Plată online facturi cu cardul de energie. Click aici pentru cei doi paşi simpli

Mulţi români s-au îmbulzit la cozi interminabile după ce banii au fost viraţi pe cardurile de energie. Beneficiarii voucherelor îşi pot plăti facturile de acasă, din faţa calculatorului.

23 feb. 2023, 07:11
Plată online facturi cu cardul de energie. Click aici pentru cei doi paşi simpli

Cardul de energie 2023. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță că până începând din această săptămână se pot efectua plăți pentru facturile la utilități prin intermediul cardurilor de energie acordate de Guvernul României persoanelor vulnerabile. Cardurile, oferite din fonduri europene nerambursabile ce erau în risc de pierdere în perioada de programare 2014-2020, sunt emise și distribuite de Compania Națională Poșta Română.

Vouchere sociale 2023. Veste proastă pentru pensionari, a intrat pe card o singură tranşă de 250 lei
Beneficiarii de sprijin pot utiliza ajutorul pentru plata facturilor la energie prin următoarele modalități:

a) Direct la poștaș;

b) La orice oficiu poștal din mediul urban sau la oficiul poștal în raza căruia își are domiciliul beneficiarul, în mediul rural;

c) Online, prin intermediul aplicației informatice pe care Poșta Română o pune la dispoziție

Instrucţiuni pentru plata online a facturilor

Pentru a intra în platforma de plată online a facturilor, daţi click aici.

Acolo, beneficiarul înregistrează cererea, fiind îndrumat pas cu pas pentru încărcarea documentelor. La final, primește pe e-mail o confirmare că solicitarea de plată a fost înregistrată. În cel mult 5 zile mai primește, tot pe e-mail, o altă confirmare că cererea sa a fost soluționată. În cazul în care vreunul dintre documentele încărcate se dovedește a fi necorespunzător, beneficiarul este notificat în acest sens.

Beneficiarii trebuie să parcurgă următorii doi paşi:

PAS 1: Alegeți destinatarul sumei de plată prin selectarea tipului (furnizor de energie sau asociație de proprietari/locatari*) și introduceți denumirea sau codul de identificare fiscală (CIF) al acestuia.

*În cazul asociațiilor de proprietari/locatari se recomandă utilizarea codului de identificare fiscală (CIF) pentru identificarea mai rapidă a destinatarului plății.

PAS 2: Introduceți codul cardului de energie și codul numeric personal (CNP) al unuia dintre beneficiarii cardului. Codul cardului de energie se află în spațiul destinat informațiilor personale (nume, adresă etc.)

Instrucţiuni pentru plata la Poşta Română
Care sunt actele necesare pentru plată?

 • Cardul de energie (primit prin Poșta Română);
  Actul de identitate al beneficiarului (sau document de împuternicire și actul de identitate al împuternicitului);
  Factura (curentă sau restantă) ori alt document justificativ (înștiințare de plată din partea furnizorului SAU certificat de validare a datoriei din partea asociației de proprietari/locatari, în cazul plății încălzirii în sistem centralizat de termoficare);
  Dacă beneficiarul are alt domiciliu decât cel scris pe cardul de energie: contractul de furnizare a energiei la domiciliul declarat + declarație pe proprie răspundere a beneficiarului, că utilizează ajutorul pentru domiciliul la care locuiește.

Ce este certificatul de validare a datoriei?

 • Este un document emis de asociația de proprietari/locatari, pentru a certifica datoria curentă sau restantă a beneficiarului de sprijin față de asociația de proprietari/locatari, rezultată din furnizarea de energie termică în sistem centralizat.
 • Asociațiile de proprietari/locatari vor încheia protocoale de colaborare cu Poșta Română pentru a comunica conturile bancare și orice alte date necesare pentru virarea sumelor aferente mandatelor poștale emise prin utilizarea cardurilor de energie.
 • Beneficiarii de carduri care sunt racordați la alimentarea cu energie termică în regim centralizat, trebuie să solicite eliberarea acestui card de către Asociația de proprietari unde este înscris.
 • După ce îl primesc, pentru a achita factura la energie termică, trebuie să îl prezinte poștașului/oficiantului poștal împreună cu cartea de identitate și cardul de energie.
 • Certificatele de validare a datoriilor se emit în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la asociația de proprietari/locatari emitentă, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la Poșta Română.

Cum se efectuează plata?

 • La orice subunitate a Poștei Române SAU la poștașul care a sosit la domiciliul beneficiarului.
 • Se completează plata prin mandat poștal, către contul furnizorului de energie (ori al asociației de proprietari/locatari).
 • Se primește dovada plății, pe care este scrisă suma rămasă după efectuarea plății, valoarea plății/plăților efectuate și furnizorul/furnizorii către care s-a efectuat plata.

Vouchere 2023: 500 de euro bonus, aceste plăţi vor veni în martie 2023De ce nu s-a putut oferi sprijinul direct în numerar

Reamintim că a fost necesară abordarea acestui mecanism pentru a crea posibilitatea ca toate formele de energie să poată fi decontate, incluzând aici și energia termică aferentă încălzirii în cazul blocurilor și locuințelor colective, cât și a faptului că această măsură se va deconta 100% din fonduri europene, fiind obligatorie păstrarea unei piste de audit și asigurarea trasabilității întregului flux financiar, până la plata facturilor la nivelul individual al beneficiarului eligibil al măsurii.

La 25 ianuarie a început procesul de printare și împlicuire a cardurilor, iar de la 1 februarie primele carduri au ajuns către beneficiari. În continuare, potrivit calendarului asumat, începând de la 20 februarie se vor efectua plățile pentru facturile curente și restante.

Potențialii beneficiari urmează fie înștiințați dacă s-au descoperit situații care îi fac neeligibili. În acest caz, ei pot suna la 0319966, numărul de call center-ul pentru care Poșta a mobilizat peste 50 de angajați, unde vor primi informații suplimentare și vor fi îndrumați, dacă situația poate fi corectată.

În baza cardului se pot efectua plăți în următoarele perioade:

a) Pentru tranșa I – valoare de 700 lei, în perioada 20.02.2023 – 30.06.2023;

b) Pentru tranșa II – valoare de 700 lei, în perioada septembrie 2023 – 27.12.2023.

Cei care nu au fost eligibili pentru tranșa I, dar vor deveni la momentul întocmirii listelor pentru tranșa II, vor primi cardul de energie în cursul lunii septembrie.