REZULTATE REZIDENŢIAT 2023. Grile corecte, punctajul minim de promovare este de 65% răspunsuri corecte

Peste 10 mii de candidați s-au înscris la Rezidențiat 2023. Grila corectă se afișează în ziua concursului, pe 19 noiembrie, începând cu ora 16.00. Eventualele contestații privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidați până la data de 20 noiembrie 2023.

14 nov. 2023, 15:19
REZULTATE REZIDENŢIAT 2023. Grile corecte, punctajul minim de promovare este de 65% răspunsuri corecte

REZULTATE REZIDENŢIAT 2023. Ministerul Sănătății organizează duminică, 19 noiembrie 2023, concurs național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. Peste 10 mii de candidați concurează pentru 4.925 de locuri şi 365 de posturi, conform rezidentiat.ms.ro. Grila corectă se afișează pe site-ul oficial al rezidențiatului și pe site-urile universităților de medicină și farmacie organizatoare pe 19 noiembrie, începând cu ora 16.00, potrivit metodologiei.
La Rezidențiat 2023, alegerea unui loc sau post este condiționată de obținerea unui punctaj minim de promovare de 65% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, conform metodologiei de organizare a concursului.

Condiții mai dure la admitere la rezidențiat 2023. S-a propus creșterea pragului minim de întrebări cu răspuns corect

 

REZULTATE REZIDENŢIAT 2023 Concursul se desfășoară în 6 centre universitare, Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Craiova, Târgu Mureş şi Timişoara, sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore.

Actualizat: 07.11.2023 ora 17:30

 

NR. CENTRUL UNIVERSITAR MEDICINĂ MEDICINĂ DENTARĂ FARMACIE TOT CENTRUL UNIVERSITAR
1 BUCUREȘTI descarcă descarcă descarcă descarcă
2 CLUJ-NAPOCA descarcă descarcă descarcă descarcă
3 CRAIOVA descarcă descarcă descarcă descarcă
4 IAȘI descarcă descarcă descarcă descarcă
5 TG. MUREȘ descarcă descarcă descarcă descarcă
6 TIMIȘOARA descarcă descarcă descarcă descarcă

„Alegerea unui loc sau post este condiționată de obținerea unui punctaj minim de promovare de 65% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obținut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare națională pentru fiecare domeniu”, potrivit metodologiei publicate în Monitorul Oficial.

La data de 16 noiembrie 2023, candidații pot afla sala și ora începerii probei de concurs vizitând paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie sau site-ul rezidentiat.ms.ro.

Rezidenţiat 2023. Ministerul Sănătăţii cere mai multe locuri pentru specialitatea „medicină de familie”
Cu cel puțin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se afișează lista candidaților repartizați în sala respectivă.

„Întrebările sunt diferite, în funcție de domeniu. Caietele cu întrebări sunt întocmite de 3 grupuri de specialiști, câte unul pentru fiecare domeniu de concurs, proveniți din toate centrele universitare în care se organizează concursul, și sunt elaborate într-o locație unde aceștia nu au nicio legătură cu exteriorul și nu părăsesc locul respectiv decât cu minimum o oră înainte de încheierea probei scrise (nu mai devreme de ora 13.15 în data de 19 noiembrie 2023).

20231119-metodologie-mo

Întreaga activitate se desfășoară sub coordonarea unui responsabil desemnat prin tragere la sorți din rândul specialiștilor desemnați să intre în sediul securizat. Tragerea la sorți are loc în prezența a cel puțin un membru din Comisia centrală de rezidențiat”, conform Art. 7 din metodologie.

Desfășurarea concursului de Rezidențiat 2023

Concursul se desfășoară în ziua de duminică, 19 noiembrie 2023. Organizatorii asigură săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate permanent. Se recomandă candidaților purtarea măștii medicale pe întreaga perioadă a concursului, prevede metodologia.

„Începând cu ora 8.30, candidații pot intra în sala în care au fost repartizați. La intrarea în sala de concurs candidații se legitimează în fața șefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiți în sala de concurs.

Candidații sunt așezați în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afișate, cu excepția perechilor soț—soție, frați—surori, care au obligația, sub sancțiunea anulării lucrării și eliminării din concurs, să semnaleze șefului de sală aceste situații, pentru a putea fi așezați separat. Candidații aflați în sală pot declara, sub semnătură, situațiile menționate mai sus.

