Se dau bani gratis pentru milioane de români din 2023. Vestea anului anunţată din Guvern, fondurile vin de la UE

Comisia Europeană a aprobat Programul ”Incluziune şi Demnitate Socială”. Marcel Boloş: Sunt 4 miliarde de euro care să asigure un trai mai bun pentru sute de mii de vârstnici, copii şi persoane cu dizabilităţi

29 dec. 2022, 08:10
Se dau bani gratis pentru milioane de români din 2023. Vestea anului anunţată din Guvern, fondurile vin de la UE

Vouchere 2023. Se dau bani gratis pentru milioane de români din 2023! Marcel Boloş, ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, a explicat, încă din decembrie care sunt categoriile de români care vor primi mai mulţi bani în anul 2023, atât de la Uniunea Europeană, cât și de la Guvern.

În privinţa pensiilor, de la 1 ianuarie 2023, majorarea va fi de 12,5%, în timp ce indexarea pensiilor militare de stat cu o parte din rata inflaţiei va însemna o creştere de 5,1%. De asemenea, salariul minim brut va fi majorat la 3.000 de lei.

„Vor fi trei tranşe de ajutor temporar care se acordă în funcţie de veniturile pe care le realizează pensionarii. Pentru cei cu venituri sub 1.500 de lei, ajutorul va fi de 1.000 de lei în două tranşe. Pentru cei cu venituri între 1.501 şi 2.000 de lei, ajutorul va fi de 800 de lei, iar pentru cei cu venituri între 2.001 şi 3.000 de lei, ajutorul va fi de 600 de lei, care, de asemenea, se acordă în două tranşe”, a declarat ministrul Fondurilor Europene.

Tot pentru anul 2023, Guvernul are la dispoziţie un buget de patru miliarde de lei pentru plata facturilor la energie. „Acestea sunt fondurile pentru compensarea preţului la energie, el este de 1.400 de lei anual şi se acordă în două tranşe în lunile februarie şi septembrie 2023. Se acordă prin cardul de energie. Sun banii pe care îi avem din politica de coeziune 2014-2020, care sunt sub risc de comitere şi Comisia Europeană a acordat sprijin statelor membre pentru a acorda sprijin pentru populaţie şi familiile vulnerabile în vederea compensării preţului la energie, dar şi pentru mediul de afaceri prin acordarea de granturi pentru capital de lucru”, a precizat Marcel Boloş.

Vouchere 2023. Cine va primi sume importante
„Avem pensionarii cu venituri lunare mai mici de 2.000 de lei. Atenţie, se calculează şi veniturile medii lunare pe locul de consum. Pentru că s-ar putea, împreună cu pensionarul, să mai aibă membri din familie care înregistrează venituri. Avem un singur loc de consum energetic. Se calculează venitul mediu pe loc de consum ceea ce înseamnă că plafonul de 2.000 de lei poate să influenţeze acordarea cardului de energie, dacă unul dintre membrii familiei, care locuieşte în aceeaşi casă, are venituri ce trec de această medie de 2.000 de lei”, a explicat ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene.

Ministrul a explicat că la acest calcul nu se iau în considerare şi ajutorul acordat pensionarilor.

„Ajutoarele sunt venituri care nu se cumulează, sunt neimpozabile. Din acest punct de vedere, doar componenta de venituri a celor care mai locuiesc cu beneficiarul trebuie avută în vedere pentru că aici discutăm de locul de consum de energie care provine fie din energie electrică, gaze naturale, fie din încălzire în sistem centralizat. Noi pe acel loc de consum încercăm să compensăm parţial plăţile la facturile pentru energie”, a mai declarat Marcel Boloş.

Vouchere 2023. Comisia Europeană a aprobat Programul ”Incluziune şi Demnitate Socială”. Marcel Boloş: Sunt 4 miliarde de euro care să asigure un trai mai bun pentru sute de mii de vârstnici, copii şi persoane cu dizabilităţi

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a primit aprobarea oficială din partea Comisiei Europene pentru Programul Incluziune şi Demnitate Socială, aferent perioadei de programare 2021–2027. Prin program, 300.000 preşcolari şi elevi vor beneficia de vouchere pentru rechizite şi îmbrăcăminte, iar alte 415.378 persoane vulnerabile vor avea acces îmbunătăţit la servicii de sănătate, sociale şi educaţionale, precizează Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, într-un comunicat oficial.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a primit aprobarea oficială din partea Comisiei Europene pentru Programul Incluziune şi Demnitate Socială, aferent perioadei de programare 2021–2027.

Scopul programului este de a sprijini incluziunea socială a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, mai ales ale celor cu risc ridicat, prin reducerea decalajului rural-urban în ceea ce priveşte sărăcia şi excluziunea socială şi creşterea accesului la servicii de calitate pentru populaţia vulnerabilă.

Vouchere 2023. Obiectivele urmărite de program sunt următoarele:

 • Creşterea accesului la servicii sociale pentru populaţia vulnerabilă, cu precădere din mediul rural prin înfiinţarea şi dezvoltarea de servicii sociale la nivel local;
 • Creşterea calităţii si capacitatii serviciilor sociale destinate persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile prin asigurarea de personal de specialitate bine pregătit la nivel local si infrastructura adecvată;
 • Reducerea gradului de excluziune socială pentru grupurile vulnerabile prin oferirea de sprijin şi servicii accesibile pentru depăşirea situaţiilor de dificultate;
 • Creşterea capacităţii autorităţilor locale de a identifica şi evalua nevoile sociale ale comunităţii într-un mod participativ şi de a elabora planuri de acţiune adecvate.

