Pensii 2022. Cum se poate completa stagiul de cotizare. Informaţii de la Casa Națională de Pensii

Cetățenii pot să își calculeze singuri cu cât li se poate reduce vârsta de pensionare, în funcție de stagiul de cotizare realizat în condiții deosebite, grație unui tabel pus la dispoziție de Casa Națională de Pensii.

30 iun. 2022, 18:36
Pensii 2022. Cum se poate completa stagiul de cotizare. Informaţii de la Casa Națională de Pensii

Pensii 2022. Contribuabilii sistemului public de pensii sunt cei care datorează contribuţii de asigurări sociale şi sunt prevăzuţi, în mod expres, de Codul fiscal, respectiv:

a) persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, precum şi cele care realizează venituri ca urmare a desfăşurării unor activităţi independente;

b) persoanele juridice şi fizice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorilor.

Preşedintele Casei Naţionale de Pensii a declarat că inechităţile din sistemul de pensii, pe care România s-a angajat prin PNRR să le elimine, vin din faptul că în ambele legi anterioare modul de calcul a fost mult complicat inutil, iar acesta ar trebui, din punctul său de vedere, simplificat prin eliminarea stagiilor de cotizare, rămânând doar să se înmulţească valoarea punctului de pensie cu numărul anilor de contribuţie.

„Parerea mea este ca ar trebui sa se renunte la aceste stagii de cotizare si sa se revina la o formula de calcul simpla, in care sa se aplice doar acel principiu al contributivitatii. Practic, acel numar de puncte, care sa fie acelasi pentru toata lumea, inmultit cu o valoare agreata, atunci vor disparea inechitatile. Practic, noi asta facem acum, aducem acel numar de puncte, pe care nu il avem. Noi avem dosare in plata si de acum 30-40 de ani si nu exista aceste informatii in aceste dosare. Daca le aveam, nu mai faceam acest proces de evaluare”, a spus Daniel Baciu, în exclusivitate la România TV. 

Cum se poate completă stagiul de cotizare
Sunt contribuabili ai sistemului public de pensii şi persoanele fizice care sunt asigurate în baza contractului deasigurare socială încheiat conform Legii nr. 263/2010, care prevede că orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială,  în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie. Acest contract de asigurare socială (asigurare facultative) se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii, potrivit informațiilor de la Casa Națională de Pensii.

Contractul de asigurare socială se încheie, în formă scrisă, între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

EXCLUSIV Ministrul Muncii, anunţ de ultimă oră despre noile taloane de pensii. Toţi românii trebuie să afle asta
Contractul de asigurare socială produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.

Începând cu data de 1 aprilie 2018, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Nu mai este reglementat plafon maxim al venitului lunar asigurat.

Contribuţia de asigurări sociale se datorează de la data încheierii contractului de asigurare socială, în aceeaşi cotă prevăzută de Codul fiscal pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, respectiv 25%.

Pensii 2022. Plata contribuţiei de asigurări sociale se face lunar
Plata contribuţiei de asigurări sociale se face lunar de către persoanele asigurate sau, în numele lor, de către orice altă persoană, în contul casei teritoriale de pensii cu care a fost încheiat contractul de asigurare socială.

Plata contribuţiei de asigurări sociale se poate face şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni.

Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

Plata cu întârziere a contribuţiei de asigurări sociale generează obligaţia de plată a unor dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform reglementărilor legale în materie.

Ce se întâmplă dacă nu se plătește contribuția socială
În cazul neplăţii contribuţiei de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive, contractul de asigurare socială se reziliază din iniţiativa casei teritoriale de pensii.

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat, din iniţiativa asiguratului, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială.

EXCLUSIV. Şeful Casei de Pensii anunţă noi taloane de la 1 iulie: Ajutorul de 700 de lei nu se primeşte automat de cei cu pensii mai mici de 2000 de lei
Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială se modifică, din iniţiativa asiguratorului, respectiv a casei teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului, ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege.

Stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat şi plătit, conform legii, contribuţia de asigurări sociale, inclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente.

De exemplu, pentru anul 2021, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială a fost de 2.300 lei, iar cuantumul contribuției de asigurări sociale  aferent acestui venit a fost de 575 lei. Începând cu 01 ianuarie 2022 valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 2.550 lei.

Pensii 2022. Reducerea vârstelor standard de pensionare pentru persoanele cu stagii de cotizare în condiții de handicap

Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5, în funcţie de gradul de handicap, după cum urmează:

a) cu 15 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap grav, dacă au realizat, în condiţiile handicapului, cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare;
b) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiţiile handicapului, cel puţin două treimi din stagiul complet de cotizare;
c) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiţiile handicapului, stagiul complet de cotizare.
Asiguratii nevazatori beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta, daca au realizat ca nevazator cel putin o treime din stagiul complet de cotizare prevazut de lege.

Fracţiunea de an de stagiu de cotizare realizată în grupa I şi/sau condiţii speciale de muncă, pentru care nu se acordă reducerea vârstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. b), poate fi cumulată cu perioadele de stagiu de cotizare realizate în condiţii deosebite de muncă în vederea reducerii vârstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a).

Reducerile vârstelor standard de pensionare prevăzute la art. 55, precum şi cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani, vârstele de pensionare reduse în aceste condiţii nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei şi de 52 de ani pentru bărbaţi.

În situaţia personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) se aplică numai în condiţiile realizării numărului minim de ore de zbor, salturi sau starturi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 581/2001 privind criteriile de încadrare a personalului navigant din aviaţia civilă în condiţii speciale de muncă.

Activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii sunt cele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2001 privind stabilirea criteriilor de încadrare a activităţilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I şi II de expunere la radiaţii.

Activităţile din anexa nr. 2, avizate în condiţii speciale de muncă, realizate în unităţile din anexa nr. 3 se consideră în condiţii speciale de muncă numai dacă acestea se desfăşoară pe durata programului normal de lucru dintr-o lună.


loading...