Ministerul Educaţiei: CONDIŢII DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR. Ce trebuie să ştie părinţii

Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2014, inclusiv, au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, potrivit unui proiect de metodologie al Ministerului Educaţiei privind înscrierea copiilor în învăţământul primar, lansat în dezbatere publică.

12 feb. 2014, 06:53
Ministerul Educaţiei: CONDIŢII DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR. Ce trebuie să ştie părinţii

Prin excepţie pentru anul şcolar 2014-2015, părinţii ai căror copii nu au fost înscrişi în învăţământul primar în anul şcolar 2013-2014 şi împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august, inclusiv, pot înscrie, la cerere, copiii în învăţământul primar, în clasa I.

Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, pot să-şi înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

„Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinţilor, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialişti, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare”, potrivit documentului Ministerului Educaţiei.

Totodată, părinţii copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor lor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2014-2015 sau ai celor pentru care evaluarea arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare îşi vor înscrie copiii la grădiniţă, în grupa mare.

Citeşte şi: CALENDARUL înscrierilor în CLASA PREGĂTITOARE şi în CLASA ÎNTÂI

Criteriile generale de departajare care se aplică sunt următoarele: existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi, existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte, existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învăţământ şi se aplică după aplicarea criteriilor generale. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învăţământ va indica documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere.

Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august, inclusiv, care nu au fost înscrişi în învăţământul primar în anul şcolar 2013-2014 şi ai căror părinţi solicită înscrierea direct în clasa I vor fi înmatriculaţi în clasele I deja existente, pe locurile disponibile.


loading...