Sporul de doctorat nu va mai fi verificat, schimbări de ultimă oră pentru profesori

Sporul pentru titlul de doctor este plătit doar dacă activitatea profesorilor este verificată suplimentar lunar, conform OUG 115/2023.

22 feb. 2024, 18:13
Sporul de doctorat nu va mai fi verificat, schimbări de ultimă oră pentru profesori

Prevederea ca sporul de doctorat pentru profesori să fie plătit în urma unei verificări anuale a fost eliminată din proiectul de OUG care modifică, printre altele, Legea salarizării nr. 153/2017 – Edupedu.ro

Sporul pentru titlul de doctor este plătit doar dacă activitatea profesorilor este verificată suplimentar lunar, conform OUG 115/2023.
Pe 1 februarie, sindicatele profesorilor au anunțat că Ministerul Educației pregătește o ordonanță de urgență pentru a rezolva problema raportării lunare a activității pentru sporul de doctorat.

Ministerul Educației pregătește o OUG pentru a rezolva problema raportării lunare a activității pentru sporul de doctorat. Se schimbă modul de calcul pentru indemnizația de hrană și pentru vouchere de vacanță

Conform proiectului de ordonanță de urgență, document pus în dezbatere publică de Ministerul Educației, pentru plata sporului de doctorat pentru profesorii din învățământul preuniversitar și superior verificarea se va face printr-o evaluarea anuală, nu lunară.

In documentul inițial al Ministerului Educației a fost introdusă o excepție pentru profesorii din învățământul preuniversitar și superior la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice:

1. La articolul 14 după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (1^1) cu următorul cuprins:

,,(1^1) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și pentru personalul didactic și de cercetare din învățământul superior, verificarea se realizează prin evaluarea anuală efectuată de angajator în conformitate cu prevederile Legii învățământului preuniversitar nr.198/2023, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii învățământului superior nr.199/2023 cu modificările și completările ulterioare.”

De remarcat este că forma trimisă la Consiliul Economic și Social nu mai include prevederea referitoare la sporul de doctorat.

DOCUMENT Forma care a ajuns la Consiliul Economic și Social

DOCUMENT Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 198/2023 și modificarea și completarea unor acte normative, document pus în dezbatere publică de Ministerul Educației

Informații de context despre condiționarea sporului de doctorat
Condiționarea sporului de doctorat de verificări suplimentare a fost inclusă în proiectul de ordonanță pentru economii la buget din mai 2023, potrivit surselor Edupedu.ro, însă a fost eliminată din varianta publicată în Monitorul Oficial.

Cine sunt bugetarii care poate obține un spor de 50% din salariu în 2024
Atunci s-a pus următoarea problemă: dacă într-o școală sunt doi profesori de matematică (unul are doctorat, iar celălalt este fără doctorat), cum ar putea decide școala că postul pe care este încadrat profesorul cu doctorat justifică faptul că pentru acest post să se acorde indemnizația de doctorat.

Guvernul a aprobat condiționarea sporului de doctorat de verificări suplimentare în decembrie 2023, deși Consiliul Legislativ a solicitat eliminarea prevederii pentru că are un caracter arbitrar şi este practic imposibil de realizat.

Un specialist într-un domeniu, care deține și titlul de doctor, folosește pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu toate cunoștințele dobândite pe parcursul formării universitare, postuniversitare sau continue, neputând fi separate cunoștințele și abilitățile atestate prin titlul de doctor, de cele dobândite prin alte modalități de formare, potrivit Consiliului Legislativ.

Cine sunt bugetarii care poate obține un spor de 50% din salariu în 2024

De la 1 ianuarie 2024, indemnizația pentru titlul științific de doctor, care e 50% din salariul de bază minim brut, pe țară, garantat în plată, se va plăti numai dacă profesorul, care lucrează în domeniul pentru care deține titlul, are prevăzute în fișa postului atribuții verificabile lunar.

Indemnizația lunară de doctorat se acordă conform prevederilor din OUG 115/2023, supranumită în mediul public Ordonanţa Trenuleţ, potrivit newsweek.ro.

Citește și: Protest al angajaţilor din Sănătate la Ministerul Finanţelor: „Foşti eroi în pandemie, spor mai mic ca-n primărie”

„Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care se acordă lunar numai dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar.

Cuantumul salarial al acestei indemnizații nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor prevăzută la art. 25”, se arată în ordonanța trenuleț.

Citește și: Anumiți români vor primi bani de la stat pentru transport! Cine sunt aceștia și care e regula ce trebuie respectată

Conform Legii 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, la cumul de funcții, indemnizația pentru deținerea unui titlu de doctor se acordă la cerere, numai de angajatorul unde beneficiarul are funcția de bază declarată.