Radu Mazăre, reacţie vehementă după ce justiţia a stabilit că a fost extrădat ilegal. Se va întoarce în Madagascar, spune avocatul său

Justiţia din Madagascar a stabilit definitiv că predarea lui Radu Mazăre de autorităţile malgaşe către cele din România s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor legale şi a tratatelor internaţionale. Imediat, Radu Mazăre a trimis o scrisoare deschisă, prin intermediul portalului Lumea Justiţiei.

12 oct. 2020, 13:48
Radu Mazăre, reacţie vehementă după ce justiţia a stabilit că a fost extrădat ilegal. Se va întoarce în Madagascar, spune avocatul său

Radu Mazăre povestește cum s-a desfășurat procedura sa de extrădare din Madagascar, dar și cum a fost preluat de autoritățile române, fără să aibă cunoștință, ori să i se permită să ia act de documentele în baza cărora s-a pus în executare măsura aducerii sale în România.

Citeşte şi Umbra lui Mazăre la Constanţa. Cum au rămas firmele de casă ale fostului edil stăpâne pe banii publici în mandatul lui Făgădău

Iată scrisoarea lui Radu Mazăre, publicată de luju.ro: „In 08.05.2019, am fost arestat in Republica Madagascar unde eram rezident si solicitant de azil politic Inaltului Comisariat pentru Refugiati al Natiunilor Unite. In 09.05.2019, in cauza ce a format obiect al dosarului nr. 2699/2/2019, Curtea de Apel Bucuresti a stabilit ca sunt intrunite conditiile legale in vederea solicitarii extradarii subsemnatului, conform Legii nr. 302/2004 (legea romana aplicabila in materie), pentru executarea unei condamnari de 9 ani inchisoare. In aceeasi zi, in cauza ce a format obiect al dosarului nr. 4453/1/2015, Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit acelasi lucru cu privire la punerea in executare a unui mandat de arestare preventiva.

Cererea extradare formulata de Romania, adresata Republicii Madagascar, s-a bazat atat pe Legea nr. 302/2004 (legea romana), cat si pe Conventia ONU impotriva coruptiei.

Conform art. 105-114 din Legea nr. 027-2017 (legea malgasa in materie), extradarea se acorda numai in baza unei hotarari judecatoresti ramasa definitiva, urmata de avizul obligatoriu al ministrului justitiei.

Conform art. 71, raportat la art. 56-57, din Legea nr. 302/2004 (legea romana in materie): „este considerata baza legala necesara si suficienta pentru predarea (preluarea) extradatului un extras al hotararii judecatoresti ramasa definitiva prin care se dispune extradarea”.

Predarea mea catre politistii romani s-a facut la 19.05.2019, fara existenta (obligatorie) hotararii judecatoresti si a avizului ministrului justitiei din Madagascar.

Documentele care au stat la baza predarii-preluarii mele au fost doua autorizatii ale Procurorului de pe langa tribunalul din Antananarivo si un ordin de extractie a mea din inchisoarea malgasa in vederea predarii (Autorizatiile si Ordinul de extractie).

Pus in fata unei asemenea situatii de vadita incalcare a drepturilor mele – nerespectarea dreptului la aparare si a dreptului de acces la o instanta de judecata (drepturi fundamentale ale omului) – am invocat in fata judecatorilor romani atat nelegalitatea procedurii derulate in Madagascar, cat si nelegalitatea procedurii de preluare prin raportare la Legea nr. 302/2004 (legea romana aplicabila in materie). Faţă de cele invocate, instanţele române au aratat ca nu sunt competente sa se pronunte asupra legalitati procedurilor derulate intr-un stat strain.

Faţă de aspectul invocat de catre instantele romane, am initiat un proces in Republica Madagascar, in cadrul caruia am solicitat sa se constate nelegalitatile mentionate mai sus. In urma procesului demarat, s-a statuat definitiv ca procedura predarii mele a fost ilegala, deoarece au fost incalcate flagrant dispozitiile legale aplicabile.

Prin sentinta nr. 2625/07.09.2020, pronuntata de tribunalul de prima instanta Antananarivo, ramasa definitiva la 09.10.2020, s-au constatat urmatoarele:

„(…) pentru respectarea principiului legalitati este cazul sa se constate toate aceste nelegalitati si sa se repuna partile in situatia anterioara extradarii, chiar daca domnul Mazare Radu stefan va fi trimis pe teritoriul Republicii Madagascar”.

„(….) Declara cererile domnului Mazare Radu stefan ca intemeiate”.

„Declara ca a avut un viciu de procedura”.

Mai departe, instanta malgaşă:

a stabilit ca a avut loc incalcarea art. 105 – 114 din Legea nr. 2017 – 027 din 29 ianuarie privind cooperarea internationala in materie penala;

a constatat nelegalitatea actelor Parchetului Antananarivo in cauza dosarului nr. 4258-RP/19, respectiv din data de:

14 si 18 mai 2019 referitor la orice autorizatii de deplasare a functionarilor romani in vederea extradarii sale catre Romania;

19 mai 2019 referitor la ordinul de extragere, prin care Sefului Penitenciarului de la Casa Centrala Antanimora i s-a dat ordinul sa ma extraga din institutia sus-numita, sa puna sa fiu condus la aeroportul International Ivato Antananarivo si sa ma predea oficialilor români (mandatul de depunere din 14 mai 2019)

In final, instanta malgasa a declarat ca aceste acte sunt nule si neavenite, cu toate consecintele de drept, si a dispus repunerea mea in situatia anterioara extradarii si, in considerarea celor de mai sus, a hotarat:

Republica Madagascar dispune si ordona:

Catre toti Executorii judecatoresti solicitati sa puna aceasta sentinta in executare.