„Pentru a rupe ciclul intergeneraţional al sărăciei trebuie să realizăm intervenţii integrate, ce presupun dezvoltarea serviciilor sociale pentru asigurarea intervenţiilor la nivel local şi prin utilizarea eficientă şi eficace a resurselor financiare şi umane la nivelul UAT-urilor. Până acum, este evidentă dezvoltarea inegală a serviciilor şi din punct de vedere al categoriilor de beneficiari, acest lucru motivând abordarea urmărită în cadrul programului. Arhitectura intervenţiilor a fost realizată astfel încât să fie asigurată implementarea acţiunilor în mod coerent şi eficient şi să răspundă nevoilor grupurilor vulnerabile ţintite, fără a dispersa efortul financiar. La nivel de program, priorităţile sprijină grupuri vulnerabile distincte, dar cuprind măsuri care sunt interconectate, astfel încât să se asigure o alocare financiară eficientă a intervenţiilor. De asemenea, ne asigurăm că răspundem în mod sinergic recomandărilor de ţară pe care România le‑a primit din partea organismelor internaţionale”, a transmis ministrul Marcel Boloş.

Vouchere de vacanţă 2023 pentru 4,2 milioane de angajaţi la privat. Totul se decontează din CAS

Programul Incluziune şi Demnitate Socială (PIDS) beneficiază de o alocare totală de 4.152.109.995 euro şi susţine, prin priorităţi de finanţare specifice, Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii, atât în mediul urban (alocare totală 233 milioane euro) cât şi în rural (alocare totală 160,7 milioane euro), protejarea dreptului la demnitate socială (alocare totală 292.5 milioane euro), sprijinirea comunităţilor rurale fără acces sau cu acces redus la servicii sociale (alocare totală 815,04 milioane euro), reducerea disparităţilor dintre copiii la risc de sărăcie (alocare totală 560,65 milioane euro), suport pentru persoane vârstnice (alocare totală 241 milioane euro), sprijin pentru persoanele cu dizabilităţi (alocare totală 534,7 milioane euro) şi pentru alte persoane vulnerabile (198 milioane euro), inovarea socială (17,5 milioane euro) precum şi pentru ajutorarea persoanelor defavorizate aflate în deprivare materială (986,14 milioane euro).

 

Pentru intervenţiile dedicate asistenţei tehnice este prevăzută o alocare financiară totală de 112,5 milioane euro.

Vouchere 2023. Programul urmăreşte ca, la finalul perioadei de programare, România să arate astfel:

 • • 84.798 copii duc o viaţă mai bună
  • 38.582 persoane care au ieşit din situaţia de excluziune locativă
  • 601 întreprinderi sociale înfiinţate în mediul rural
  • 200 aşezări informale reglementate
  • 415.378 persoane vulnerabile cu acces îmbunătăţit la servicii de sănătate, sociale şi educaţionale
  • 11.035 persoane vârstnice a căror situaţie s‑a ameliorat
  • 5.700 vârstnici vulnerabili din comunităţi marginalizate urbane cu condiţii de viaţă îmbunătăţite
  • 2.000 echipe comunitare în comunităţi rurale
  • 9.089 persoane cu dizabilităţi a căror situaţie s‑a ameliorat
  • 4.307 persoane cu dizabilităţi care utilizează echipamente asistive
  • 29.591 profesionişti şi specialişti din serviciile sociale, îngrijitori informali, care au obţinut o calificare
  • 17.586 migranţi care au urmat un program de formare sau care au un loc de muncă;
  • 4.022 persoane fără adăpost a căror situaţie s‑a ameliorat la încetarea calităţii de participant
  • 1.185.888 beneficiari de mese calde si vouchere/pachete cu alimente
  • 300.000 preşcolari şi elevi beneficiari de vouchere pentru rechizite şi îmbrăcăminte
  • 60.000 nou-născuţi beneficiari de vouchere pentru trusou.
  • infrastructură nouă de locuinţe protejate pentru victimele violenţei domestice şi victimele traficului de persoane, pentru 430 persoane/an
  • infrastructură nouă sau reabilitată pentru incluziunea socio-profesională a migranţilor, pentru 946 persoane/an
  • 1 cluster de inovare şi incluziune socială.

 

Politica de Coeziune 2021–2027

Recent, a avut loc evenimentul de semnare a Acordului de Parteneriat între Guvernul României şi Comisia Europeană, documentul strategic care acoperă fondurile Politicii de Coeziune şi cel al Politicii Maritime şi Pescuit pentru perioada de Programare 2021 – 2027.

Astfel, în al treilea exerciţiu financiar prin care statul român va beneficia de fonduri europene, se vor implementa şaisprezece Programe, prin care României îi vor fi alocate peste 31 de miliarde de euro.

Primul Program aprobat de executivul european din Politica de coeziune 2021–2027 a fost Programul Asistenţă Tehnică, la 23 august, cu o alocare de 0,96 miliarde de euro.