Salarii 2023. Ce se întâmplă cu cei 200 de lei primiţi în plus la leafă

Odată cu creșterea salariului minim la începând cu 1 ianuarie, avem în vigoare și un beneficiu fiscal de scutire de impozit și contribuții sociale obligatorii pentru o sumă de 200 de lei din salariul minim, care se acordă, în mod obligatoriu, în anumite condiții.

21 feb. 2023, 07:20
Salarii 2023. Ce se întâmplă cu cei 200 de lei primiţi în plus la leafă
Care români vor avea salariile mărite cu 50% de la 1 ianuarie 2023. Anunţ oficial de la Guvernul României

Salarii 2023. Acest beneficiu fiscal profită și celor din sectorul agro-alimentar care nu beneficiază de facilitățile fiscale. Cum săptămâna viitoare e primul termen de declarare a veniturilor salariale pe anul acesta – veniturile aferente lui ianuarie – punem azi laolaltă toate chestiunile pe care le-am punctat în ultima perioadă cu privire la aplicarea acestui beneficiu fiscal la salariul minim:

1. Reglementare și perioadă de aplicare. Caracterul obligatoriu al măsurii

OUG 168/2022 stabilește că în cazul salariaților care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

„a) nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului (care, de la 1 ianuarie, va crește la 3.000 de lei – n.red.), în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;

b) venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor astfel cum este definit la art. 76 alin. (1) – (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în baza aceluiași contract individual de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei, inclusiv”.

Măsura e prevăzută să se aplice pentru veniturile din ianuarie – decembrie 2023. Și spre deosebire de beneficiul fiscal aplicabil în a doua jumătate a lui 2022, de data aceasta angajatorii nu îl aplică dacă vor, ci sunt obligați să îl aplice dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Util: Ce înseamnă aplicarea beneficiului de netaxare, de fapt – exemplu de calcul

2. Indemnizațiile și sporurile ce completează salariul minim

Beneficiul celor 200 de lei netaxabili se aplică acolo unde nivelul salariului brut este de 3.000, dar, cu tot cu alte sporuri și adaosuri (adică venitul brut) să nu depășească 4.000 de lei inclusiv.

Cu alte cuvinte, dacă indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri la salariul de bază brut sunt între un leu și 1.000 de lei, facilitatea este aplicabilă. Dacă acestea depășesc 1.000 de lei, atunci cei 200 de lei netaxabili nu se aplică. Atenție, însă: Chiar dacă venitul brut total este de până în 4.000 de lei, facilitatea nu se aplică dacă salariul de bază brut este mai mare de 3.000 de lei (de exemplu, dacă salariul de bază este de 3.500 de lei, iar veniturile „extra” sunt de 500 de lei).

3. Probleme punctuale de aplicare

OUG 168 nu a impus ca beneficiul fiscal să fie aplicabil doar celor care „sar” de la un nivel al salariului minim la altul (adică de la 2.550 la 3.000 de lei). OUG 168 stabilește doar să nu se scadă salariul pentru a aplica acest beneficiu de netaxare: „Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. a) nu se consideră a fi îndeplinită dacă, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi 31 decembrie 2023, este diminuat nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri”. Totodată, salariile trebuie să rămână „intacte” tot anul 2023, altfel, beneficiul se pierde din luna în care salariul de bază brut a sărit de nivelul de 3.000 de lei.

O altă nelămurire care s-a ridicat în practică a fost cum anume se scade această sumă din salariu. Conform prevederilor ordonanței, practic, vorbim de un simplu calcul: din cei 3.000 de lei se scad cei 200 de lei, iar sumei de 2.800 de lei i se vor aplica taxele salariale.

Beneficiul se aplică inclusiv celor care aveau 2.750 de lei în decembrie 2022, ca urmare a majorării voluntare cu 200 de lei a salariului minim.

Te angajează pe loc, salarii de la 1700 la 3000 de euro. Bonus, vizitezi gratis toată Europa
4. Cei 200 de lei nu se iau în calcul pentru pensie

Clarificarea vine de la Casa Națională de Pensii Publice: „Pentru salariaţii care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit şi nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună în condiţiile menţionate la art. XXXVII din OUG 168/2022. La calculul punctajului lunar se utilizeză suma de 200 lei/lună, care nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii”.

5. Beneficiul poate fi influențat de orele suplimentare

Deși se poate ajunge la situația în care angajatul să piardă beneficiul celor 200 de lei netaxabili din cauza orelor suplimentare, acest lucru poate fi evitat aplicând regula de bază în cazul compensării acestor ore de muncă lucrate în plus. Aici, angajatorii pot ajunge chiar să le facă o defavoare salariaților dacă le acordă sporul. Dacă se acordă sporul pentru munca suplimentară, în funcție și de dimensiunea acestuia, adică de cât de mult s-a lucrat suplimentar, cumulat cu eventualele adaosuri, se poate ajunge la pierderea beneficiului fiscal. Desigur, pierderea acestuia e doar pentru luna în curs, iar nu și pentru lunile viitoare, scrie avocatnet.ro.

Salariile și cheltuielile din cabinetele parlamentarilor, mărite cu 25%. Cum au motivat aleşii această decizie
6. Beneficiul celor 200 de lei netaxabili se aplică și contractelor de mandat?

Netaxarea celor 200 de lei din salariul minim nu vizează decât veniturile rezultate în baza contractelor de muncă, dar se aplică și celor din sectorul agricol care nu beneficiază de facilitățile fiscale, precum și raporturilor de serviciu. Nu și indemnizațiilor primite de administratori însă, chiar dacă se situează la nivelul salariului minim brut garantat în plată.