prin care CFR Călători va solicita confirmarea calității de student pe parcursul anului universitar respectiv iar activarea se va face în momentul primirii confirmării de la instituitia de învățământ.
 • La casele de bilete, dupa verificarea și înregistrarea datelor în sistem de către operatorul de ghișeu, i se va emite un carton cu ID-ul alocat, pentru care la primirea acestuia studentul este obligat să verifice corectitudinea datelor de identificare înscrise.
 • După primirea cartonului, profilul de student este activ și pregătit pentru procurarea de legitimații de călătorie online/de la automatele de vânzare ale CFR Călători.

Pentru ca validarea online a profilului să devină operațională, este necesar ca organizațiile studentești să transmită sau să faciliteze transmiterea listei facultăților și a adreselor electronice de contact ale acestora, așa cum s-au angajat în protocolul semnat cu CFR Călători. În lipsa datelor transmise de organizațiile studențești, și facultățile pot contacta compania, urmând ca informațiile furnizate să fie validate.

Sindicaliştii din învăţământ ameninţă că dau statul în judecată dacă vor fi obligaţi să plătească testele covid: „Ne obligă să plătim pentru eşecul lor”

Până atunci, pentru a obține Id-ul de student necesar procurării online, studenții pot merge direct la casele de bilete sau agențiile de voiaj, unde este necesară prezentarea în original a legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport.

Pași de urmat la casa de bilete de către elevi/părinții elevilor

 • Elevul/părintele elevului va prezenta actele care dovedesc calitatea de elev conform prevederilor legale în vigoare (respectiv carnetul de elev vizat pe anul școlar completat cu nr. de CNP sau adeverința în cazul elevilor de la clasele pregătitoare în care este menționat și nr. de CNP).
 • După verificarea și înregistrarea datelor în sistem de către operatorul de la case de bilete, acesta va emite un carton cu ID-ul alocat. La primirea cartonului, elevul/părintele elevului este obligat să verifice corectitudinea datelor de identificare înscrise.
 • După primirea cartonului, profilul de elev este activ și pregătit pentru achiziționarea de legitimații de călătorie online/de la automatele de vânzare/de la casele de bilete CFR Călători.

De asemenea, pentru a evita inconvenientele legate de vizarea legitimațiilor, de instituțiile de învățământ, în perioade diferite, la începerea anului școlar/ universitar se va putea călători, astfel:

 • Studenții, până la data de 31 octombrie inclusiv, în baza legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport vizate pentru anul universitar anterior cu excepția celor din anii terminali.
 • Elevii, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar, în baza carnetului de elev vizat pe anul școlar anterior cu excepția celor din anii terminali.

loading...