Catre toti Procurorii Generali si toti Procurorii Republicii de pe langa tribunalele de Prima Instanta sa vegheze asupra acestei executari.

Catre toti Procurorii Generali si toti Procurorii Republicii de pe langa tribunalele de Prima Instanta sa vegheze asupra acestei executari.

Catre toti Comandantii si Ofiteri Fortei Publice sa ofere ajutor atunci cand li se solicita pe cale legala.

Drept pentru care, prezenta COPIE EXECUtORIE a fost (…) si eliberata domnului MAZARE Radu Stefan spre a-i servi drept titlu executoriu„.

La acest moment, ca urmare a hotararii tribunalului de prima instanta Antananarivo, statul solicitat (Republica Madagascar), prin intermediului instantei competente, a statuat oficial si definitiv ca nu m-a predat in mod legal nici pentru executarea mandatului de arestare preventiva nr. 1/10.01.2018, emis de Inalta Curte de Casatie si Justitie, nici pentru executarea mandatului de executare a pedepsei inchisorii nr. 269/2017/07.02.2019, emis de Curtea de Apel Bucuresti.

In aceasta situatie apare cu evidenta faptul ca la data inceperii producerii efectelor sentintei nr. 2625/07.09.2020, a tribunalului Antananarivo, detentia mea in Romania devine ilegala din 3 motive:

S-a comis o frauda la extradare conform art. 77 din Legea nr. 302/2004 (legea romana aplicabila in materie), care dispune: „Predarea unei persoane prin expulzare, readmisie, reconducere la frontiera sau alta masura de acelasi fel este interzisa ori de cate ori ascunde vointa de a se eluda regulile de extradare”;

La acest moment, se constata lipsa, cu efect retroactiv, a consimtamantului statului solicitat pentru faptele care au dat loc predari incalcandu-se principiul specialitatii, conform art. 74 din Legea nr. 302/2004 (legea romana aplicabila in materie), care prevede ca: „Persoana predata ca efect al extradarii nu va fi nici urmarita, nici judecata, nici detinuta in vederea executarii unei pedepse, nici supusa oricarei alte restrictii ale libertatii sale individuale, pentru orice fapt anterior predarii, altul decat cel care a motivat extradarea”;

Incidenta principiului resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis – anularea (desfiintarea) actelor initiale atrage dupa sine desfiintarea actelor subsecvente, care s-au bazat pe primele.

Legalitatea detentiei este un principiu de baza al dreptului, consfintit de art. 23 alin. (2) din Constitutia Romaniei si de art. 5 parag. 1 lit. a) si parag. 4 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, precum si de Codul de procedura penala roman sau Legea nr. 254/2013.

Totodata, Conventia ONU impotriva coruptiei, ratificata de ambele state (roman si malgas), la art. 44 alin. (8) prevede: „extradarea este subordonata conditiilor prevazute de dreptul intern al statului parte solicitat” (in speta, Republica Madagascar), iar la art. 14: „oricarei persoane i se garanteaza un tratament echitabil in toate stadiile procedurii”.

Avand convingerea ca instantele romane vor proceda la fel ca instanta malgasa si vor constata ca regulile relative la cooperarea judiciara in materie penala au fost flagrant nesocotite, voi initia in Romania toate demersurile judiciare necesare intrarii in legalitate.

Daca, finalmente, Republica Madagascar, prin sistemul sau judiciar, a anulat actele ilegale si a dispus repunerea mea in situatia anterioara am convingerea ca instantele romanesti vor lua act de hotararea malgasa, vor constata nelegalitatea procedurii in baza careia am fost predat, a prezentei mele in Romania si a detentiei mele si vor restabili legalitatea, repunandu-ma in situatia anterioara, asa cum a hotarat instanta din Madagascar.

Astept sa mi se acorde sansa unei proceduri corecte si legale in ceea ce priveste predarea mea catre Romania”.

Mazăre se întoarce în Madagascar, susţine avocatul său

Avocatul lui Mazăre, Mihai Hotca, este foarte optimist şi spune că fostul primar al Constanţei se va întoarce în Madagascar. „Decizia a fost pronunțată de instanța din Madagascar pe 7 septembrie și a rămas definitivă și executorie.

Urmează ca Radu Mazăre să fie repus în situația anterioară, pentru a fi reluată procedura de extrădare, cu respectarea drepturilor fundamentale: dus în fața instanței și respectarea dreptului la apărare. Prcedura va trebui îndeplinită cât mai repede. Nu există o bază legală pentru reținerea domnului Mazăre în România„, a declarat avocatul, pentru replicaonline.ro.


loading...