Profesorii, în vizorul Ministerului Educaţiei. Ce NU mai au voie să facă, conform Codului Etic

Ministerul Educaţiei a iniţiat un proiect de Cod Etic pentru învăţământul preuniversitar, principalele lui teme fiind legate de comportamentul profesorilor faţă de elevi, precum şi de combaterea corupţiei din şcoli.

10 mart. 2014, 11:01
Profesorii, în vizorul Ministerului Educaţiei. Ce NU mai au voie să facă, conform Codului Etic

În proiectul Codului de etică pentru învăţământul preuniversitar le este interzisă profesorilor orice activitate care ar putea să ducă la fapte de corupţie. Traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare la clasă sunt interzice, iar profesorii nu-i pot ameninţa pe elevi să le facă anumite servicii sau să le ofere cadouri.

Codul de etică interzice colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau pentru protocolul destinat cadrelor didactice implicate în organizarea şi desfăşurarea examenelor şi evaluărilor naţionale, olimpiadelor şi altor concursuri şcolare.

Totodată, proiectul Codului de etică prevede că profesorii nu pot face meditaţii cu elevii din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea, în schimbul unor „avantaje materiale sau financiare”. Cadrele didactice nu pot implica elevii în activităţi de partizanat politic şi de prozelitism religios, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar sau în afara acestora.

Cadrului didactic îi este interzis să fie profesorul propriului copil sau al unei rude până la gradul al treilea, cu excepţia situaţiei în care este singurul care predă disciplina respectă în unitatea şcolară în care lucrează.

Mai mult, proiectul iniţiat de Ministerul Educaţiei prevede că persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia elevilor, în mod particular cadrele didactice, au obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită. Una dintre normele de conduită se referă la ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor, care implică supraveghere permanentă, pe tot parcursul activităţilor desfăşurate în şcoală, dar şi în cadrul acţiunilor organizate de unitatea de învăţământ în afara acesteia, pentru a fi asigurată pe deplin securitatea copiilor. De asemenea, profesorilor le sunt interzise agresiunile fizice şi tratamentele umilitoare, sub orice formă.

Proiectul mai prevede că profesorii au obligaţia să asigure protecţie fiecărui elev şi să denunţe orice formă de violenţă fizică, de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a elevilor. Totodată, dascălii trebuie să combată orice formă de abuz sexual, emoţional sau spiritual.

Cadrele didactice nu au voie să-şi hărţuiască sexual elevii şi nici să aibă relaţii sexuale cu aceştia, inclusiv consensuale. Totodată, proiectul Codului de etică interzice profesorului să aibă un limbaj cu caracter obscen, vulgar sau aluziv, indiferent de intenţia serioasă sau ludică a acestuia.


loading...