Regula esenţială pe care românii care stau la bloc o ignoră. Ce trebuie să faci până la ultima zi a fiecărei luni

Românii care locuiesc la bloc trebuie să ştie că există reguli esențiale cu privire la plata întreținerii, adesea necunoscute de prorrietari. Plata către Asociația de Proprietari trebuie să fie făcută până la data de 30 a fiecărei luni.

24 feb. 2024, 18:45
Regula esenţială pe care românii care stau la bloc o ignoră. Ce trebuie să faci până la ultima zi a fiecărei luni
Regula esenţială pe care românii care stau la bloc o ignoră. Ce trebuie să faci până la ultima zi a lunii

Regula esenţială pe care românii care stau la bloc o ignoră. Aproape toţi cei care stau la e bloc cunosc faptul că lunar au obligația să-și achite întreținerea către Asociația de Proprietari din care fac parte. Aceasta implică plata sumelor datorate pentru serviciile comune și întreținerea spațiilor comune. Potrivit Legii 196/2018, asociațiile pot încheia contracte cu firme de contabilitate pentru a gestiona aspectele financiare, inclusiv calculul și plata facturilor, subliniate în listele de plată afișate la parterul blocurilor.

Termenele de plată sunt stabilite de asociaţie sau de firma de contabilitate, iar plățile trebuie efectuate în funcție de facturile emise. Este important de știut că, după o regulă mai puțin cunoscută, fiecare proprietar are 30 de zile de la emiterea sumei de plată pentru a achita integral contravaloarea întreținerii.

Citeşte şi: Greşeala banală pe care o fac aproape toţi românii care stau la bloc! S-a schimbat legea, amenzile pot ajunge până la 3.000 de lei!

În cazul în care proprietarul întârzie plata, conform Legii 196/2018, se aplică penalități pentru fiecare zi de întârziere, începând de la 60 de zile de la emiterea sumei de plată. Penalizările reprezintă 0,2% pentru fiecare zi de întârziere și sunt adunate într-un fond special, conform legislației în vigoare.

Citeşte şi: Este obligatoriu pentru toţi românii care stau la bloc! Amenzile sunt foarte mari, ce trebuie făcut până la finalul anului 2024

După expirarea termenului de plată și calculul penalităților, administratorii sunt obligați să notifice în scris proprietarii datornici, detaliind penalitățile aplicate. În cazul în care suma restantă nu este achitată în termen de 90 de zile de la afișarea sumelor datorate, administratorul are dreptul să recurgă la demersuri legale în instanță pentru recuperarea datoriilor.

Orele de liniște la bloc în 2024. Amenzi de până la 1.500 de lei pentru gălăgioși

Orele de liniște la bloc sunt stabilite și în 2024 atât prin lege, cât și prin regulamentele adoptate de către fiecare asociație de proprietari în parte.  Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice incriminează:

  • tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă;
  • tulburarea liniștii locatarilor între orele 22.00-8.00 şi 13.00-14.00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuințele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinația de locuințe ori situat în imediata vecinătate a acestora;
  • organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, arată Poliția Română.

După cum spune legea, pentru zgomote puternice și larmă în blocurile de locuințe sau chiar la casă, chiar și în afara orelor de liniște, amenda este între 200 și 1.000 de lei. De asemenea, folosirea aparatelor sau aparaturii care face zgomot puternic ori a instrumentelor muzicale la intensitate mare, precum și alte zgomote puternice în timpul orelor de liniște, adică între 22.00 și 08.00, precum și între 13.00 și 14.00, se sancționează cu amendă între 500 ș 1.500 de lei.

Regulile pe care trebuie să le respecți când îți usuci rufele în uscătoria de la bloc

Potrivit legii, fiecare proprietar poate folosi, în condițiile acordului de asociere, atât spațiul care constituie bunul principal, cât și părțile comune, fără a aduce atingere drepturilor celorlalți proprietari și fără a schimba destinația clădirii.

În cazul clădirilor cu mai multe locuințe sau spații cu altă destinație și în cazul clădirilor multietajate constituie părți comune din condominiu, dacă actele de proprietate nu prevăd altfel, următoarele:

a) terenul pe care se află clădirea, compus atât din suprafața construită, cât și din cea neconstruită necesară, potrivit naturii sau destinației construcției, pentru a asigura exploatarea normală a acesteia;

b) fundația, curțile, grădinile, căile de acces;

c) clădirea propriu-zisă, elementele de echipament comun, inclusiv părțile de canalizare aferente, care traversează proprietățile private;

d) corpurile de clădiri destinate serviciilor comune;e) locurile de trecere, scările și casa scărilor și coridoarele; pereții perimetrali și despărțitori dintre proprietăți și/sau spațiile comune; subsolul; coșurile de fum;

e) holurile; instalațiile de apă și canalizare, electrice, de telecomunicații, de încălzire și de gaze de la branșament/racord până la punctul de distribuție către părțile aflate în proprietate individuală; canalele pluviale; paratrăsnetele;

f) antenele colective; podul; pivnițele, boxele, spălătoria, uscătoria; ascensorul; interfonul – partea de instalație de pe proprietatea comună; rezervoarele de apă;

g) centrala termică proprie a clădirii; crematoriul; tubulatura de evacuare a deșeurilor menajere; structura, structura de rezistență; fațadele; acoperișul; terasele.

În anumite situații, locatarii pierd posibilitatea de a folosi toate aceste spații. Schimbarea destinației proprietății comune este perimisă cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) numai dacă prin aceasta nu sunt lezate drepturile celorlalți coproprietari;

b) numai dacă prin aceasta nu se împiedică folosirea în condiții normale a condominiului de către toți proprietarii;

c) în baza acordului în scris al tuturor proprietarilor din condominiu;

d) după obținerea prealabilă a acordurilor, avizelor și autorizațiilor necesare prevăzute de legislația în vigoare, emise în condițiile legii de instituțiile/autoritățile abilitate în acest sens.

Conform legii, dacă unul sau mai mulți proprietari nu respectă aceste prevederi riscă amenzi care pot ajunge la 10.000 de lei.

L_196_2018