ADMITERE LICEU 2020. Cum se completează fişa de înscriere la liceu şi cum se calculează media

ADMITERE LICEU 2020. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educaţiei, absolvenţii claselor a VIII-a vor începe completarea fişelor de admitere la liceu pe 2 iulie. Admiterea se face în baza unei medii calculate ca medie ponderată între media generală obţinută la examenul de Evaluare Naţională, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20%.

RomaniaTV.net
25 iun. 2020, 07:48
ADMITERE LICEU 2020. Cum se completează fişa de înscriere la liceu şi cum se calculează media

ADMITERE LICEU 2020. În perioada 2-6 iulie, absolvenţii claselor a VIII-a trebuie să-şi completeze opţiunile în fişele de înscriere la liceu. Repartizarea computerizată a candidaţilor se va face pe 10 iulie.

Potrivit documentului elaborat de Ministerul Educaţiei, completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţi şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, se va face fie la unitatea de învăţământ, fie online.

Cum se completează fişa de ADMITERE LICEU 2020. Completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferinţelor candidaţilor.

– Completează pe primele locuri opţiunile pe care le doreşti cel mai mult, chiar dacă nu eşti sigur că media îţi permite să intri la aceste opţiuni. Continuă cu opţiuni care ţi-ar plăcea, apoi opţiuni la care nu te-ar deranja să fii repartizat.

– Nu completa o opţiune nedorită înaintea unei opţiuni dorite. Prima opţiune este şi prima luată în considerare pentru fiecare elev.

– Ţine cont de mediile de admitere din anii precedenţi pentru a-ţi calcula şansele de intrare la fiecare dintre opţiunile exprimate.

– Completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere nu îţi poate dăuna în nici un fel–oricum intri la prima opţiune a ta la care mai sunt locuri. În schimb, un număr prea mic de opţiuni îţi poate diminua serios şansele de a fi admis. Există riscul de a nu avea o medie suficient de bună pentru nici una din opţiunile exprimate.

Citeşte şi REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2020. Notele au fost afişate pe EDU.RO. 76% dintre candidaţi au luat medii mai mari sau egale cu 5

 

Cum se completează fișa de ADMITERE LICEU 2020

1. Observație: Câmpul Nr.înreg, care se găseşte în partea dreaptă – sus nu se completează. El reprezintă numărul de înregistrare pe care îl va primi fişa de înscriere în momentul depunerii ei.

2. Se completează următoarele câmpuri în fişa de înscriere:

Codul numeric personal (câmp obligatoriu)

Data nașterii (câmp obligatoriu)

Numele (câmp obligatoriu)

Init. tatălui (câmp obligatoriu) – inițiala tatălui

Prenumele (câmp obligatoriu)

Cod județ – cod școală proveniență (câmp obligatoriu) – se observă că sunt două seturi de căsuţe. În primul set se introduce codul judeţului iar în al doilea set se introduce codul şcolii de provenienţă. (Exemplu: un elev din Vaslui, introduce la codul judeţului VS, pentru București se va completa cu B, iar celălalt câmp se completează cu codul şcolii de provenienţă). Codul şcolii de provenienţă se găseşte în broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean.

Denumire (câmp obligatoriu) – reprezintă numele şcolii de provenienţă.

Media claselor V-VIII (câmp obligatoriu) – media candidatului pe parcursul celor 4 ani de studiu.

În cazul în care candidatul a urmat cursurile gimnaziale în limbă maternă se completează denumirea limbii materne în dreptul câmpului Am urmat cursurile gimnaziale în limba maternă.

În cazul în care candidatul a urmat cursurile gimnaziale în limbă maternă, poate opta pentru calculul mediei de evaluare naţională fără a lua în calcul nota obţinută la proba de limbă maternă. Dacă se optează, marcând căsuţa, candidatul nu mai poate opta pentru specializări cu predare în limbă maternă.

Media generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota de la limba şi literatura română şi matematică

Media de admitere stabilită în baza mediei claselor V-VIII şi media generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota la limba şi literatura română şi matematică

Notă evaluare naţională limba şi literatura maternă Această notă va participa la calculul mediei de admitere dacă nu se optează pentru eliminarea ei din calculul mediei de evaluare naţională

Media generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota la limba şi literatura română, matematică şi limba şi literatura maternă

Media de admitere stabilită în baza mediei claselor V-VIII şi generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota la limba şi literatura română, matematică şi limba şi literatura maternă

Notă la proba de limba maternă – este compus din două zone: una destinată codului limbii si o alta destinată notei primite de candidat la proba de limba maternă. Codul limbii va fi preluat din brosura editată de inspectoratul şcolar judeţean.

Notă la proba de limbă modernă – este compus din două zone: una destinată codului limbii şi o alta destinată notei primite de candidat la proba de limbă modernă. Codul limbii va fi preluat din broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean.

Opţiuni (câmp obligatoriu) – reprezintă lista opţiunilor alese de candidat. Ordinea opţiunilor de pe fişa este semnificativă, prima opţiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opţiuni. Fiecare opţiune este formată din 3 cifre. Codul opţiunilor se preiau din broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean.

Diriginte (câmp obligatoriu) – semnătura dirigintelui candidatului.

Candidat (câmp obligatoriu) – semnătura candidatului.

Părinte (câmp obligatoriu) – semnătura părintelui candidatului.


Cum se calculează media de ADMITERE LICEU 2020

Media de admitere, în baza căreia se va face înscrierea la liceu a absolvenţilor clasei a VIII-a, se calculează ca medie ponderată între media generală obţinută la examenul de Evaluare Naţională, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20%.

Formula de calcul a mediei de ADMITERE LICEU 2020 este următoarea:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;

EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a


ADMITERE LICEU 2020. Calendarul admiterii la liceu

2 – 6 iulie 2020: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!

2 – 6 iulie 2020: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere

3 – 7 iulie 2020: Verificarea corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată

7 iulie 2020: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București.

8 iulie 2020: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată

9 iulie 2020: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați înscriși în mai multe județe, candidați aflăți în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională

9 iulie 2020: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată.

Citeşte şi ADMITERE FACULTATE 2020. Examenul scris se păstrează pentru facultăţile de medicină


loading...