Proiecte de lege, în dezbaterea Parlamentului: Ce noutăţi pregătesc aleşii pentru elevi şi preşcolari

Mai multe proiecte de lege care vizează sistemul de învăţământ se află în dezbaterea Parlamentului. Vizaţi de propunerile legislative sunt elevii şi preşcolarii. În timp ce unii aleşi vor ca elevii să primească pachete alimentare şi produse de igienă orală, alţi parlamentari vor înfiinţarea mai multor creşe.

18 sept. 2016, 06:11
Proiecte de lege, în dezbaterea Parlamentului: Ce noutăţi pregătesc aleşii pentru elevi şi preşcolari

Pe ordinea de zi a Senatului şi Camerei Deputaţilor se află mai multe proiecte de lege care vizează acordarea de ajutoare elevilor şi preşcolarilor, dar şi masă şi cazare gratuită în cantinele şi internatele şcolare. De asemenea, un proiect de lege prevede înfiinţarea a cel puţin o creşă la 15.000 de locuitori.

RomaniaTV.net vă prezintă cele mai importante proiecte depuse de parlamentari:

Un proiect de lege iniţiat de 75 de senatori şi deputaţi propune completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. Parlamentarii propun înfiinţarea unui program facultativ în perioada vacanţei de vară, pentru elevi, şi a unui program special, cu plată, în timpul vacanţelor şcolare, pentru preşcolari.

Programul şcolar cuprinde, pe lângă programul obligatoriu, un program facultativ organizat în periaoda vacanţei de vară, constând în activităţi instructiv-recreative, numit „Şcoala de vară”. Activitatea „Şcolii de vară” va fi reglementată prin Ordin al Ministrului Educaţiei„, potrivit proiectului de lege.

Programul grădiniţelor va cuprinde un program de bază, în timpul anului şcolar, şi un program special, cu plată, în timpul vacanţelor şcolare, necesar pentru a permite supravegherea şi instuirea copiilor ai căror părinţi doresc aceasta. Programul grădiniţelor a fi reglementată prin Ordin al Ministrului Educaţiei„, se arată în acelaşi document.

Propunerea legislativă a fost adoptată tacit de Camera Deputaţilor. Senatul este cameră decizională.

O propunere legislativă iniţiată de deputatul PNL Ovidiu Raeţchi se referă la introducerea unor pachete alimentare sociale pentru elevii-cazuri sociale.

Începând cu anul şcolar 2016-2017, autorităţile administraţiei publice locale pot acorda gratuit elevilor-cazuri sociale din clasele 0-VIII care frecventează învăţământul de stat pachete alimentare sociale în limita unei valori anuale de 1.200 de lei„, se arată în propunerea legislativă.

Se consideră „elev-caz social”, persoana care nu a împlinit vârsta de 15 ani, provine dintr-o familie ale cărei venituri per membru nu depăşesc 600 de lei pe lună şi urmează cursurile în cadrul unităţilor de învăţământ de stat.

„Pachete alimentare sociale” sunt ajutoare alimentare care constau într-un kilogram iaurt, 500 de grame cerele, un kilogram banane, una bucată conservă carne de pui, o bucată conservă carne de vită şi care se acordă elevilor care provin dintr-o familie ale cărei venituri per membru nu depăşesc 600 de lei pe lună.

Pachetele alimentare sociale se acordă în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: cetăţenie română, domiciliul pe teritoriul României, veniturile lunare per membru de familie să nu depăşească 600 de lei, elevii să nu înregistreze mai mult de 2 absenţe nemotivate pe lună, elevii să obţină minim media 7 sau calificativul „bine”.

Proiectul de lege a fost adoptat tacit de Camera Deputatilor. Senatul este cameră decizională.

Conform unei propuneri legislative iniţiate de 28 de deputaţi şi senatori, preşcolarii şi şcolarii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat ar putea primi gratuit produse de igienă orală.

Se acordă gratuit preşcolarilor şi şcolarilor din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat produse pentru igiena orală, constând în paste şi periuţe de dinţi, în valoare de 0,1 ISR pe an ( n.r. – indicatorul social de referinţă – baza de calcul pentru indemnizații, beneficii și ajutoare sociale). Limita valorică cuprinde preţul produselor de transport, distribuţie şi depozitare a acestora. Produsele pentru igiena orală se acordă o dată la 3 luni„, se arată în proiectul de lege.

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de către Senat. Camera Deputaţilor este camera decizională.

Potrivit unei propuneri legislative iniţiate de 52 de senatori, elevii înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic cu durata de minimun 3 ani ar putea beneficia de masă şi cazare gratuită în cantinele şi internatele şcolare.

Acoperirea integrală a cheltuielilor pentru cazarea şi masa acestora se asigurp din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, la propunerea Ministerului Educaţiei„, se arată în proiectul de lege.

Iniţiativa legislativă a fost adoptată tacit de Camera Deputaţilor. Senatul este camera decizională.

89 de deputaţi şi senatori au iniţiat un proiect de Lege privind aprobarea Programului Naţional „Creşe pentru copiii României”.

Potrivit documentului, Guvernul va asigura finanţarea construirii a 544 de creşe în România.

Creşele din cadrul Programului Naţional „Creşe pentru copiii Romaniei” se înfiinţează prin hotărâre de Guvern, în fiecare localitate urbană, inclusiv sectoarele municipiului Bucureşti, ce depăşeşte 10.000 de locuitori, fără a se ţine cont de cele existente.

Numărul de creşe va fi stabilit după numărul de locuitori, astfel:

 • 10.000 – 15.000 de locuitori – 1 creşă
 • 15.001 – 30.000 de locuitori – 2 creşe
 • 30.001 – 50.000 de locuitori – 2 creşe
 • 50.001 – 75.000 de locuitori – 4 creşe
 • 75.001 – 100.000 de locuitori – 5 creşe
 • 100.001 – 130.000 de locuitori – 6 creşe
 • 130.001 – 170.000 de locuitori – 7 creşe
 • 170.001 – 220.000 de locuitori – 8 creşe
 • 220.001 – 280.000 de locuitori – 9 creşe
 • 280.001 – 360.000 de locuitori – 10 creşe
 • peste 360.001 de locuitori – 11 creşe

Programul Naţional „Creşe pentru copiii Romaniei” se va derula pe o perioadă de 4 ani, începând cu anul 2017.

Terenurile pentru construirea creşelor vor fi puse la dispoziţia Guvernului prin hotărâri ale comisiilor locale în termen de 60 de zile de la data adoptării hotărârii Guvernului prin finanţarea construirii de creşe.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat. Camera Deputaţilor este cameră decizională.

Un proiect de lege iniţiat de şapte deputaţi şi senatori propune modificarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor.

Potrivit documentului, „consiliul local va asigura condiţiile pentru înfiinţarea a minim unei creşe la 15.000 de locuitori din zona de competenţă„.

De asemenea, „înfiinţarea creşelor se poate face şi prin construirea unor anexe la grădiniţele existente, astfel încât acestea să poată prelua şi copii de la vârsta de 1 an. Cheltuielile privind înfiinţarea creşelor din sistemul public se vor asigura din fonduri proprii, fonduri structurale europene, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite„.

Propunerea legislativă a fost adoptată tacit de Camera Deputaţilor. Senatul este cameră decizională.


loading...