România exportă „căpşunari” şi importă masiv căpşune. Se dau, timp de trei ani, cel puţin 10.000 de lei pentru „căpşunari” DOCUMENT

Românii au plecat masiv în străinătate, în special în construcţii şi agricultură, în timp ce terenurile agricole din ţara noastră rămân pârloage, iar fermierii primesc cele mai mici subvenţii din UE. Un proiect de lege aflat în Parlament îşi propune să aducă subvenţii pentru produsul care ne-a dus un renume nu tocmai dorit în Europa.

06 feb. 2024, 09:47
România exportă „căpşunari” şi importă masiv căpşune. Se dau, timp de trei ani, cel puţin 10.000 de lei pentru „căpşunari” DOCUMENT

Românii au ajuns să fie echivalaţi cu termenul de „căpşunari” după ce ani de-a rândul au fost angajaţi masiv în Spania şi Italia pentru a strânge pe arşiţă, soare dogoritor sau ploaie recoltele altora, care ajung apoi frumos ambalate în supermarketurile din România.

Pentru a avea producţie autohtonă din deliciosul fruct, o nouă schemă de ajutor de stat pentru cultivatorii de căpșune a fost elaborată de UDMR într-un proiect de lege, care propune susținerea cultivatorilor de căpșune și acordarea sprijinului prioritar celor care lucrează în acest sector.

EXCLUSIV| Dana Budeanu aruncă bomba de Ziua Națională! ”Satul românesc e părăsit nu pentru că nu ai ce face în el. Să nu se mai pună ștampila că diaspora e formată numai din ăștia care stau la căpșuni”

Potrivit proiectului, producătorii de căpșune vor beneficia de un sprijin financiar în valoare de 10.000 de lei/ha, timp de trei ani. Inițiatorii spun că și acești fermieri au fost afectați de schimbările meteorologice și de războiul din Ucraina, astfel că se impune crearea „de urgenţă” a cadrului legal pentru „accelerarea redresării producţiei de căpşune”.

În contextul în care, în prezent, România importă căpșuni din străinătate, în special din Grecia, Turcia și Bulgaria, unul dintre scopurile proiectului de lege este de a reduce aceste importuri și de a stimula cultivarea autohtonă de căpșuni.

Bani pentru români înainte de sărbători. Se dau 3000 de euro pentru cultivatorii de usturoi

Ca și alte activități agricole, cultivarea căpşunilor „este o activitate supusă unor riscuri mari, cum ar fi schimbările meteorologice extreme, în special seceta, care a predominat şi anul precedent, boli şi dăunători şi fluctuaţiile preţurilor. În plus, trebuie menţionat toată activitatea de cultivare a căpşunelor a fost tulburată de războiul provocat al Rusiei împotriva Ucrainei, care a avut un impact puternic negativ asupra întregii producţii”, se arată în expunerea de motive care însoțește proiectul.

„În economia locală şi în comunităţile rurale cultivarea căpşunilor are o importanţă semnificativă, întrucât generează locuri de muncă, stimulează comerţul local şi implicit contribuie la dezvoltarea rurală. Susţinerea agricultorilor de căpşune prin intermediul unei scheme de ajutor de stat poate ajuta la menţinerea acestui sector vital şi la asigurarea stabilităţii economico-sociale la nivel naţional. De asemenea, ajutorul ar putea contribui la asigurarea unei producţii alimentare sustenabile şi echilibrate, precum şi la consolidarea siguranţei alimentare.
în anul 2021 la nivelul întregii ţării, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică, s-au înfiinţat căpşuni pe o suprafaţă de doar circa 2.000 ha.
Astfel, prin prezentul proiect se propune instituirea unui ajutor de stat producătorilor de căpşune. Se doreşte ca persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale care simt înregistrate şi autorizate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 44/2008, persoanele juridice, cooperativele agricole înfiinţate, organizate şi care funcţionează potrivit Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, respectiv grupurile sau organizaţiile de producători să beneficieze de sprijin financiar în valoare de 10.000 lei/ha, care să nu depăşească suma de 100.000 lei. Producătorii sunt eligibili în măsura în care cultivă căpşune pe o suprafaţă de cel puţin 0,3 ha inclusiv şi/sau pe o suprafaţă destinată cultivării în spaţii protejate de cel puţin 500 mp inclusiv, obţin o producţie de cel puţin 5.000 kg/ha de pe
aceste suprafeţe, şi comercializează cel puţin 3.000 kg/ha din producţie până la data de 1 noiembrie a anului în curs”, se mai precizează în expunerea de motive.


„În vederea accelerării redresării producţiei de căpşune se impune crearea de urgenţă a  cadrului legal pentru a contracara impactul negativ generat de toate riscurile, în special cele   cauzate de conflictul armat din Ucraina şi de imprevizibilitatea condiţiilor meteorologice tot
mai dese.în sensul celor prezentate mai sus am elaborat prezenta propunere legislativă de instituire a unei scheme de ajutor de stat pentru producătorii de căpşune”, se încheie expunerea de motive.

