PSD cere eliminarea admiterii la liceu prin examen suplimentar din proiectul legii Educației

Admiterea la liceu prin examen suplimentar, introdusă de Ministerul Educației în varianta Deca a proiectului legii învățământului preuniversitar, ar putea fi eliminată potrivit unui amendament propus de PSD, conform documentului cu amendamentele depuse de partide.

20 apr. 2023, 10:10
PSD cere eliminarea admiterii la liceu prin examen suplimentar din proiectul legii Educației

E una dintre măsurile cele mai controversate, care a stârnit cele mai ample dezbateri, și care ar urma să fie înlocuită de posibilitatea liceelor să înființeze „clase de excelență”.

„Clasele de excelență” ar urma să fie cel mult jumătate dintre clasele aprobate în planul de școlarizare. Admiterea pe locurile respective ar urma să fie făcută prin „probe de verificare a competențelor” care să aibă loc înaintea evaluării naționale de la finalul clasei a VIII-a, cum sunt în prezent probele de aptitudini de la liceele vocaționale. În plus, acestea se notează cu admis/respins, nu cu note.

Citește și Cine sunt românii care vor primi vouchere încă cel puțin patru ani. Ce valoare au şi cu cât se impozitează

„Unitățile de învățământ liceal pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a, pentru anumite specializări sau pentru toate specializările, pentru maximum 60% din numărul de locuri atribuite prin planul de școlarizare, raportat la numărul de formațiuni de studiu după susținerea de către elevi a evaluării naționale”, arată articolul 98, alineatul 2 din proiectul legii educației.

„Unitățile de învățământ liceal pot să organizeze clase de excelență pentru anumite specializări, pentru maximum 50% din numărul total de clase a IX-a aprobat în planul de școlarizare. Admiterea elevilor în aceste clase se face pe baza unor probe de verificare a cunoștințelor conform unei metodologii aprobate de Ministerul Educației și a rezultatelor obținute la examenul de evaluare națională. Probele de verificare au loc înainte de desfășurarea examenului de evaluare națională și sunt notate cu calificativele „Admis / Respins”. Autorul amendamentului este grupul parlamentar PSD.

Social-democrații au mai făcut propunerea ca alineatul 8 din același articol să fie formulat altfel, și anume: „probele de verificare a cunoștințelor sunt standardizate și unice la nivel național, fiind elaborate sub coordonarea Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare, pe baza programei școlare, în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației”.

Mai mult, locurile rămase libere după constituirea claselor de excelență ar urma se atribuie pe baza rezultatelor obținute la evaluarea națională, conform opțiunilor exprimate prin repartiție computerizată, conform amendamentelor consultate.

Citește și Bursă pentru doctoranzi de cel puțin 500 euro pe lună. Memoriul reprezentanților studenților doctoranzi din Consorțiul Universitaria pentru Ligia Deca

Și reprezentanții USR au înaintat o propunere similară, prin care e eliminată admiterea prin examen separat. „Admiterea în învățământul liceal se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma evaluării prevăzute la alin. (1), prin repartiție computerizată”. Deputații care semnează amendamentul sunt Brian Cristian, Filip Havârneanu, Marius-Andrei Miftode, Radu-Iulian Molnar, împreună cu senatorii Ambrozie-Irineu Darău, Silvia-Monica Dinică, Ștefan Pălărie.

Cum este motivată propunerea de eliminare a admiterii la liceu printr-un examen suplimantar

„Organizarea concursurilor de admitere reprezintă o măsură profund inechitabilă, care ar oferi șansa unităților de învățământ să avantajeze anumite categorii de elevi, în speță categoria elevilor avantajați din punct de vedere financiar, care au acces la servicii de pregătire suplimentară. De altfel, în multiple studii și cercetări din domeniul educației, s-a atras atenția asupra efectelor dezastruoase ale examenelor cu mize mari aplicate pentru elevi, la vârste fragede. Astfel, este creată o presiune majoră pe profesori și pe elevi pentru a preda, respectiv învăța, cu unicul scop de a obține o notă cât mai mare la astfel de examene. Ca atare, pentru că este, în esență, promovată doar categoria elevilor cu o situație materială care permite accesarea de meditații, am putea fi martorii unui fenomen care, în loc să contribuie la eliminarea inechităților, nu ar face altceva decât să le accentueze și să pună și mai mult în lumină diferențele dintre mediul urban și mediul rural, respectiv dintre mediile socioeconomice din care provin elevii participanți la aceste tipuri de examene. În plus, impunerea unei astfel de măsuri se află în complete contradicție cu principiile enunțate în articolul 3 din prezenta lege. Raportul OECD intitulat „Educația în Europa de Est și Asia Centrală” subliniază foarte ferm faptul că „O trăsătură-cheie a educației în unele țări din Europa de Est și Asia Centrală este că selecția în învățământul secundar inferior este foarte selectivă pe plan academic, comparativ cu țările OCDE. Ca atare, elevii de liceu sunt foarte segregați. (…) Aceste probleme ridică întrebări cu privire la echitatea din sistemele de educație din regiune. Elevii din medii socio-economice avantajate, cu performanțe școlare mai bune, pot concura pentru locuri în licee de prestigiu, în timp ce studenții care provin din medii dezavantajate și care au o performanță scăzută pot fi grupați împreună în alte instituții.” Suntem de părere că admiterea în învățământul liceal (de altfel, obligatoriu și catalogat drept serviciu public) ar trebui să se facă printr-un examen echitabil, care oferă aceleași condiții pentru toți elevii, indiferent de mediul de proveniență, și care ar trebui susținut într-un mod noncompetitiv. În situația în care se dorește o ierarhizare corectă, care să scoată la iveală adevăratul nivel al absolvenților învățământului gimnazial, soluția propusă de Consiliul Național al Elevilor este calibrarea subiectelor de la Evaluarea Națională, astfel încât ele să poată oferi o diferență bine conturată între pragurile de notare. De asemenea, includerea portofoliului elevului în procesul de accedere în învățământul liceal ar putea fi un lucru benefic pentru a urmări evoluția elevilor și la restul disciplinelor de studiu”.

Reamintim că dezbaterile pe amendamente încep de miercuri, 20 aprilie, iar PSD a anunțat că a depus aproape 800 de amendamente la legile educației.