Fiecare candidat se așază la locul indicat prin legitimația de bancă. Candidații ocupă numai locurile indicate de organizatori și nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat inițial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicația șefului de sală.

20231119-publicatie

Candidații sunt așezați în sală în așa fel încât să rămână cel puțin un loc liber între 2 candidați, respectând distanța de minimum 1 metru.

În prezența candidaților, șeful de sală citește instrucțiunile privind modul de desfășurare a concursului.”

Începând cu ora 9.00, candidaților li se împart grilele pentru răspuns și câte o cariocă de culoare neagră pentru completarea grilei (atât pentru completarea răspunsurilor considerate corecte, cât și pentru completarea datelor de identitate).

REZULTATE REZIDENŢIAT 2023. Listele candidaților înscriși la Rezidențiat 2023

Ministerul Sănătății a publicat listele cu candidații înscriși la concursul de rezidențiat, sesiunea 19 noiembrie 2023, pentru cele 6 centre universitare, pe 7 noiembrie. Numărul de concurs din aceste liste este definitiv.

Numerotarea candidaților este unică pe țară, începe cu nr. 1 la domeniul medicină, centrele de concurs sunt în ordine alfabetică, continuă cu domeniul medicină dentară și domeniul farmacie.

Grila corectă se afișează pe site-ul oficial al rezidențiatului și pe site-urile universităților de medicină și farmacie organizatoare în ziua concursului, începând cu ora 16.00.

Eventualele contestații privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidați până la data de 20 noiembrie 2023, ora 16.00. Contestațiile se depun la sediul comisiei locale de concurs anunțat pe site-ul universității de medicină și farmacie unde a fost susținut concursul, numai prin poștă electronică sau fax. Nu se pot depune contestații privind corectarea manuală a grilelor de concurs. Contestațiile depuse după expirarea termenului mai sus menționat sau adresate altor instituții nu se iau în considerare.

Clasificarea pe domenii rezultă prin unificarea electronică a rezultatelor din toate centrele universitare în care s-a desfășurat concursul, stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitivă. Clasificarea este națională și se face pentru fiecare domeniu pentru care a fost organizat concursul. (2) Clasificările prevăzute la alin. (1) se vor afișa simultan pe site-ul rezidentiat.ms.ro și pe paginile de internet ale celor 6 universități de medicină și farmacie. (3) La data afișării clasificărilor prevăzute la alin. (1), listele nominale ale candidaților vor fi retrase de pe site-ul rezidentiat.ms.ro și de pe paginile de internet ale celor 6 universități de medicină și farmacie, potrivit metodologiei de organizare.

Rezidenţiat 2023. Toate cele 628 de locuri scoase la concurs vor putea fi ocupate. Angajări deblocate şi în Educaţie

Examenul de rezidențiat reprezintă modalitatea de intrare la rezidențiat, forma de educație postuniversitară, cu durata între 3 și 7 ani în funcție de specializare, pentru absolvenții ciclului de licență de la facultățile de medicină, medicină dentară şi farmacie. Rezidențiatul este reglementat de Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012.

20231119-locuri

În anul 2022, precum și în anii precedenți, acest procent a fost de 60%. Pe 8 octombrie anul trecut, Edupedu.ro scria despre schimbarea istorică de la Rezidențiat propusă la acea vreme, ca pragul să fie ridicat la 65%, adică minimum 130 de răspunsuri corecte pentru promovare, în loc de 120. După consultări cu studenții în acele zile, Ministerul Sănătății a revenit asupra deciziei pentru sesiunea noiembrie 2022 și sesiunea specială din mai 2023, dar a anunțat încă de atunci că din noiembrie 2023 pragul va fi ridicat, după cum declara la TVR rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj, Anca Buzoianu.

Examenul va fi organizat pe 19 noiembrie și vor fi scoase deci la concurs 5.400 de locuri și posturi, față de peste 5.800 anul trecut, când însă au rămas neocupate peste 600 la sesiunea noiembrie 2022. Au fost 962 de candidaţi pe cele 626 de locuri la sesiunea specială din 14 mai 2023 și, deși 863 de candidați au obținut peste punctajul minim care face posibilă admiterea, 208 candidați au fost declarați respinși.

20231119-posturi