23L481FG

 

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de stat pentru producţia de căpşune, producătorii de căpşune trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să solicite ajutorul de stat prevăzut de prezenta lege;
b) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ- teritorială se află suprafeţele cultivate cu căpşune, în anul 2023;
c) să prezinte un certificat de atestare fiscală, nu mai veche de 30 de zile, din care să reiasă lipsa datoriilor la bugetul de stat;
d) să deţină şi să exploateze suprafeţe cultivate cu căpşune de cel puţin 0,3 ha inclusiv, iar suprafaţa destinată cultivării în spaţii protejate să fie de cel puţin 500 mp inclusiv;
e) să obţină o producţie de minimum 5.000 kg/ha de pe suprafaţa prevăzută la lit. d), din care să comercializeze cel puţin 3.000 kg/ha până la data de 1 noiembrie a anului de cerere.
f) să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment la data accesării ajutorului de stat fără a fi emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la
această dată.
Art. 6. – Sumele acordate cu titlu de ajutor de stat în condiţiile prezentei legi nu sunt supuse executării silite prin poprire în cazul în care împotriva beneficiarilor acestora a fost pornită procedura de executare silită.
Art. 7. – Ajutorul de stat instituit prin prezenta Schemă se acordă pe o perioadă de 3 ani, pentru producţia autohtonă şi o singură dată pe an.
Art. 8. – Valoarea ajutorului de stat care se acordă beneficiarilor este de 10.000 lei/ha, fără ca această sumă să depăşească 100.000 lei.
Art. 9. – Fondurile necesare schemei instituită prin prezenta lege se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Deputatul UDMR din județul Satu Mare Magyar Lóránd, unul dintre inițiatorii proiectului, susţine că până acum producătorii de căpșuni au fost discriminați, deoarece nu au fost incluși nici în categoria fructe și nici la legume în schemele de ajutor de minimis. Iar acest lucru a condus la scăderea suprafeței cultivate cu circa 100 de hectare în fiecare an.

„Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, în anul 2021, la nivelul întregii țării s-au înființat căpșuni pe o suprafață de doar circa 2.000 ha. Statisticile arată că tendința de scădere a producției de căpșune a fost în medie de 100 de hectare pe an în ultimii 7 ani”, a declarat deputatul, membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. Prin comparație, în 2016 s-a obținut o producție de 23.000 de tone de căpșuni pe 2.700 de hectare, a mai menționat Magyar Lóránd.

Ajutorul de stat, acordat pe o perioadă de 3 ani

Astfel, prin inițiativa legislativă pentru care au solicitat procedură de urgență, cei 18 parlamentari vor să instituie o schemă de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susţinerea activităţilor producătorilor de căpşuni, schemă care va respecta prevederile cuprinse în Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2023-2027 şi se va aplica după autorizarea de către Comisia Europeană a ajutorului de stat.

Primele căpșuni românești au ajuns în piețe. Deși sunt mult mai gustoase, nu mulți își permit să le cumpere. Costă mai mult decât un kg de ceafă de porc
„Ajutorul de stat instituit prin prezenta Schemă se acordă pe o perioadă de 3 ani, pentru producţia autohtonă şi o singură dată pe an. Valoarea ajutorului de stat care se acordă beneficiarilor este de 10.000 de lei/ha, fără ca această sumă să depăşească 100.000 de lei”, stipulează proiectul de lege.

Fondurile necesare vor fi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar cei care vor putea primi banii sunt persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale care sunt înregistrate şi autorizate potrivit prevederilor OUG nr. 44/2008, persoanele juridice, cooperativele agricole înfiinţate, organizate şi care funcţionează potrivit Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, respectiv grupurile sau organizaţiile de producători.

Noua finanțare de 200.000 EURO pentru tinerii fermieri

Mult așteptata intervenție DR-12, una dintre noutățile aduse de Planul Național Strategic 2023-2027, va fi lansată anul acesta! Prin intermediul acesteia, tinerii fermieri instalați vor putea beneficia de o finanțate de 200.000 euro/fermă, cu o intensitate de 80%.
La ultima întâlnire avută de ministrul agriculturii cu reprezentanții Uniunii Salvăm Țăranul Român, se pare că s-a discutat posibilitatea lansării liniei de finanțare DR-12 în luna noiembrie a acestui an. Bugetul total al intervenției va fi de 169.589.647 euro.

Programul Tomata 2024 – Când intră pe card tranșa de 1.000 de euro pentru legumicultori
Pentru a putea beneficia de această finanțare, tinerii fermieri trebuie să fi încheiat proiectul de instalare (submăsura 6.1 din PNDR 2014-2020), adică să fi implementat planul de afaceri și să fi primit și tranșa a doua de bani.

Important de menționat este faptul că de această finanțare vor putea beneficia și fermierii trecuți de vârsta de 45 de ani, dar care sunt recent instalați, adică nu au mai mult de 5 ani de la instalarea ce șefi de exploatație. În cazul acestora, intensitatea sprijinului va fi de doar 65%.