SUBIECTE MATEMATICĂ Bac 2022 Edu.ro. Ultimul subiect, cel mai greu!

​​Examenul de Bacalaureat 2022 este urmat marți de proba obligatorie a profilului matematică (real) și istorie (uman), iar miercuri de proba la alegere.

21 iun. 2022, 10:59
SUBIECTE MATEMATICĂ Bac 2022 Edu.ro. Ultimul subiect, cel mai greu!

SUBIECTE MATEMATICĂ Bac 2022 Edu.ro. Absolvenții de licee cu profil real și tehnologic au dat marți examen la Matematică în cadrul probei obligatorie a profilului de la Bac 2022.

Subiectele primite de elevii care au dat proba scrisă obligatorie a profilului la Matematică, profilul Mate-info, atât cei din liceele teoretice cât și cei din clasele de profil de la colegiile miliatere, au avut de rezolvat varianta numărul 1 extrasă, potrivit edupedu.ro.

Elevii au avut de rezolvat trei subiecte cu câte șase probleme/exerciții, fiecare dintre acestea notate cu câte 5 puncte.

Subiecte matematică profil tehnologic

 

Subiecte matematică pentru Bacalaureat profilul Mate-științele naturii:

 

Cum se rezolvau SUBIECTELE  DE LA MATE INFO 

Subiectul I.1

Subiectul I.2

Subiectul I.3

Subiectul I.4

Subiectul I.5

Subiectul I.6

Subiectul II.1

Subiectul II.2

Subiectul III.1

Subiectul III.2

Cum se rezolvau SUBIECTELE  DE LA MATE – Ştiințele naturii

Subiectul I.1

Subiectul I.2

Subiectul I.3

Subiectul I.4

Subiectul I.5

Subiectul I.6

Subiectul II.1

Subiectul II.2

Subiectul III.1

Subiectul III.2

Testele la matematică, pentru toate cele patru versiuni, sunt structurate pe trei subiecte, fiecare dintre ele fiind având 30 de puncte.

Subiectul I va presupune rezolvarea a șase exerciții, punctat fiecare cu câte 5 puncte.

Subiectul II va avea două exerciții, pe baza cărora se vor formula câte trei cerințe. Fiecare răspuns corect la o cerință va primi 5 puncte.

Ultimul subiect este și cel mai dificil. Poate fi o problemă cu șase cerințe, sau două probleme diferite, fiecare cu câte trei cerințe.

Iată mai jos modele de subiecte la matematică și barem

Subiectele la Matematică vor fi de patru tipuri, M_mate-info, M_st-nat, M_tehnologic și Matematică M_pedagogic, în funcție de numărul de ore de matematică pe care l-au avut elevii în timpul liceului.

SUBIECTE MATEMATICĂ Bac 2022 Edu.ro – recomandări pentru rezolvarea subiectelor de examen

Proba scrisă la Matematică

 • citiți de la început toate enunțurile
 • porniți să rezolvați, cu atenție, exercițiile pe care le știți
 • nu stați mult timp la un exercițiu pe care nu știți să-l rezolvați “din prima”; lăsați ultimul de rezolvat
 • abordați fiecare subiect, chiar dacă la prima vedere nu știți să-l finalizați; nu trebuie abandonată abordarea exercițiului
 • nu lăsați idei pe ciornă, chiar dacă nu sunt finalizate
 • aveți grijă la gestionarea timpului; ar fi cam o oră pentru fiecare subiect; lăsați câteva minute la finalul examenului pentru o verificare
 • nu vă impacientați dacă ați greșit, reluați exercițiu, se poate încerca și altă metodă de rezolvare
 • fracțiile zecimale se transformă în fracții ordinare atunci când sunt calcule de efectuat
 • încercați să detaliați modul în care ați rezolvat exercițiile, scriind toți pașii de rezolvare, cu spațiu suficient între exerciții
 • la geometrie, atenție să faceți desenele corect, ajută la demonstrație
 • atenție la enunțurile “arătați că / demonstrați că”; acestea presupun o finalitate a exercițiului cu valoarea de adevăr, adevărul care trebuie justifica

“Și la matematică, orice rezolvare de problemă are trei pași: condiții de existență, rezolvarea problemei și verificarea soluțiilor în condițiile de existență (am comparat cu limba româna –introducere, cuprins și încheiere)”, spune profesoara de Matematică Mihaiela Doinaru, pentru edupedu.ro

”Dacă nu ne aducem aminte o formulă de calcul, putem încerca să o deducem. În cazul unei sume vedem dacă nu puteam scrie toți termenii sumei pentru a o calcula. La problemele de numărare putem încerca să scriem toate cazurile posibile. Amintim definițiile și teoremele pe care le utilizăm”, – profesoara de Matematică Alina-Elena Grecu (Liceul Pedagogic “Anastasia Popescu“).

CUM SE DESFĂŞOARĂ EXAMENUL DE BACALAUREAT

Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30.

Pentru redactarea unei lucrări scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu cel mult două ore, candidaţii pentru care s-a aprobat această solicitare de către comisiile judeţene, în baza prevederilor Procedurii nr. 25.464/11.02.2022 cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare.
Bareme Limba şi Literatura Română la Bacalaureat 2022 la fiecare profil. Cum se rezolvau subiectele pentru o notă maximă Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc.), precum şi a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informaţi că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc.

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie publică subiectele şi baremul de corectare pentru fiecare probă scrisă, zilnic, la ora 15:00, pe site-ul subiecte.edu.ro.

CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT

După proba de Limba română, marţi, 21 iunie, este programată proba obligatorie a profilului (discipline, în funcţie de profil: Matematică şi Istorie) iar miercuri, 22 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului şi specializării. Proba la Limba si literatura maternă se va desfăşura joi, 23 iunie.
Tot mai mulţi elevi români pleacă la studii în străinătate după Bacalaureat. Directoarea Colegiului I.L. Caragiale: „80% vor pleca în străinătate. Foarte puţini se vor mai întoarce în ţară”
Afişarea primelor rezultate va avea loc în data de 27 iunie (până la ora 12:00). Contestaţiile pot fi depuse/transmise în aceeaşi zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situaţie, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

Afişarea rezultatelor finale este prevăzută în data de 1 iulie.

CONDIŢII PENTRU PROMOVAREA EXAMENULUI

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să parcurgă, cumulat, următoarele etape/condiţii:

recunoaşterea/echivalarea/susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea;
media notelor obţinute la probele scrise trebuie să fie 6 (cel puţin).
Ministerul Educaţiei pune la dispoziţia celor interesaţi linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi pe durata probelor scrise. Numărul poate fi apelat gratuit în perioada 20 – 23 iunie, între orele 8:00 – 16:00.

Potrivit unei decizii aprobate prin ordin de ministru, lucrările scrise ale candidaţilor din judeţul Călăraşi vor fi evaluate digitalizat în cadrul unui program-pilot derulat în premieră în acest an.

DATE DESPRE BACALAUREATUL DIN 2021

Rata de promovare a fost 69,8%

– 88.587 de elevi au promovat examenul de maturitate – atât din promoţia curentă, cât şi din promoţii anterioare. Au fost 133.664 de candidaţi înscrişi, 114.136 fiind din promoţia 2021. Au fost prezenţi 126.699 de candidaţi, 110.358 din promoţia 2021.


loading...
Partenerii noștri